Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 KAANETEEMA | KAS SÕPRUS JUMALAGA ON VÕIMALIK?

Kas sa teed, mida Jumal sinult ootab?

Kas sa teed, mida Jumal sinult ootab?

„Mida iganes sul on vaja, ainult ütle, ja ma teen seda hea meelega.” Ilmselt ei ütleks sa selliseid sõnu kellelegi täiesti võõrale ega ka lihtsalt juhututtavale. Kuid tõenäoliselt poleks sul raske öelda seda oma südamesõbrale. Tavaliselt oleme hea meelega valmis tegema seda, mida sõber meilt palub.

Piibel näitab, et Jehoova teeb sageli seda, mille kohta ta teab, et see teeb tema teenijatele rõõmu. Näiteks ütles kuningas Taavet, kellel olid Jumalaga väga head sõbrasuhted: „Palju oled sina, Jehoova, mu Jumal, teinud imetegusid ja mõelnud mõtteid meie kohta; ... neid [on] rohkem kui jõuab ära lugeda!” (Laul 40:6). Peale selle teeb Jehoova head ka neile, kes teda veel ei tunne, andes neile külluslikult toitu ja täites nende südame rõõmuga (Apostlite teod 14:17).

Me teeme hea meelega midagi nende heaks, keda me armastame ja austame

Kuna Jehoovale meeldib teha seda, mis teistele rõõmu toob, on mõistlik arvata, et need, kes tahavad olla Jumala sõbrad, teevad seda, mis tema südant rõõmustab (Õpetussõnad 27:11). Mida sa aga saaksid teha, et Jumala südant rõõmustada? Piibel annab vastuse: „Ärge unustage head teha ja jagada teistega seda, mis teil on, sest sellised ohvrid on Jumalale meelepärased” (Heebrealastele 13:16). Kas see tähendab, et hea tegemine ja teistega jagamine ongi kõik, mida Jumal inimestelt ootab?

„Ilma usuta [on] võimatu talle [Jumalale] meelepärane olla,” ütleb Piibel (Heebrealastele 11:6). On tähelepanuväärne, et alles pärast seda, kui Aabraham oli väljendanud oma usku Jehoovasse, nimetati teda Jehoova sõbraks (Jaakobuse 2:23). Ka Jeesus Kristus rõhutas vajadust Jumalasse uskuda, kui soovime pälvida Jumala soosingut (Johannese 14:1). Kuidas siis kasvatada endas sellist usku, mida Jumal ootab inimestelt, keda ta enda poole tõmbab? Alustada võib korrapärasest Jumala Sõna uurimisest. Piiblit uurides võid sa õppida Jumala tahet täpselt tundma ning tänu sellele võid sa „temale igati meeldida”. Sedamööda, kuidas sa Jehoova kohta täpseid teadmisi omandad ja tema õiglasi nõudeid täidad, kasvab ka sinu usk temasse ning sa saad temaga üha lähedasemaks (Koloslastele 1:9, 10).