Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Vastused piibliküsimustele

Vastused piibliküsimustele

Kes tegelikult valitseb maailma?

Kui Jumal oleks maailma valitseja, siis kas maa peal oleks nii palju kurjust?

Paljud inimesed usuvad, et Jumal on praeguse maailma valitseja. Kui see oleks tõsi, siis kas maa peal oleks nii palju kurjust? (5. Moosese 32:4, 5.) Piibli järgi valitseb maailma üks kuri isik. (Loe 1. Johannese 5:19.)

Kuidas sai see kuri isik võimu kogu inimkonna üle? Inimajaloo alguses hakkas üks ingel Jumala vastu mässama ja ta õhutas esimest inimpaari sedasama tegema (1. Moosese 3:1—6). Need inimesed otsustasid kuuletuda Saatanale, sellele mässavale inglile, ja nii sai temast nende valitseja. Kõikvõimsal Jumalal on ainsana õigus inimeste üle valitseda, kuid ta soovib, et nad alluksid talle vabatahtlikult ja armastusest (5. Moosese 6:6; 30:16, 19). Kahjuks on enamik inimesi Saatana poolt eksitatud ja teeb sama halbu otsuseid nagu esimene inimpaar. (Loe Ilmutus 12:9.)

Kes lahendab inimkonna probleemid?

Kas Jumal lubab Saatana rõhuval valitsusel püsima jääda? Ei. Jumal laseb Jeesusel teha lõpu kogu kurjusele, mis on Saatana valitsemisega kaasnenud. (Loe 1. Johannese 3:8.)

Jumal annab Jeesusele voli Saatan hävitada (Roomlastele 16:20). Seejärel hakkab Jumal inimeste üle valitsema ja nad elavad siis taas õnnelikult ja rahus, just nagu ta esialgu mõelnud oli. (Loe Ilmutus 21:3—5.)