Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 KAANETEEMA

Kas keegi suudab tulevikku ette näha?

Kas keegi suudab tulevikku ette näha?

Tulevik pakub kõigile huvi. Me mõtleme sellele, milline elu ootab ees meid ja meie lähedasi. Näiteks tahame teada, kas meie lapsed elavad tulevikus paremas maailmas, kas maakera hävib loodusõnnetuses ning kas on midagi, mida saaksime teha, et tulevik oleks helgem. On täiesti loomulik olla huvitatud sellistest küsimustest, kuna me kõik vajame turvatunnet. Kui teaksid, mida tulevik toob, saaksid selleks igati valmis olla.

Milline tulevik sind ees ootab? Kas keegi teab seda? Tulevikukuulutajaid on saatnud mõningane edu, kuid veel suurem ebaedu. Piibel aga väidab, et Jumal suudab tulevasi sündmusi täpselt ennustada. Seal on kirjas: „Mina olen Jumal ..., kes algusest alates kuulutab lõppu ja aegsasti ette, mida veel ei ole tehtud” (Jesaja 46:9, 10). Kui täpselt on Jumal tulevikku ennustanud?

KUI TÄPSED ON JUMALA ENNUSTUSED?

Miks peaks sind huvitama see, kui täpsed on olnud Jumala muistsed prohvetikuulutused? Toome näite. Kui ilmateade on pika aja jooksul iga päev paika pidanud, siis ilmselt avaldaks see sulle muljet. Tõenäoliselt vaataksid sa ka homset ilmateadet. Kui saaksid teada, et kõik Jumala ennustatud sündmused on aset leidnud, tunneksid kahtlemata huvi selle vastu, mida ta on öelnud tuleviku kohta.

Taastatud müürilõik muistse Niineve varemete keskel

VÕIMAS LINN HÄVITATAKSE.

Kas poleks hämmastav, kui keegi suudaks üksikasjalikult ette kuulutada ühe sajandeid püsinud võimsa linna peatset  hävitamist? Just seda tegi Jumal ühe oma esindaja kaudu. Ta andis teada, et Niineve hävitatakse (Sefanja 2:13—15). Mida räägib sellest sündmusest ajalugu? Seitsmendal sajandil e.m.a, umbes 15 aastat pärast Jumala ettekuulutust, ründasid babüloonlased ja meedlased Niinevet ning vallutasid selle. Lisaks oli Jumal öelnud, et Niineve tehakse „lagedaks, kuivaks nagu kõrb”. Kas see läks täide? Läks küll. Kuigi linna pindala koos äärealadega oli 518 ruutkilomeetrit, hülgasid vallutajad Niineve pärast selle hävitamist. See oli väga tavatu tegu. Kas ükski analüütik oleks suutnud sellist asjade kulgu nii täpselt ette näha?

INIMESTE LUID PÕLETATAKSE.

Kes küll julgeks kuulutada 300 aastat ette, et üks mees hakkab altaril põletama inimeste luid, ning anda ühtlasi teada tema nime, põlvnevuse ja ka linna, kus see altar asub? Kui selline ebatavaline ennustus läheks täide, saaks selle lausuja kahtlemata kuulsaks. Jumala esindaja tegi teatavaks, et Taaveti soole sünnib poeglaps nimega Joosija, kes põletab Peeteli linna altaril inimluid (1. Kuningate 13:1, 2). Kolm sajandit hiljem sündiski Taaveti soost kuningas Joosija. See nimi pole Piiblis sugugi tavaline. Täpselt nii nagu ennustatud, laskis Joosija „võtta luud haudadest ning põletas need altaril”, mis asus Peetelis (2. Kuningate 23:14—16). Kuidas oskaks keegi midagi sellist ette kuulutada, kui ta ei saaks infot üleinimlikust allikast?

Piibli prohvetid ennustasid Babüloonia langemist hämmastava täpsusega

MAAILMARIIGI LÕPP.

Oleks imekspandav, kui keegi suudaks anda teada mehe nime, kelle juhtimisel hävitatakse üks võimas maailmariik, ning koguni mainida, millist ebatavalist strateegiat ta kasutab — ja seda kõike kaua enne selle mehe sündi. Jumal kuulutas ette, et Kyrose-nimeline mees vallutab ühe rahva, vabastab juudid vangistusest ning toetab nende püha templi ülesehitamist. Peale selle ennustas Jumal, et Kyros laseb jõed kuivada ning et vallutamist lihtsustavad lahtijäetud väravad (Jesaja 44:27—45:2). Kas kõik need prohvetiennustuse üksikasjad läksid täide?  Ajaloolased on üksmeelel, et see Kyrose vallutus leidis tõesti aset. Kyrose sõjavägi tegi midagi, mida võib pidada tõeliseks insenerisaavutuseks: see juhtis kõrvale suure jõe, nii et vesi Babüloni vallikraavis alanes. Sõjavägi sisenes linna läbi väravate, mis olid jäetud lahti. Seejärel vabastas Kyros juudid ning lubas neil minna Jeruusalemma templit üles ehitama. See oli erakordne tegu, kuna Kyros ei teeninud juutide Jumalat (Esra 1:1—3). Kes muu kui Jumal oleks suutnud neid ajaloosündmusi nii detailselt ennustada?

Mainisime kolme ennustust, mis näitavad, kui täpselt on Jumal tulevikku ette kuulutanud. Need pole vaid erandlikud näited. Juutide juht Joosua ütles oma suurele rahvale midagi, mis oli neile hästi teada. Ta sõnas: „Teie mõistke kogu südame ja hingega, et ei ole langenud tühja ainustki sõna kõigist neist häist sõnadest, mis Jehoova, teie Jumal, teile on rääkinud: kõik on teil täide läinud, ei ole neist ainustki langenud tühja!” (Joosua 23:1, 2, 14). Rahvas oli oma silmaga näinud, et Jumala tõotused ja ennustused osutuvad alati tõeks. Kuidas suudab Jumal tulevikku ette näha? Jumala ja inimeste vahel on tohutu erinevus. Seda on oluline teada, sest Jumal on lähituleviku kohta öelnud midagi äärmiselt olulist, mis puudutab sindki.

JUMALA ENNUSTUSED VERSUS INIMESTE ENNUSTUSED

Inimeste ennustused rajanevad sageli näiteks teadusuuringutel, faktide ja suundumuste analüüsidel või väidetavatel üleloomulikel võimetel. Pärast ennustuste tegemist jäävad inimesed üldjuhul lihtsalt ootama, kuidas asjad arenevad (Õpetussõnad 27:1).

Erinevalt inimestest teab Jumal kõike. Jumal mõistab läbinisti inimeste loomust ja kalduvusi. Kui ta tahab, võib ta täpselt ette näha, kuidas üksikisikud või terved rahvad tegutsevad. Ent Jumal on palju enamaks võimeline. Ta suudab koguni suunata ja muuta sündmuste kulgu nii, et täituks tema tahe. Ta ütleb: „Nõnda on ka minu sõnaga, mis lähtub mu suust: see ei tule tagasi mu juurde tühjalt, vaid ... saadab korda, milleks ma selle läkitasin!” (Jesaja 55:11). Seega on mõned Jumala ennustused pigem teadaanded selle kohta, mida ta tulevikus tegema hakkab. Ta tagab selle, et tema sõnad lähevad alati täide.

SINU TULEVIK

Kas on võimalik teada saada, milline tulevik ootab ees sind ja su lähedasi? Kui sa teaksid, et sinu kodupaigale läheneb orkaan, oleks sul võimalik astuda vajalikke samme, et päästa oma elu. Samamoodi võid sa toimida Piibli ennustuste puhul. Jumal on öelnud, et meid ootavad ees murrangulised üleilmsed muudatused. (Vaata kasti „ Mida on Jumal tuleviku kohta teada andnud”.) Tulevik erineb sootuks sellest, millisena enamik niinimetatud eksperte seda näeb.

Teatud mõttes võib öelda, et inimkonna lugu on pandud kirja Piiblisse ning sealt saab näha, kuidas see lugu lõppeb. Jumal on öelnud, et tema on see, „kes algusest alates kuulutab lõppu ..., kes ütleb: minu nõu läheb korda ja ma teen kõik, mis ma tahan!” (Jesaja 46:10). Sinul ja su lähedastel võib olla suurepärane tulevik. Võiksid küsida Jehoova tunnistajatelt, millistest tulevastest sündmustest räägib Piibel. Jehoova tunnistajad ei ole selgeltnägijad, nad ei väida, et kuulevad vaimude hääli või et suudavad tulevikku ennustada. Nad on piibliuurijad, kes võivad sulle näidata, millist toredat tulevikku Jumal inimestele pakub.