Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Kas sina näed nähtamatut Jumalat?

Kas sina näed nähtamatut Jumalat?

„JUMAL on Vaim”, inimsilmale nähtamatu (Johannese 4:24). Siiski ütleb Piibel, et mõned inimesed on teatud mõttes Jumalat näinud (Heebrealastele 11:27). Kuidas see on võimalik? Kas „nähtamatut Jumalat” saab tõesti näha? (Koloslastele 1:15.)

Meie olukorda võiks võrrelda sünnist saati pimeda inimese omaga. Kas seetõttu, et ta on pime, pole tal ümbritsevast aimugi? Ei, pime inimene saab infot erinevatel viisidel, tänu millele ta tajub enda ümber inimesi, esemeid ja liikumist. Üks pime mees ütles: „Nähakse mitte silmade, vaid mõistusega.”

Samamoodi, kuigi sa ei saa näha Jumalat oma füüsiliste silmadega, võid sa kasutada oma „südame silmi” (Efeslastele 1:18). Uuri kolme viisi, kuidas seda teha.

„MAAILMA LOOMISEST ALATES SELGELT NÄHTAVAD”

Pimedal inimesel on tihti teravnenud kuulmis- ja kompimismeel, mis aitab tal tajuda asju, mida ta ei näe. Sinagi võid kasutada oma meeli, et uurida end ümbritsevat maailma ja näha nii nähtamatut Jumalat, kes on selle loonud. „Tema nähtamatud omadused ... on maailma loomisest alates selgelt nähtavad, kuna neid võib tähele panna selle kaudu, mis on valmistatud” (Roomlastele 1:20).

Mõtle näiteks meie kodu, maa peale. See on meie jaoks ainulaadselt kavandatud. Inimesed ei pidanud siin mitte lihtsalt eksisteerima, vaid elu nautima. Meid rõõmustab see, kui meid paitab õrn tuulehoog, kui kogeme päikesekiirte soojust, sööme mahlast puuvilja või kuuleme lindude mahedat laulu. Kas pole see märk Looja hoolitsusest, hellusest ja heldekäelisusest?

Mida õpetab Jumala kohta see, mida võib näha universumis? Ennekõike seda, kui suur jõud tal on. Hiljutised teadusuuringud näitavad, et universum paisub ning teeb seda üha kiiremas tempos. Kui silmitsed öist tähistaevast, siis mõtle, kust lähtub see energia, mis paneb universumi üha kiiremini paisuma. Piiblis öeldakse, et Loojal on „tohutu energia” (Jesaja 40:26, UM). Jumala loomistöö kinnitab, et Tema on „Kõigevägevam” ja „suur jõult” (Iiob 37:23).

KES ON TEMA KOHTA SELGITUST ANDNUD?

Üks ema, kellel on kaks vaegnägijast last, sõnab: „Pimedatele on kõige olulisem õpetamismeetod nendega rääkimine. Räägi neile kõigest, mida kuuled ja näed, ning jaga neile selgitusi. Ole neile silmade eest.” Nii nagu pime ei näe, pole ka „ükski inimene ... Jumalat kunagi näinud”, kuid Jumala poeg Jeesus, „kes on Isa rinna najal, on tema kohta selgitust andnud” (Johannese 1:18). Jumala esimene loodu, tema ainusündinud poeg Jeesus sai meile justkui silmadeks, et näeksime taevaseid asju. Tema on parim isik, kellelt saada teadmisi nähtamatu Jumala kohta.

Pane tähele, milliseid selgitusi andis Jeesus seoses oma Isaga, kellega ta oli tohutult pika aja jooksul koos olnud:

  • Jumal töötab väsimatult. „Minu Isa teeb tööd seniajani” (Johannese 5:17).

  • Jumal teab, mida me vajame. „Jumal, teie Isa, teab, mida te vajate, juba enne, kui te teda palute” (Matteuse 6:8).

  •  Jumal hoolitseb meie eest väga lahkelt. „Taevane Isa ... laseb oma päikesel tõusta kurjade ja heade üle ning vihmal sadada õigete ja ülekohtuste peale” (Matteuse 5:45).

  • Jumal peab kalliks meist igaüht. „Eks kaks varblast müüda ühe väikse väärtusega mündi eest? Ometi ei lange ükski neist maha ilma teie Isa teadmata. Aga kõik juuksekarvadki teie peas on ära loetud. Seepärast ärge kartke: teie olete rohkem väärt kui palju varblasi” (Matteuse 10:29—31).

INIMENE, KES OLI NÄHTAMATU JUMALA PEEGELDUS

Pimedad saavad asjadest sageli teistmoodi aru kui nägijad. Näiteks kui pime inimene seisab varjus, ei taju ta seda hämara paigana, kus pole päikesevalgust, vaid kui jaheda kohana, kuhu päikesesoojus ei ulatu. Nii nagu inimene, kes on täielikult pime, ei näe varje ega päikesevalgust, ei suuda ka meie vaid oma tarkusega mõista, milline on Jehoova. Seepärast andiski Jehoova meile eeskujuks kellegi, kes peegeldas täiuslikult tema omadusi ja isiksust.

Selleks inimeseks oli Jeesus (Filiplastele 2:7). Ta mitte ainult ei rääkinud oma Isast, vaid ka näitas, milline Jumal on. Jeesuse jünger Filippus palus: „Issand, näita meile Isa.” Vastuseks ütles Jeesus: „Kes on näinud mind, see on näinud ka Isa.” (Johannese 14:8, 9.) Mida sina Isa kohta „näed”, kui uurid Jeesuse tegusid?

Jeesus oli südamlik, alandlik ja lahke (Matteuse 11:28—30). Tema seltsis oli kosutav olla ja see tõmbas inimesi tema ligi. Teiste valu läks talle südamesse. Samas rõõmustas ta koos nendega, kes olid rõõmsad. (Luuka 10:17, 21; Johannese 11:32—35.) Lugedes või kuulates piiblijutustusi Jeesusest, püüa neid ette kujutada. Kui mõtiskled selle üle, kuidas Jeesus inimesi kohtles, õpid paremini tundma meie imelist Jumalat ja see tõmbab sind tema ligi.

KILDUDEST TEKIB TERVIKPILT

Seoses sellega, kuidas pime inimene tajub ümbritsevat, ütles ühe raamatu autor: „Ta kogub infot killukeste kaupa mitmest eri allikast (kompimise, haistmise, kuulmise ja muu abil) ning seab selle teabe põhjal kokku tervikpildi.” Niisamuti, kui vaatled Jumala loomistööd, loed seda, mida Jeesus rääkis oma Isa kohta, ja analüüsid, kuidas ta peegeldas Jumala omadusi, tekib sul Jehoovast imeilus tervikpilt. Ta muutub sulle palju reaalsemaks.

Kaua aega tagasi elanud Iiob koges midagi sellist. Algul rääkis ta arutult (Iiob 42:3). Ent pärast Jumala imelise loomistöö üle mõtisklemist tunnistas ta: „Ma olin ainult kõrvaga kuulnud kuuldusi sinust, aga nüüd on mu silm sind näinud!” (Iiob 42:5).

Kui sa Jehoovat otsid, siis sa leiad tema

Sama võib osutuda tõeks ka sinu puhul. „Kui sa teda [Jehoovat] otsid, siis sa leiad tema” (1. Ajaraamat 28:9). Jehoova tunnistajad aitavad sul rõõmuga nähtamatut Jumalat otsida ja leida.