Hea sõnumi kuulutamine teekorjajale Kamerunis

„KRISTLIKU ELU JA TEENISTUSE” KOOSOLEKU TÖÖVIHIK Juuli 2016

Näidisesitlused

Ajakirja Vahitorn ning brošüüri „Hea sõnum Jumalalt” näidisesitlused. Koosta nende eeskujul oma esitlused.

AARDEID JUMALA SÕNAST

Kiida Jehoovat, kes kuulab palvet

Miks on hea oma tõotuste pärast järjekindlalt palvetada? Kuidas sa saad palvetades näidata usaldust Jehoova vastu? (Laulud 61–65)

KRISTLIK ELUVIIS

Elu lihtsana hoidmine aitab Jumalat kiita

Mida võib elu lihtsustamine aidata sul teha? Kuidas sa saad järgida Jeesuse eluviisi?

AARDEID JUMALA SÕNAST

Jehoova rahvas teenib Jumalat innuga

Mida me võime õppida Taaveti innukusest? Mida paneb meie innukus meid tegema? (Laulud 69–72)

KRISTLIK ELUVIIS

Kas sa võiksid seda proovida üks aasta?

Neid, kes on valmis seda proovima, ootab ees rahuldust pakkuv elu.

KRISTLIK ELUVIIS

Ajakavad pioneerteenistuseks

Võid üllatuda, et isegi piiratud aja ja jõuvarudega kuulutaja saab teenida üldpioneerina.

AARDEID JUMALA SÕNAST

Mõtle Jehoova tegudele

Millised on mõningad Jehoova teod? Kuidas tuleb meile kasuks Jehoova tegude üle mõtisklemine? (Laulud 74–78)

AARDEID JUMALA SÕNAST

Kes on kõige tähtsam isik sinu elus?

Laulu 83 koostaja näitas, et Jumal Jehoova on tema elus kõige tähtsam isik. Kuidas saad sina näidata, et Jehoova on kõige tähtsam isik ka sinu elus?