Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Mehed, kas teie kodu on kindlus?

Mehed, kas teie kodu on kindlus?

MIDA tuleks mehel teha, et tema naine tunneks end turvaliselt? Paljudele on maast madalast õpetatud, et mehe põhiülesanne on tagada pere majanduslik kindlustatus. Kuid mõned naised, kellel millestki puudust pole, tunnevad sellegipoolest emotsionaalset ebakindlust või isegi elavad hirmus. Näiteks Hispaania naine Rosa ütleb mehe kohta, kellega ta abiellus: „Väljaspool kodu oli ta meeldiv inimene, aga kodus käitus karmilt.” Joy Nigeeriast tunnistab: „Kui ma polnud oma mehega nõus, ütles ta: „Mina olen su mees ja sa teed nii, nagu ma ütlen!””

Kuidas olla armastav abielumees? Mida tuleb mehel teha, et kodu oleks naisele „varjupaik”? (Rutt 1:9.)

MIDA ÜTLEB PIIBEL ABIELUMEHE VÕIMU KOHTA

Ehkki abielumees ja -naine on Jumala silmis võrdses seisundis, on neil kummalgi Piibli sõnul täita peres erinev roll. Kirjakoht Roomlastele 7:2 näitab, et abielus naine on „mehe seaduse all”. Nii nagu paljudes asutustes määratakse tegevust juhtima keegi vastutav isik, on Jumal otsustanud, et perekonnas on mees naise pea. (1. Korintlastele 11:3.) Mehed peavad juhtima oma peret.

Abielumehed, kuidas tuleks teil Jumala antud võimu kasutada? Piibel õpetab: „Armastage oma naist, nagu Kristus on armastanud kogudust.” (Efeslastele 5:25.) Jah, kuigi Jeesus Kristus ei olnud kunagi abielus, saab tema eeskujust õppida, kuidas olla hea abikaasa. Vaatame, kuidas.

JEESUSE ELU — TÄIUSLIK EESKUJU MEESTELE

Jeesus otsis võimalusi, et teisi kosutada ja nende koormat kergendada. Jeesus lubas kõigile, keda rõhusid elumured: „Tulge minu juurde ... ning te saate uut jõudu.” (Matteuse 11:28, 29.) Tihtipeale tõi ta kergendust inimeste füüsilistele kannatustele ning pakkus vaimset värskendust. Pole ime, et paljusid tõmbas Jeesuse poole, ning nad olid veendunud, et ta kergendab nende koormat.

Kuidas saavad mehed Jeesusest eeskuju võtta. Otsi võimalusi, kuidas oma naise koormat kergendada. Mõned naised tunnevad nii nagu Rosa, kes kurtis: „Ma ei olnud midagi muud kui oma mehe teenija.” Vastandina sellele ütleb õnnelikus abielus olev mees Kweku: „Küsin oma  naiselt sageli, kuidas ma saaksin tema koormat kergendada. Lähen talle tihtipeale majapidamistöödes appi, sest ma tõesti armastan teda.”

Jeesus oli teiste suhtes tähelepanelik ja osavõtlik. Üks naine vaevles 12 aastat ränga haiguse käes. Kui ta kuulis Jeesuse väest teha imetegusid, mõtles ta endamisi: „Kui ma vaid saaksin tema kuube puudutada! Siis saaksin ma terveks.” Nii ka läks. Ta tuli Jeesuse juurde, puudutas tema kuuenarmaid ja sai sedamaid terveks. Kuigi mõned juuresolijad võisid naise käitumist jultunuks pidada, mõistis Jeesus, et naine oli lootust kaotamas. * Ta ütles talle: „Tütar, ... ole terve oma piinarikkast haigusest.” Ta ei häbistanud ega noominud naist, vaid andis mõista, et ta saab aru, kui palju naine on kannatanud. Nii näitas Jeesus, milline mees ta oli — ta oli mees, kes arvestas teiste tunnetega. (Markuse 5:25—34.)

 Kuidas saavad mehed Jeesusest eeskuju võtta. Kui su naine ei tunne end hästi, siis ole temaga eriti hooliv ja tähelepanelik. Proovi näha asju tema vaatenurgast ja mõista, miks ta teatud viisil reageerib. Abielumees Ricardo räägib: „Kui märkan, et mu naine on eriti tundlik, siis olen tavapärasest tähelepanelikum, et mitte öelda midagi, mis paneks teda end halvemini tundma.”

Jeesus suhtles oma jüngritega. Jeesus rääkis oma sõpradega avameelselt. Ta ütles: „Ma olen andnud teile teada kõik, mis ma oma isalt olen kuulnud.” (Johannese 15:15.) On tõsi, et mõnikord tahtis Jeesus olla oma mõtetega üksi ja palvetada. Sageli aga leidis ta aega, et jüngritega oma sisimaid tundeid jagada. Õhtul enne seda, kui ta süüdimõistetud kurjategijana hukati, ütles ta neile varjamata, et ta on „ääretult kurb”. (Matteuse 26:38.) Ja isegi kui nende teod talle pettumuse valmistasid, ei lõpetanud Jeesus nendega rääkimist. (Matteuse 26:40, 41.)

Kui mees mõtiskleb Jeesuse eeskuju üle, aitab see tal olla parem abikaasa ja isa

Kuidas saavad mehed Jeesusest eeskuju võtta. Suhtle oma naisega, keskendu talle kogu südamest ja täie tähelepanuga. Naist võib kurvastada see, kui mehele ei valmista raskusi suhtlemine teistega, kuid kodus olles ei räägi ta midagi. Pane aga tähele, mida tunneb Ana, kui tema mees temaga avameelselt vestleb. Ana räägib: „Ma tunnen, et ta tõesti armastab mind ja me oleme lähedased.”

Ära kasuta vaikimist relvana, et karistada oma naist. „Kui mu mees minu peale pahaseks sai, keeldus ta minuga päevade kaupa rääkimast,” ütleb üks naine. „Ta pani mind tundma, nagu oleksin ma milleski süüdi ja põlastusväärne.” Mees nimega Edwin püüab aga järgida Jeesuse eeskuju. „Kui ma ärritun, siis ei prahvata ma midagi mõtlematut. Ma hoopis ootan sobivat momenti, millal rahulikult asjad selgeks rääkida.”

Artikli alguses mainitud Joy on näinud muutusi oma abikaasas pärast seda, kui mees hakkas Jehoova tunnistajatega Piiblit uurima. Joy jutustab: „Ta on nüüd parem mees ning ta püüab olla Jeesuse eeskujul armastavam abikaasa.” Miljonid abielupaarid on näinud, kui kasulik on elada Piibli juhatuse järgi. Kas sinagi tahad kogeda seda, mida nemad? Kui tahad, siis anna mõnele Jehoova tunnistajale teada, et soovid osaleda tasuta piiblikursusel.

^ lõik 10 Moosese seaduse kohaselt tegi selle naise tervislik seisund ta religioosses mõttes ebapuhtaks. Seetõttu oleks tulnud pidada ebapuhtaks igaüht, keda naine puudutas. (3. Moosese 15:19, 25.)