Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 VESTLUS JEHOOVA TUNNISTAJAGA

Millal hakkas Jumala kuningriik valitsema? (1. osa)

Millal hakkas Jumala kuningriik valitsema? (1. osa)

Alljärgnev on näide vestlusest Jehoova tunnistajaga. Kujutlegem, et Jehoova tunnistaja Rait vestleb Argo-nimelise mehega tema kodus.

PÜÜA LEIDA „NAGU PEIDETUD VARANDUST”

Rait: Tore jälle kohtuda, Argo! Saame jätkata oma arutelu Piibli teemal. * Eelmisel korral tekkis sul küsimus seoses Jumala riigiga. Sa tahtsid teada, miks Jehoova tunnistajad usuvad, et Jumala riik ehk kuningriik hakkas valitsema aastal 1914.

Argo: Jah, ma lugesin ühest teie väljaandest, et Jumala kuningriigi valitsusaeg algas 1914. aastal. See äratas mu tähelepanu, sest te ütlete, et kõik teie uskumused põhinevad Piiblil.

Rait: Nii see on.

Argo: Ma olen ka ise Piibli läbi lugenud, kuid ma ei mäleta, et oleksin seal kunagi näinud aastaarvu 1914. Niisiis otsisin ma seda ka ühest internetis olevast Piiblist. Sisestasin otsinguaknasse „1914”, ja nagu oligi arvata, sain vastuseks „0 tulemust”.

Rait: Ma tahan sind kiita kahe asja eest. Esiteks selle eest, et sa oled terve Piibli läbi lugenud. On näha, et sa pead Jumala Sõnast tõesti lugu.

Argo: See on tõsi. Teist sellist raamatut ei ole.

Rait: Olen sinuga nõus. Teiseks meeldib mulle see, et sa otsisid oma küsimusele vastust Piiblist. Sa tegid just seda, mida see raamat ergutab meid tegema. Seal öeldakse, et tarkuse omandamiseks tuleb pingutada, justnagu otsiksime „peidetud varandust”. *

Argo: Aitäh. Mulle meeldib õppida. Tegelikult tegin ma veel natuke uurimistööd ja sirvisin ka seda raamatut, mida me oleme koos vaadanud. Seoses aastaga 1914 mainitakse seal ühe kuninga unenägu. Ta nägi und suurest puust, mis maha raiuti ja siis jälle tagasi kasvas, või midagi sellist.

Rait: Sa mõtled ilmselt prohvetiennustust, mis on kirjas Taanieli raamatu 4. peatükis. Seal on juttu Babüloonia kuninga Nebukadnetsari unenäost.

Argo: Jah, just see. Lugesin selle ennustuse lausa mitu korda läbi. Aga ausalt öeldes ei saa ma ikka veel aru, kuidas see on seotud Jumala kuningriigi või aastaga 1914.

Rait: Tegelikult ei saanud ka prohvet Taaniel täielikult aru sellest, mida ta Jumala vaimu mõjutusel kirja pani.

Argo: Tõesti või?

Rait: Jah. Siin, salmis Taaniel 12:8, on kirjas tema sõnad „Ma kuulsin, aga ei mõistnud”.

Argo: Tore, siis ma polegi ainus.

Rait: Taaniel ei saanud neist ennustustest aru, sest Jumala määratud aeg nende mõistmiseks  polnud veel käes. Kuid meil tänapäeval on võimalik neist aru saada.

Argo: Kuidas nii?

Rait: Pane tähele, mida öeldakse järgmises salmis. Tekstis Taaniel 12:9 seisab: „Need sõnad jäävad saladusse ja pitseriga kinnipanduks kuni lõpuajani!” Siit on näha, et inimesed pidid neist ennustustest aru saama kaua aega hiljem, „lõpuajal”. Ja nagu me Piiblit edasi uurides peagi näeme, kinnitavad tõendid, et see aeg on praegu käes. *

Argo: Kas see tähendab, et sa oskad mulle seda Taanieli ennustust selgitada?

Rait: Ma teen oma parima.

NEBUKADNETSARI UNENÄGU

Rait: Alustuseks tuletame lühidalt meelde, mida kuningas Nebukadnetsar unes nägi. Seejärel vaatame, mida see tähendab.

Argo: Hästi.

Rait: Nebukadnetsar nägi unes hiigelsuurt puud, mis ulatus taevani. Siis kuulis ta, kuidas Jumala sõnumitooja käskis puu maha raiuda, kuid kännu maasse alles jätta. Pärast „seitsme aja” pikkust perioodi pidi puu taas kasvama hakkama. * See prohvetiennustus täitus esimest korda kuningas Nebukadnetsari enda puhul. Kuigi ta oli võimas kuningas — otsekui puu, mis ulatus taevani — raiuti ta piltlikus mõttes maha „seitsmeks ajaks”. Kas sa mäletad, mis temaga juhtus?

Argo: Ei mäleta.

Rait: Piibel näitab, et Nebukadnetsar kaotas mõistuse, seda ilmselt seitsmeks aastaks. Selle aja jooksul ei saanud ta kuningana valitseda. Kuid seitsme aja möödudes tema mõistus taastus ja ta sai kuningavõimu tagasi. *

Argo: Olgu, seni on arusaadav. Aga kuidas on see kõik seotud Jumala kuningriigi ja aastaga 1914?

Rait: Lühidalt öeldes pidi see ennustus täituma kaks korda. Esimest korda täitus see siis, kui teatud ajaks katkes kuningas Nebukadnetsari valitsusaeg. Teist korda täitus see ennustus siis, kui katkes Jumala valitsusaeg. Niisiis, Jumala kuningriigiga on seotud selle teine täitumine.

Argo: Aga mis tõendab, et see ennustus pidi täituma ka teist korda ja et teisel korral on see seotud Jumala kuningriigiga?

Rait: Ühe tõendi leiame sellestsamast ennustusest. Kirjakoha Taaniel 4:14 kohaselt anti see ennustus selleks, „et elavad tunneksid, et Kõigekõrgem valitseb inimeste kuningriigi üle” ja et ta „annab selle kellele ta tahab”. Kas panid tähele väljendit „inimeste kuningriik”?

Argo: Jah, siin on kirjas, et „Kõigekõrgem valitseb inimeste kuningriigi üle”.

Rait: Õige. Kes on sinu arvates see „Kõigekõrgem”?

Argo: Ma arvan, et see käib Jumala kohta.

Rait: Just. Seega on selge, et see prohvetiennustus ei käi vaid Nebukadnetsari kohta. See puudutab ka kogu „inimeste kuningriiki” ehk Jumala valitsust terve inimkonna üle. Sellist arusaama toetab selle ennustuse kaastekst.

Argo: Mida sa silmas pead?

TAANIELI RAAMATU LÄBIV TEEMA

Rait: Taanieli raamatut lugedes võib märgata, et selles on üks läbiv teema. Seal räägitakse korduvalt sellest, et rajatakse Jumala kuningriik, mille valitsejaks saab tema poeg Jeesus. Läheme paar peatükki tagasi ja vaatame üht näidet. Kas sa loeksid palun kirjakoha Taaniel 2:44?

Argo: Olgu. „Aga nende kuningate päevil püstitab taeva Jumal kuningriigi, mis jääb igavesti hävitamatuks ja mille valitsust ei anta teisele  rahvale. See lõhub ja hävitab kõik need kuningriigid, aga ta ise püsib igavesti.”

Rait: Aitäh. Kas võiks oletada, et siin salmis räägitakse Jumala kuningriigist?

Argo: Hm. Ma pole päris kindel.

Rait: Hästi. Nagu võisime märgata, öeldi siin, et see kuningriik „püsib igavesti”. Kas pole nii, et see kehtib küll Jumala kuningriigi, kuid mitte ühegi inimvalitsuse kohta?

Argo: Nõus.

Rait: Vaatame veel üht Taanieli raamatu ennustust, mis räägib Jumala kuningriigist. See on tekstis Taaniel 7:13, 14. Seal öeldakse ühe tulevase valitseja kohta: „Temale anti valitsus ja au ning kuningriik, ja kõik rahvad, suguvõsad ja keeled teenisid teda! Tema valitsus on igavene valitsus, mis ei lakka, ja tema kuningriik ei hukku!” Kas neis sõnades oli midagi, mis kõlas tuttavalt?

Argo: Siin räägiti kuningriigist.

Rait: Jah. Ja mitte ükskõik millisest kuningriigist. Siin öeldi, et sellel kuningriigil on võim „kõigi rahvaste, suguvõsade ja keelte” üle. Teisisõnu pidi see kuningriik valitsema kogu maailma üle.

Argo: Ma ei saanud sellest alguses niimoodi aru, aga paistab, et sul on õigus.

Rait: Pane tähele, mida selles ennustuses veel öeldakse: „Tema valitsus on igavene valitsus, mis ei lakka, ja tema kuningriik ei hukku!” Kas oled nõus, et see kõlab väga sarnaselt tekstiga Taaniel 2:44?

Argo: Tuleb tunnistada, et jah.

Rait: Võtame lühidalt kokku, mida me siiani oleme teada saanud. Taanieli 4. peatüki ennustus anti selleks, et inimesed teaksid, et „Kõigekõrgem valitseb inimeste kuningriigi üle”. Need sõnad näitavad selgelt, et see ennustus pidi lisaks Nebukadnetsariga juhtunule täituma veel suuremas ulatuses. Läbi kogu Taanieli raamatu võib leida ennustusi, mis räägivad sellest, et rajatakse Jumala kuningriik, mille valitsejaks saab Jumala poeg. Kuidas sulle tundub, kas kõige selle põhjal võiks järeldada, et ka Taanieli 4. peatükis olev ennustus on seotud Jumala kuningriigiga?

Argo: Tundub küll. Kuid ma ei saa ikka veel aru selle seosest aastaga 1914.

„SEITSE AEGA KÄIGU TEMAST ÜLE”

Rait: Läheme tagasi kuningas Nebukadnetsari juurde. Prohvetiennustuse esimese täitumise puhul oli tema see „puu”. See, et puu raiuti maha ja jäi sellisesse seisundisse seitsmeks aastaks, tähendas seda, et Nebukadnetsari valitsusaeg katkes, kui ta teatud perioodiks mõistuse kaotas. Need seitse aega lõppesid, kui ta mõistus taastus ning ta jätkas valitsemist. Ennustuse teise täitumisena pidi teatud ajaks katkema Jumala valitsusaeg, kuid mitte selle pärast, et Jumal oleks valitsejana kuidagi puudulik olnud.

Argo: Mida sa sellega täpsemalt mõtled?

Rait: Piibliaegadel valitsesid Jeruusalemmas Iisraeli kuningad ja nende kohta öeldi, et nad istuvad Jehoova aujärjel. * Nad esindasid Jumalat, valitsedes tema rahva üle. Niisiis esindas nende kuningate valitsus tegelikult Jumala valitsusvõimu. Kahjuks ei jäänud enamik neist kuningatest  Jumalale ustavaks ja ka suur osa nende alamatest järgis nende halba eeskuju. Iisraellaste sõnakuulmatuse pärast lubas Jumal babüloonlastel oma rahva aastal 607 e.m.a alistada. Sellest ajast alates ei olnud Jeruusalemmas enam kuningaid, kes oleks esindanud Jehoovat. Selles mõttes Jumala valitsusaeg katkeski. Kas siiamaani on kõik arusaadav?

Argo: Jah, on.

Rait: Seega, aastal 607 e.m.a algasid seitse aega ehk periood, mille kestel polnud valitsust, mis oleks esindanud Jumalat. Seitsme aja möödudes pidi Jumal seadma enda esindajana ametisse uue valitseja, aga siis juba taevas. Sel ajal pidid täituma teised Taanieli raamatu ennustused, mida me lugesime. Kuid tekib oluline küsimus: millal need seitse aega lõppesid? Kui me leiame vastuse sellele küsimusele, siis saame ka teada, millal hakkas valitsema Jumala kuningriik.

Argo: Las ma arvan: kas seitse aega lõppesid aastal 1914?

Rait: Täpselt nii.

Argo: Aga mis seda kinnitab?

Rait: Kui Jeesus oli maa peal, andis ta mõista, et seitse aega polnud veel lõppenud. * Niisiis pidi see olema väga pikk periood. Seitse aega algasid sadu aastaid enne Jeesuse maa peale tulemist ja jätkusid ka teatud aja jooksul peale tema taevasse naasmist. On hea meeles pidada, et Taanieli ennustuste tähendus pidi inimestele selgeks saama alles „lõpuajal”. * 19. sajandi teisel poolel hakkasidki siirad piibliuurijad seda ja teisi prohvetiennustusi väga põhjalikult uurima. Nad jõudsid arusaamisele, et seitse aega lõppevad aastal 1914. Erilised sündmused, mis on alates 1914. aastast maailmas toimunud, tõendavad, et Jumala kuningriik hakkas tõepoolest sel ajal taevas valitsema. See oli aasta, mil algasid selle maailma viimsed päevad ehk lõpuaeg. Ma mõistan, et siin on sulle päris palju mõtteainet ...

Argo: Jah. Mul on kindlasti vaja seda seedida.

Rait: Ära muretse. Ka minul võttis küllaltki palju aega, et kõigest sellest tervikpilti saada. Kuid ma loodan, et meie arutelu kinnitas sulle vähemalt seda, et see, mida Jehoova tunnistajad Jumala kuningriigi kohta usuvad, põhineb tõesti Piiblil.

Argo: Seda kindlasti. Mulle on alati muljet avaldanud, et te tuginete oma uskumustes Piiblile.

Rait: Ja mulle tundub, et sul on samasugune soov. Sa said täna palju uut infot ja ilmselt on sul veelgi küsimusi. Me tegime kindlaks, et seitse aega on seotud Jumala kuningriigiga ja et see periood algas aastal 607 e.m.a. Kuid miks me võime olla kindlad, et need seitse aega lõppesid aastal 1914? *

Argo: Jah, seda tahaks küll teada.

Rait: Piibel aitab teha kindlaks, kui kaua täpselt seitse aega kestsid. Kas sulle sobib, et arutame seda teemat järgmisel korral, kui ma tulen? *

Argo: Sobib.

Kas sul mõlgub meeles mingi konkreetne piibliteemaline küsimus? Või kas tunned huvi mõne Jehoova tunnistajate uskumuse või tava vastu? Kui sa järgmine kord Jehoova tunnistajaga kohtud, ära pelga huvipakkuvat teemat üles võtta. Ta vastab meeleldi sinu küsimustele.

^ lõik 5 Jehoova tunnistajad viivad läbi tasuta koduseid piiblikursusi, mille käigus arutatakse Piibli õpetusi teemade kaupa.

^ lõik 21 Vaata raamatu „Mida Piibel meile tegelikult õpetab?” 9. peatükki; väljaandjad Jehoova tunnistajad.

^ lõik 63 Jeesus ennustas viimsete päevade kohta: „Jeruusalemm [mis sümboliseeris Jumala valitsusvõimu] jääb rahvaste tallata, kuni rahvastele määratud ajad täis saavad” (Luuka 21:24). Niisiis polnud Jumala valitsus Jeesuse ajaks veel taastatud ja selline olukord pidi kestma viimsete päevadeni.

^ lõik 67 Vaata raamatu „Mida Piibel meile tegelikult õpetab?” lisa „1914 — Piiblis ette kuulutatud tähendusrikas aasta.”

^ lõik 69 Selle sarja järgmine artikkel käsitleb piiblisalme, mis aitavad kindlaks teha, kui kaua kestsid seitse aega.