Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Kas Jumalat on võimalik leida?

Kas Jumalat on võimalik leida?

„Jumal on mõistetamatu.” (Philon Aleksandriast, 1. sajandi filosoof)

„[Jumal] pole ... kaugel mitte ühestki meist.” (Saulus Tarsosest, kõne 1. sajandi filosoofidele Ateenas)

KUMB neist kahest väitest peegeldab paremini sinu seisukohta? Paljude jaoks on sõnad, mida ütles Tarsosest pärit Saulus (keda kutsutakse ka apostel Pauluseks) lohutavad ja meeliköitvad. (Apostlite teod 17:26, 27.) Piiblis on veel teisigi sarnaseid mõtteavaldusi. Näiteks leiame Jeesuse esitatud palvest südamliku kinnituse, et tema järelkäijad võivad Jumalat tundma õppida ja olla tema soosingus. (Johannese 17:3.)

Filosoofid, nagu Philon, nägid aga asja teise pilguga. Nemad väitsid, et inimestel pole võimalik Jumalat tunda, sest Jumal on mõistetamatu. Kellel on õigus?

Piibel möönab, et mõningaid asju ongi inimestel Jumala kohta raske mõista. Näiteks, meil pole võimalik millegagi mõõta Looja eksistentsi pikkust, mõistuse geniaalsust ja tarkuse sügavust. Need lihtsalt ületavad inimese arusaamisvõime. See aga ei takista meid Jumalat tundma õppimast. Tegelikult aitab nende üle mõtisklemine meil hoopis Jumalaga lähedasemaks saada. (Jaakobuse 4:8.) Vaadakem mõningaid üksikasju, mis seoses Jumalaga ongi mõistetamatud, ja seejärel uurigem, mida me Jumala kohta siiski suudame mõista.

 Mida me ei suuda mõista

JUMALA IGAVENE OLEMASOLU. Piibel õpetab, et Jumal eksisteerib „igavesest ajast igavesti”. (Laul 90:2.) Teisisõnu, Jumalal pole olnud algust ega tule ka lõppu. Inimlikust seisukohast „tema aastate arv ületab mõistuse”. (Iiob 36:26.)

Miks see on kasulik. Jumal tõotab, et kui me teda tundma õpime, annab ta meile igavese elu. (Johannese 17:3.) Kui usutav see tõotus oleks, kui Jumal ise ei oleks igavene? Üksnes „igaviku kuningas” suudab sellise tõotuse täita. (1. Timoteosele 1:17.)

JUMALA MÕISTUS. Piibel õpetab, et Jumala „tarkus on hoomamatu”, sest tema mõtted on määratult kõrgemad meie mõtetest. (Jesaja 40:28; 55:9.) Kooskõlas sellega esitab Piibel retoorilise küsimuse „Kes teab Jehoova mõtteid, et ta võiks teda õpetada?”. (1. Korintlastele 2:16.)

Miks see on kasulik. Jumal suudab ühel ja samal ajal kuulata miljonite inimeste palveid. (Laul 65:2.) Ta märkab isegi igat varblast, kes maha langeb. Kas Jumala mõistus võib olla mingil hetkel niivõrd ülekoormatud, et ta ei suuda meid märgata või kuulata meie palveid? Ei, sest tema mõistusel pole piire. Pealegi, me oleme talle „rohkem väärt kui palju varblasi”. (Matteuse 10:29, 31.)

JUMALA TEOD. Piibel õpetab, et „inimesed [ei suuda] kunagi Jumala tehtud tööd algusest lõpuni mõista”. (Koguja 3:11.) Seepärast ei tule kunagi aega, mil me teame Jumala kohta kõike. Jumala tegude taga olev tarkus on äraarvamatu. (Roomlastele 11:33.) Sellegipoolest on ta valmis teada andma oma tegudest neile, kes soovivad olla talle meelepärased. (Aamos 3:7.)

Meil pole võimalik millegagi mõõta Looja eksistentsi pikkust, mõistuse geniaalsust ja tarkuse sügavust.

Miks see on kasulik. Piiblit lugedes ja uurides ei teki kunagi olukorda, kus meil pole Jumala ja tema tegude kohta enam midagi uut õppida. See tähendab, et meil on võimalik saada oma taevase isaga aina lähedasemaks, ja seda igavesti.

Mida me suudame mõista

Kuigi me ei mõista Jumala kohta igat üksikasja, ei tähenda see, et meil pole võimalik teda üldse tundma õppida. Piiblis on külluslikult infot Jumala kohta, mis aitab meil seda teha. Toome mõne näite.

JUMALA NIMI. Piibel õpetab, et Jumalal on pärisnimi. Jumal ütleb: „Mina olen Jehoova. See on mu nimi.” Jumala nimi esineb Piiblis rohkem kui ükski teine nimi – ligi 7000 korda. (Jesaja 42:8.)

Miks see on kasulik. Jeesus ütles näidispalves: „Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud saagu sinu nimi.” (Matteuse 6:9.) Kas ka sina võiksid kasutada palvetades Jumala nime? Jehoova soovib päästa igaüht, kes tema nimest lugu peab. (Roomlastele 10:13.)

JUMALA ASUKOHT. Piibel õpetab, et on olemas nii vaimumaailm, kus eksisteerivad vaimsete kehadega olendid, kui ka füüsiline maailm, mis hõlmab maakera ja universumit. (Johannese 8:23; 1. Korintlastele 15:44.) Piiblis viidatakse sõnaga „taevas” sageli just vaimumaailmale. Selles taevas Looja asubki. (1. Kuningate 8:43.)

Miks see on kasulik. Me võime saada Jumalast selgema pildi. Looja ei ole mingi müstiline jõud, mis on kõikjal ja kõiges. Jehoova on tegelik isik, kellel on konkreetne asukoht. Siiski, „ükski loodu  pole Jumala pilgu eest varjatud”. (Heebrealastele 4:13.)

JUMALA ISIKSUSEOMADUSED. Piibel õpetab, et Jehooval on imetlusväärsed omadused. „Jumal on armastus.” (1. Johannese 4:8.) Ta ei valeta kunagi. (Tiitusele 1:2.) Ta on erapooletu, halastav, kaastundlik ega vihastu kergesti. (2. Moosese 34:6; Apostlite teod 10:34.) Paljudele võib olla üllatav, et Looja soovib olla „lähedane sõber” nendega, kes teda austavad. (Laul 25:14.)

Miks see on kasulik. Sinust võib saada Jehoova sõber. (Jaakobuse 2:23.) Sedamööda, kuidas sa õpid tundma Jehoova isiksust, hakkad sa paremini mõistma Piibli jutustusi.

OTSI TEDA

Piibel annab Jehoovast selge pildi. Looja pole kaugeltki mõistetamatu. Otse vastupidi, ta soovib, et inimesed õpiksid teda tundma. Jumala sõna tõotab: „Kui sa teda otsid, siis sa leiad tema.” (1. Ajaraamat 28:9.) Kas ka sina võiksid piiblijutustusi lugedes ja nende üle mõtiskledes Jumalat tundma õppida? Kui sa seda teed, saad Jumalaga lähedaseks, nagu ta on Piiblis lubanud. (Jaakobuse 4:8.)

Kui sa loed ja uurid Piiblit, võid sa õppida alati midagi uut Jumala ja tema tegude kohta

Võib-olla sa aga mõtled, et kui sul pole võimalik Loojat täielikult mõista, siis kuidas sa saad olla tema sõber. Kuid kaalu järgnevat. Kas kirurgi parimal sõbral peab olema arstikraad? Sugugi mitte. Ta võib olla hoopis teise ala inimene. Sellegipoolest saavad nad olla head sõbrad. Loeb see, et kirurgi sõber tunneb kirurgi isiksust ja teab, mis talle meeldib ja mis mitte. Samamoodi on meil võimalik Piiblist teada saada, milline isik on Jehoova. Ja see on see, mida meil on vaja, et arendada sõprussuhteid temaga.

Selle asemel et pakkuda meile vaid ähmast ettekujutust Loojast, jagab Piibel just sellist informatsiooni, mida vajame, et Jumalat tundma õppida. Kas sinagi sooviksid Jumal Jehoova kohta rohkem teadmisi? Jehoova tunnistajad pakuvad tasuta kodust piibliõpet. Võta julgesti nendega ühendust oma kodukandis või külasta veebisaiti www.jw.org/et.