Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Vastused piibliküsimustele

Vastused piibliküsimustele

Kas meil on võimalik teada Jumala kohta tõde?

Miks tahab Jumal, et me teaksime tõde? Loe Johannese 17:3

Jumal suhtleb inimkonnaga. Ta on kasutanud oma püha vaimu ehk tegutsevat jõudu, et edastada oma mõtteid piiblikirjutajate mõistusesse. (2. Peetruse 1:20, 21.) Me võime õppida tõde Jumala kohta, kui loeme Piiblit. (Loe Johannese 17:17; 2. Timoteosele 3:16.)

Piibli vahendusel annab Jumal meile enda kohta palju teadmisi. Ta räägib, miks ta lõi inimese, mis plaan on tal inimkonnaga ning kuidas ta soovib, et me elaksime. (Apostlite teod 17:24–27.) Jumal Jehoova tahab, et me teaksime tema kohta tõde. (Loe 1. Timoteosele 2:3, 4.)

Miks meeldivad Jumalale inimesed, kes armastavad tõde?

Jehoova on tõe Jumal ja ta saatis inimperele tõde õpetama oma poja Jeesuse. Seetõttu tõmbab neid, kes armastavad tõde, Jeesuse poole. (Johannese 18:37.) Jumal tahab, et sellised inimesed oleksid tema teenijad. (Loe Johannese 4:23, 24.)

Saatan on takistanud paljusid Jumalat tundma õppimast, levitades tema kohta õpetusi, mis ei vasta tõele. (2. Korintlastele 4:3, 4.) Sellised valed tõmbavad neid, kes ei armasta seda, mis on hea. (Roomlastele 1:25.) Seevastu miljonid siira südamega inimesed leiavad tõe Jumala kohta, kui uurivad Piibli sõnumit. (Loe Apostlite teod 17:11.)