Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Kas sa tead?

Kas sa tead?

Kuidas oli Jeesuse päevil korraldatud templis annetamine?

Templi varamu asus naiste õueks kutsutud piirkonnas. Raamatus „The Temple — Its Ministry and Services” öeldakse: „Lihtsa sammaskäiguga ümbritsetud õuel paiknesid müüri ääres kolmteist laegast ehk trompetit, [kuhu] pandi annetused.”

Varalaekaid nimetati trompetiteks, kuna need olid ülevalt kitsad ja alt laiad. Igal laekal oli kiri, mis laadi annetusteks see on, ning annetatud raha kasutati sellekohasel otstarbel. Jeesus viibis naiste õues, kui ta vaatas paljusid, kaasa arvatud puudustkannatavat lesknaist annetusi tegemas (Luuka 21:1, 2).

Esimesse kahte laekasse maksti templimaksu: ühte käesoleva ja teise eelmise aasta eest. 3.—7. laekasse pandi kindlaksmääratud rahasumma vastavalt turteltuvide, tuvide, põletuspuude, suitsutusrohu ja kuldnõude soetamiseks. Juhul kui ohvritooja oli pannud kõrvale suurema summa, kui ohvri toomiseks vaja läks, pani ta ülejäänud raha mõnda järgmistest laegastest. 8. laekasse pandi raha, mis jäi üle patuohvri toomisest. 9.—12. laekas oli raha, mis jäi üle süüohvritest, lindude ohverdamisest ning nasiiride ja terveks saanud pidalitõbiste ohvritest. 13. laegas oli mõeldud vabatahtlike annetuste jaoks.

Kas piiblikirjutaja Luuka ülestähendused on ajalooliselt täpsed?

Luukas kirjutas omanimelise evangeeliumi ja Apostlite tegude raamatu. Enda sõnul oli ta „kõik algusest peale täpselt järele uurinud”, kuid mõned õpetlased on tema kirjutised kahtluse alla seadnud (Luuka 1:3). Kui täpsed on tema ülestähendused?

Luukas viitab ajaloolistele faktidele, mida on võimalik järele kontrollida. Näiteks kasutab ta haruldasi Rooma ametnike tiitleid, mainides muu hulgas Filippi preetoreid ehk magistraate, Tessaloonika politarhe ehk linnajuhte ning Efesose asiarhe ehk ülemaid (Apostlite teod 16:20, „Kingdom Interlinear”; 17:6, allmärkus; 19:31, „Kingdom Interlinear”). Luukas nimetab Herodes Antipast tetrarhiks ehk piirkonnavalitsejaks ja Sergius Paulust Küprose prokonsuliks (Apostlite teod 13:1, allmärkus; 13:7).

See, et Luukas kasutas korrektseid ametinimetusi, väärib tähelepanu, kuna siis, kui muutus mõne Rooma piirkonna nimetus, muutus ka selle valitseja tiitel. „Ikka ja jälle leiab kinnitust, et sellised viited Apostlite tegude raamatus vastavad täpselt kõnealusele kohale ja ajale,” märgib piibliõpetlane Bruce Metzger. Õpetlane William Ramsay nimetab Luukast esmaklassiliseks ajaloolaseks.