Kuulutajad pakuvad Aserbaidžaanis brošüüri „Hea sõnum Jumalalt”

„KRISTLIKU ELU JA TEENISTUSE” KOOSOLEKU TÖÖVIHIK August 2017

Näidisesitlused

Ajakirja Ärgake! ja rubriigi „Õpeta tõde” näidisesitlused. Koosta nende eeskujul oma esitlused.

AARDEID JUMALA SÕNAST

Jehoova andis paganlikule rahvale tasu

Jehoova tasus babüloonlastele selle eest, et need 13 aastat Tüürost piirasid. Kas Jehoova hindab meie ustavat teenistust ja ohvreid?

KRISTLIK ELUVIIS

Arenda Jumalale meelepäraseid omadusi. Alandlikkus

Miks on alandlikkus tähtis? Kuidas seda ilmutada? Kuidas aitavad palve ja Jeesuse eeskuju alandlikkust arendada?

AARDEID JUMALA SÕNAST

Vahimehe suur vastutus

Vahimehe ülesanne oli inimesi läheneva ohu eest hoiatada. Miks pani Jehoova Hesekieli piltlikus mõttes Iisraelile vahimeheks?

KRISTLIK ELUVIIS

Arenda Jumalale meelepäraseid omadusi. Julgus

Miks on meil tarvis inimesekartusest üle saada? Kuidas aitavad mõtisklemine, palve ja Jehoovale lootmine arendada julgust?

AARDEID JUMALA SÕNAST

Goog Maagoogi maalt hävitatakse varsti

Piibel kirjeldab sündmusi, mis leiavad aset enne seda, kui Goog Maagoogi maalt hävitatakse, ja pärast tema hävitamist.

KRISTLIK ELUVIIS

Arenda Jumalale meelepäraseid omadusi. Usk

Meil tuleb tõendada oma usku Jumal Jehoovasse ka raskel ajal, nagu tegi Aabraham. Kuidas ma saan arendada tugevat usku ja jääda ustavaks?

AARDEID JUMALA SÕNAST

Hesekieli templinägemus ja sina

Hesekieli templinägemus tuletab meile meelde Jumal Jehoova kõrgeid mõõdupuid puhtas jumalateenimises. Kuidas see nägemus meid mõjutab?

KRISTLIK ELUVIIS

Millal võiksin mina olla järgmine kord abipioneer?

Hea võimalus tuua kiitusohvrit on teenida abipioneerina. Kas saaksid sel viisil oma teenistust laiendada?