Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Kas me võime tõesti meeldida Jumalale?

Kas me võime tõesti meeldida Jumalale?

Kas oled lugenud Piiblist lugusid inimestest, kellest räägitakse kiitval toonil, ja tabanud end mõttelt „Mina küll ei suuda selline olla”? Võib-olla sa arutlesid: „Ma ei ole ju eksimatu ega läbinisti hea. Ja kohe kindlasti ei tee ma alati kõike õigesti.”

Iiob oli õige mees, igapidi laitmatu. (Iiob 1:1)

Piiblis öeldakse patriarh Iiobi kohta, et „ta oli üks õige mees, igapidi laitmatu”. (Iiob 1:1.) Lotti nimetatakse samuti õigeks. (2. Peetruse 2:8.) Ja Taaveti kohta öeldakse, et ta tegi ainult seda, mis on Jumala silmis õige. (1. Kuningate 14:8.) Aga mida me võime näha, kui tutvume nende piiblitegelastega lähemalt? Me näeme, et 1) nad tegid vigu, 2) me saame neilt palju õppida ja 3) ebatäiuslikud inimesed võivad tõesti Jumalale meeldida.

NAD TEGID VIGU

Jumal päästis Loti, kes oli õige ja keda muserdas kurjade inimeste jultunud käitumine. (2. Peetruse 2:7)

Iiobit tabas ridamisi õnnetusi, mis tundusid ülekohtused. Ta tegi neist valesid järeldusi, mõeldes, et Jumalat ei huvita, kas ta jääb talle ustavaks või mitte. (Iiob 9:20—22.) Iiob oli omaenda õigsuses nii veendunud, et teiste arvates pidas ta ennast koguni Jumalast õigemaks. (Iiob 32:1, 2; 35:1, 2.)

Lott kõhkles langetamast näiliselt lihtsat ja selget otsust. Teda masendas Soodoma ja Gomorra  elanike äärmine ebamoraalsus niivõrd, et ta tundis selle pärast „suurt hingevalu”. (2. Peetruse 2:8.) Jumal andis teada, et ta kavatseb need allakäinud linnad hävitada, ning andis Lotile võimaluse koos perega pääseda. Võiks ette kujutada, et vaevatud Lott kasutab kiiresti võimalust linnast lahkuda. Tema aga lõi sel otsustaval momendil kõhklema. Inglid, kes olid saadetud teda ja ta peret päästma, pidid haarama neil käest ja viima nad linnast välja turvalisse paika. (1. Moosese 19:15, 16.)

Taavet käis Jumala järel kogu südamest, tehes ainult seda, mis on Jumala silmis õige. (1. Kuningate 14:8)

Taavet kaotas kord enesevalitsuse ja rikkus teise mehe naisega abielu. Seejärel, soovist tehtut varjata saatis ta korda veel ühe kohutava teo, lastes tappa naise abikaasa. (2. Saamueli 11. peatükk.) Piibel ütleb, et „see, mida Taavet oli teinud, oli Jehoova silmis väga halb.” (2. Saamueli 11:27.)

Nii Iiob, Lott kui ka Taavet tegid vigu, millest mõned olid väga rängad. Nagu me aga näeme, oli nende südames siiras soov teenida kuulekalt Jumalat. Nad olid valmis kahetsema ja end muutma. Seepärast suhtus Jumal neisse poolehoiuga ja Piibel räägib neist üldiselt kui Jumalale ustavatest meestest.

MIDA ME VÕIME NEILT ÕPPIDA?

Ebatäiuslike inimestena ei suuda me vigu täielikult vältida. (Roomlastele 3:23.) Kui me neid aga teeme, siis tuleks meil kahetseda ja teha kõik, mis võimalik, et viga heastada.

Kuidas Iiob, Lott ja Taavet oma vigu heastada püüdsid? Iiob tahtis kogu südamest olla laitmatu. Kui Jumal oli temaga rääkinud, korrigeeris Iiob oma vildakaid mõtteid ja võttis oma sõnad tagasi.  (Iiob 42:6.) Loti suhtumine Soodoma ja Gomorra elanike ebamoraalsesse käitumisse oli täielikus kooskõlas Jumala mõõdupuudega. Tema probleemiks oli aga see, et ta ei mõistnud tol hetkel, kui oluline on kohe tegutseda. Lõpuks ta siiski lahkus hävingule määratud linnadest ja pääses Jumala hukkamõistu eest. Ta oli sõnakuulelik ega vaadanud kordagi tagasi sellele, mille oli seljataha jätnud. Kuigi Taavet tegi Jumala seadust rikkudes suure vea, oli tema tegelikku hoiakut näha sellest, et ta kahetses siiralt oma patte ja jättis end Jumala halastuse hoolde. (Laul 51.)

Jumala heatahtlik suhtumine neisse meestesse näitab, kui mõistlikud ootused on tal ebatäiuslike inimeste suhtes. Jumal „teab hästi, millised me oleme, tal on meeles, et oleme põrm”. (Laul 103:14.) Seega, kui Jumal teab, et me ei suuda vigu täielikult vältida, siis millised ootused on tal meie suhtes?

Jumal „teab hästi, millised me oleme, tal on meeles, et oleme põrm”. (Laul 103:14)

MIDA PEAB EBATÄIUSLIK INIMENE TEGEMA, ET JUMALALE MEELDIDA?

Taaveti soovitus oma pojale Saalomonile annab aimu sellest, mida meil tuleb teha, et Jumalale meeldida. „Sina, mu poeg Saalomon, õpi tundma oma isa Jumalat ning teeni teda kogu südamest.” (1. Ajaraamat 28:9.) Kuidas me saame teenida Jumalat kogu südamest? Saame seda teha siis, kui meie südames on armastus Jumala vastu ning tugev soov teada ja täita Jumala tahet. Meie süda pole küll eksimatu, aga selles võib olla siiras tahe Jumalale kuuletuda ja lasta tal ennast vormida. Armastus Jumala vastu ja soov talle kuuletuda muutis Iiobi Jumala silmis laitmatuks, Loti õigeks ja Taaveti meheks, kes tegi ainult seda, mis on õige. Kuigi nad tegid vigu, oli neil siiski võimalus Jumalale meeldida.

Et teenida Jumalat kogu südamest, tuleb meil teada, mis on Jumala tahe, ning soovida talle kuuletuda.

Seepärast, kui meile tulevad pähe halvad mõtted, mida me ei oleks tahtnud mõelda, kui ütleme midagi, mille pärast piinlikkust tunneme, või teeme midagi, mida hiljem kahetseme, siis võime lohutust leida selles artiklis toodud meeste lugudest. Jumal teab, et praegu jääb täiuslikkus meile kõigile kättesaamatuks. Siiski ootab ta, et meie südames oleks siiras armastus tema vastu ja soov talle kuuletuda. Kui meil on selline süda, siis võime tõesti Jumalale meeldida.