Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 KAANETEEMA | MILLEST PIIBEL RÄÄGIB?

Hea sõnum kogu inimkonnale

Hea sõnum kogu inimkonnale

Jeesuse ülestõusmine täitis jüngrid veendumusega ja andis neile hoogu juurde. Näiteks reisis apostel Paulus mööda Väike-Aasiat ja Vahemere maid ning moodustas kogudusi ja kinnitas kristlasi jääma kindlaks, kui neil tuleb seista silmitsi kõlvatuse ja ägeda tagakiusamisega. Hoolimata sellistest raskustest said paljud kristlasteks ja kristlus levis.

Mõne aja pärast pandi Paulus vangi. Ent isegi sealt saatis ta kogudustele kirju, milles ta neid innustas ja neile nõu andis. Ta hoiatas kogudusi ka ühe veel suurema ohu, ärataganemise eest. Paulus, keda juhtis Jumala püha vaim, ennustas, et kristlaste seast tõusevad „rõhujad hundid”, kes „räägivad pööraseid asju, et vedada jüngreid enda järele” (Apostlite teod 20:29, 30).

Esimese sajandi lõpuks oligi ärataganemine juba alanud. Umbes sel ajal andis ülesäratatud Jeesus apostel Johannesele ilmutuse ehk nägemuse tulevastest aegadest. Nagu Johannes tollal kirjutas, ei suuda vastupanijad ega valeõpetajad takistada Jumalat viimast täielikult täide oma algset eesmärki maakera ja inimestega. „Iga rahvas ja suguvõsa ja keel ja hõim” peab kuulma head sõnumit Jumala kuningriigist (Ilmutus 14:6). Maa peal taastatakse paradiis ja seal võivad elada kõik, kes soovivad täita Jumala tahet.

Kas pole see hea sõnum? Ergutame sind omandama rohkem teadmisi Piiblist selle kohta, milline on Jumala sõnum inimkonnale ja millist kasu võib see tuua sulle praegu ja tulevikus.

Võid lugeda Piiblit omal käel veebisaidilt jw.org/et. Samuti saab seal tutvuda brošüüridega „Piibel. Mis on selle sõnum?”, „Hea sõnum Jumalalt”, raamatuga „Mida Piibel meile tegelikult õpetab?” ja teiste väljaannetega, mis käsitlevad seda, miks me võime usaldada Piiblit ja kuidas järgida selle häid nõuandeid pereelus ja isiklikus elus. Samuti võid küsida lisateavet mõnelt Jehoova tunnistajalt.

(Põhineb: Apostlite teod, Efeslastele, Filiplastele, Koloslastele, Fileemonile, 1. Johannese ja Ilmutusraamat.)