Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 KAANETEEMA | MILLEST PIIBEL RÄÄGIB?

„Me oleme leidnud Messia”

„Me oleme leidnud Messia”

Umbes neli sajandit pärast seda, kui kirjutati Piibli heebreakeelse osa (Vana Testamendi) viimane raamat, täitus Miika ennustus seoses Messiaga: Jeesus sündis Petlemmas. Ligi 30 aastat hiljem, aastal 29 m.a.j, täitus Taanieli prohvetikuulutuse esimene osa Messia tuleku kohta. Jeesus ristiti ja Jumal võidis ta püha vaimuga. Kauaoodatud Messias, „seeme”, oli saabunud just õigel ajal!

Jeesus alustas otsekohe oma teenistust ja hakkas inimestele rääkima „head sõnumit Jumala kuningriigist” (Luuka 8:1). Nii nagu ennustatud, oli Jeesus lahke, leebe ja teistest siiralt huvitatud. Tema õpetused olid praktilised ja neist õhkus armastust inimeste vastu. Ta ravis „rahva hulgas igasuguseid haigusi”, tõendades, et Jumal on temaga (Matteuse 4:23). Igas vanuses inimesed kogunesid Jeesuse ümber ja tundsid sama, mida üks Jeesuse jünger, kes sõnas: „Me oleme leidnud Messia” (Johannese 1:41).

Jeesus andis teada, et vahetult enne seda, kui ta hakkab täielikult maailma üle valitsema, esineb palju sõdu, maavärinaid ja muid tõsiseid hädasid. Ta ergutas kõiki valvel püsima (Markuse 13:37).

Täiusliku inimesena kuuletus Jeesus kõiges alati Jumalale, kuid tal oli vaenlasi, kes lasid ta viimaks tappa. Niisiis, kui Jeesus suri ja tõi oma elu ohvriks, ostis ta inimkonnale tagasi selle, mille Aadam ja Eeva olid kaotanud: lõputu elu paradiisis.

Jeesuse surm viis täide prohvetiennustuse. Samuti täitus ennustus, et kolm päeva hiljem äratab Jumal Jeesuse üles võimsa vaimolendina. Seejärel ilmus Jeesus enam kui 500 jüngrile. Enne taevasse minemist andis Jeesus oma järelkäijatele käsu kuulutada head sõnumit temast ja tema kuningriigist „kõigile rahvastele” (Matteuse 28:19). Kui põhjalikult nad seda tegid?

(Põhineb:Matteuse, Markuse, Luuka, Johannese ja 1. Korintlastele.)