Kuulutustöö Ghanas

„KRISTLIKU ELU JA TEENISTUSE” KOOSOLEKU TÖÖVIHIK Jaanuar 2017

Näidisesitlused

Ajakirja Vahitorn ja rubriigi „Õpeta tõde” näidisesitlused.

AARDEID JUMALA SÕNAST

Jehoova hoolitseb oma rahva eest

Heldekäelise võõrustajana pakub Jehoova meile külluslikult parimat vaimset toitu.

AARDEID JUMALA SÕNAST

„Kuningas hakkab valitsema õiguse nimel”

Kuningas Jeesus paneb kogudusevanemad karja eest hoolt kandma. Nad toovad karjale kergendust, pakkudes vaimset juhatust ning kosutust.

AARDEID JUMALA SÕNAST

Hiskija usk sai tasutud

Assüürlased püüavad juute veenda võitluseta alla andma, aga jehoova saadab oma ingli Jeruusalemma kaitsma.

KRISTLIK ELUVIIS

„Oo, Jehoova, ... sinule ma loodan”

Meil tuleb loota Jehoovale nii headel kui ka halbadel aegadel. Kuidas näitas Hiskija, et ta loodab Jumalale?

AARDEID JUMALA SÕNAST

Jehoova annab väsinule rammu

Kotka liuglemine illustreerib kaunilt seda, kuidas meie suudame tänu Jumalalt saadud jõule jätkata otsusekindlalt tema teenimist.

KRISTLIK ELUVIIS

Ära unusta palvetada usukaaslaste eest, keda kiusatakse taga

Mille eest me võiksime palvetada seoses usukaaslastega, keda kiusatakse taga?

AARDEID JUMALA SÕNAST

Jehoova on tõeliste prohvetiennustuste Jumal

Jehoova andis Jesaja kaudu 200 aastat varem teada, mis juhtub Babüloniga.