Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 SAA JUMALAGA LÄHEDASEKS

„Jehoova on teile heldelt andestanud”

„Jehoova on teile heldelt andestanud”

„Inimene, kes ei suuda teistele andestada, lõhub silla, mis tal endal tuleb ületada.” Need 17. sajandil elanud briti ajaloolase Edward Herberti sõnad toovad välja ühe põhjuse, miks me peaksime teistele andestama: varem või hiljem tuleb meil endil neilt andestust paluda (Matteuse 7:12). Ent andestamiseks on üks veel olulisem põhjus. Vaatame apostel Pauluse sõnu kirjakohas Koloslastele 3:13 (loe).

Kuna me kõik oleme ebatäiuslikud, võime vahel teisi ärritada või solvata ja teised võivad meiega samamoodi käituda (Roomlastele 3:23). Kuidas hoida rahu kaasinimestega, kes on ebatäiuslikud nagu meiegi? Jumal inspireeris Paulust kirjutama, et me peaksime olema sallivad ja andestavad. See nõuanne on tänapäeval sama asjakohane nagu siis, kui Paulus need sõnad ligi 2000 aastat tagasi kirja pani. Uurime neid lähemalt.

„Sallige alati üksteist.” Kreekakeelne sõna, mis on eestikeelses Piiblis tõlgitud vastega „sallige alati”, kannab endas mõtet mingi olukorra talumisest või pika meele osutamisest. Teatmeteos „The Expositor’s Bible Commentary” ütleb, et kristlased ilmutavad seda omadust, kui on „valmis kannatama välja inimesi, kelle vead või ebameeldivad jooned neid ärritavad”. Sõna „üksteist” näitab, et selline sallimine peaks olema vastastikune. Teisisõnu, kui hoiame meeles tõika, et ka meil on omadusi, mis võivad teisi ärritada, ei luba me asjadel, mis meile teiste juures vastukarva on, rikkuda meie rahumeelseid suhteid nendega. Ent kuidas toimida siis, kui teised meie vastu patustavad?

„Andke üksteisele heldelt andeks.” Õpetlane Peter O’Brien ütleb, et kreeka sõna, mis on tõlgitud vastega „heldelt andeks andma”, ei ole „sõna, mida tavaliselt kasutatakse andestamise kohta, vaid sõna, mis rõhutab ilmekalt andestamisega kaasnevat suuremeelsust”. Teoses „The Anchor Bible: Colossians” öeldakse, et see sõna võib tähendada „millegi meeldiva andmist või mingi teene või heateo osutamist”. Meie suuremeelsus ilmneb sellest, kui oleme valmis andestama inimesele ka siis, kui meil „on põhjust kaebuseks” tema vastu. Miks me peaksime nii suuremeelselt käituma? Näiteks sellepärast, et ei pruugi mööduda kuigi palju aega, kui meil tuleb paluda sama inimest, et ta meile andestaks.

„Nagu Jehoova on teile heldelt andestanud, nii tehke ka teie.” Peamine põhjus, miks me peaksime teistele heldelt andestama, on järgmine: Jumal Jehoova andestab meile heldelt (Miika 7:18). Mõtle hetkeks, kui suuremeelselt Jehoova patuseid inimesi kohtleb. Erinevalt meist ei tee Jehoova kunagi pattu. Sellest hoolimata on ta valmis täielikult andestama kahetsevatele patustajatele, kuigi ta teab, et ta ei pea eales neilt ise vastuteenet paluma, et need talle andestaksid. Jah, Jehoova annab andestamises parimat eeskuju!

Jehoova annab andestamises parimat eeskuju

Jehoova halastus tõmbab meid tema ligi ja tekitab meis soovi teda jäljendada (Efeslastele 4:32—5:1). Meil tasuks endalt küsida: „Kui Jehoova on mulle nii heldelt andestanud, siis mis õigust oleks mul keelduda andestamast teisele ebatäiuslikule inimesele, kes oma eksimust siiralt kahetseb?” (Luuka 17:3, 4.)