Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 KAANETEEMA | MIKS PALVETADA?

Kuidas võib palvetamine sind aidata

Kuidas võib palvetamine sind aidata

Enne igat ettevõtmist on loomulik mõelda, kas see on mulle kuidagi kasulik. Kas oleks isekas mõelda samale küsimusele ka palvetamise puhul? Sugugi mitte. On loomulik tahta teada, kas palvetamine saab meid kuidagi aidata. Ka jumalateenija Iiob küsis kord: „Kui ma hüüaksin, kas ta vastaks mulle?” (Iiob 9:16.)

Eelmistes artiklites arutlesime selle üle, mis näitab, et palve on midagi palju enamat kui lihtsalt usuline kombetäitmine või üks vaimse teraapia vorme. Jumal tõepoolest kuulab palveid. Kui palvetame õigel viisil ja õigete asjade pärast, paneb ta seda tähele. Tegelikult ta lausa õhutab meid temaga lähedaseks saama. (Jaakobuse 4:8.) Kui palvetamine saab meile harjumuseks, siis mida see võib endaga kaasa tuua? Vaadelgem mõningaid häid tulemusi.

Meelerahu

Kui su elus tuleb ette raskusi, siis kas tunned, et mured matavad sind enda alla? Piibel soovitab meil sellistes olukordades lakkamata palvetada ja anda Jumalale teada kõik, mida vajame. (Filiplastele 4:6; 1. Tessalooniklastele 5:17.) Piibel kinnitab, et kui me Jumalat palume, siis „Jumala rahu, mida inimmõistus ei suuda haarata”, kaitseb meie „südant ja mõtteid”. (Filiplastele 4:7.) Meid võib vallata sügav rahu, kui oleme saanud taevasele isale oma mured südamelt ära rääkida. Jehoova lausa ergutab meid seda tegema. „Heida oma koorem Jehoova peale ja tema hoolitseb su eest,” öeldakse Laulus 55:22.

„Heida oma koorem Jehoova peale ja tema hoolitseb su eest.” (Laul 55:22)

Maailmas on lugematul hulgal inimesi, kes on sellist rahu tundnud. Hee Ran Lõuna-Koreast ütleb:  „Isegi kui mul on suuri raskusi, tunnen pärast palvetamist, et koorem on tublisti kergenenud, ja ma leian endas uut jõudu vastu pidada.” Cecilia Filipiinidelt räägib: „Emana muretsen ma tihti oma tütarde pärast. Samuti oma ema pärast, kes haiguse tõttu ei tunne mind isegi enam ära. Palvetamine aitab mu igapäevast murekoormat kahandada. Ma tean, et Jehoova aitab mul nende eest hoolitseda.”

Lohutus ja tugi katsumustes

Kas sa tunned oma elus äärmist pinget, võib-olla mingite eluohtlike või traagiliste olukordade tõttu? Palvetamine Jumala poole võib tuua tohutut kergendust. Piibel ütleb, et ta „lohutab meid igas olukorras”. (2. Korintlastele 1:3, allmärkus; 1:4.)  Näiteks, kui Jeesus oli suures ahastuses, siis ta „laskus põlvili ja palvetas”. Mis sai edasi? „Siis ilmus taevast ingel ja andis talle uut jõudu.” (Luuka 22:41, 43.) Ustav jumalateenija Nehemja pidi taluma vaenlaste ähvardusi, kes püüdsid ta tööd peatada, kui ta Jumalalt saadud ülesannet täitis. Nehemja palvetas: „Nüüd ma palun, anna mu kätele jõudu!” Sellele järgnenud sündmused näitavad, et Jumal tõepoolest aitas tal olla kartmatu ja töö lõpule viia. (Nehemja 6:9–16.) Reginald Ghanast räägib oma kogemustest seoses palvetega: „Kui ma palvetan, eriti äärmiselt raskes olukorras, siis tunnen, et olen rääkinud oma muredest kellelegi, kel on võimalik mind aidata ja kes kinnitab mulle, et paanikaks pole põhjust.” Jumal oskab meid tõesti lohutada, kui me temaga palves räägime.

Tarkus Jumalalt

Mõned otsused elus võivad avaldada meile ja meie lähedastele jäädavat mõju. Kuidas teha tarku otsuseid? Piibel ütleb: „Kui kellelgi teist on puudu tarkusest [eriti katsumustes olles], siis ta palugu Jumalat – sest tema annab kõigile heldelt, etteheiteid tegemata – ja seda antakse talle.” (Jaakobuse 1:5.) Kui palume Jumalalt tarkust, võib ta oma püha vaimu abil juhatada meid langetama häid otsuseid. Tegelikult me võimegi temalt püha vaimu otse küsida, sest Jeesus ütles, et „taevane isa annab püha vaimu neile, kes teda paluvad”. (Luuka 11:13.)

„Palusin pidevalt Jehoovalt juhatust, et õiget otsust langetada.” (Kwabena, Ghana)

Isegi Jeesus tundis vajadust küsida tähtsate otsuste langetamisel abi oma isalt. Piiblis räägitakse, et enne kui ta hakkas oma 12 apostlit valima, veetis ta „terve öö Jumala poole palvetades”. (Luuka 6:12.)

Nagu Jeesuse puhul, on ka tänapäeval paljudele kindlustunnet sisendanud mõistmine, et Jumal on nende palvetele vastanud ja aidanud neil langetada targa otsuse. Regina Filipiinidelt räägib oma raskustest, milleks olid näiteks tema ja ta pere ülalpidamine pärast abikaasa surma, töö kaotus ja probleemid laste kasvatamisel. Mis on aidanud tal tarku otsuseid teha? Ta ütleb: „Ma toetun palve kaudu Jehoovale.” Kwabena Ghanast selgitab, miks tema Jumalalt abi palus: „Kaotasin oma heapalgalise töökoha ehitusel.” Ta räägib, kuidas ta seejärel kaalus, mida edasi teha: „Palusin pidevalt Jehoovalt juhatust, et õiget otsust langetada.” Ta lisab: „Tunnen selgelt, et Jehoova aitas mul valida ameti, mis võimaldab mul kanda hoolt oma usuliste ja füüsiliste vajaduste eest.” Sinagi võid saada Jumalalt juhatust, kui palvetad selle pärast, mis mõjutab sinu suhteid temaga.

Oleme maininud vaid mõningaid näiteid selle kohta, kuidas palvetamine võib meid aidata. (Lisa võib leida kastist „ Mida head toob palvetamine?”.) Et selliseid häid tulemusi ise kogeda, on vaja kõigepealt Jumalat ja tema tahet tundma õppida. Kui sinagi seda soovid, küsi mõnelt Jehoova tunnistajalt, kas ta saaks sinuga Piiblit uurida. * Sellega astud esimese sammu, et süvendada oma suhteid Jumalaga, kes kuulab palveid. (Laul 65:2.)

^ lõik 14 Lisainformatsiooni saad oma kodupaiga Jehoova tunnistajatelt või kui külastad meie veebisaiti www.jw.org/et.