Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 SAA JUMALAGA LÄHEDASEKS

Tema nähtamatud omadused on selgelt nähtavad

Tema nähtamatud omadused on selgelt nähtavad

Kas sa usud Jumalat? Kui nii, siis kas oskad tuua mõne tõendi tema olemasolu kohta? Tõsiasi on see, et kõikjal meie ümber leidub tõendeid Loojast, kes on tark, vägev ja armastav. Millistest tõenditest käib jutt ja kui veenvad need on? Vastuse saamiseks võiksime mõelda Pauluse sõnadele tema kirjas Rooma kristlastele.

Paulus ütles: „Tema [Jumala] nähtamatud omadused, nii tema igavene jõud kui ka jumalikkus, on maailma loomisest alates selgelt nähtavad, kuna neid võib tähele panna selle kaudu, mis on valmistatud, nii et neil pole mingit vabandust” (Roomlastele 1:20). Nagu Paulus selgitas, annab loodu Loojast tunnistust. Uurime tema sõnu lähemalt.

Paulus märkis, et Jumala omadusi on olnud näha „maailma loomisest alates”. Kreeka sõna, mis on selles kontekstis tõlgitud vastega „maailm”, ei viita planeet Maale. See viitab hoopis inimkonnale. * Seega tähendavad Pauluse sõnad seda, et alates ajast, mil inimesed loodi, on nad võinud näha tõendeid Looja omaduste kohta kõiges, mida ta on teinud.

Ja neid tõendeid on tõesti rohkelt. Need pole looduses meie eest varjul, vaid on „selgelt nähtavad”. Kogu loodu — suurimast väikseimani — annab suurepärast tunnistust nii sellest, et on olemas Looja, kui ka tema imelistest omadustest. Kas ei osuta looduses nii selgelt avalduv intelligentne disain Jumala tarkusele? Kas ei ilmne taevas siravatest tähtedest ja mäslevatest lainetest tema vägevus? Kas ei näita imekaunid päikesetõusud ja -loojangud ning see, et on olemas rikkalikus valikus maitsvat söögipoolist, seda, et Jumal armastab inimkonda? (Laul 104:24; Jesaja 40:26.)

Kui selged need tõendid on? Need on nii selged, et inimestel, kes neid ei näe ja kes keelduvad Jumalasse uskumast, „pole mingit vabandust”. Üks õpetlane tõi järgmise näite: kujuta ette autojuhti, kes eirab liiklusmärki „Vasakpöörde keeld”. Politseinik peatab ta ja tahab talle trahvi teha. Autojuht püüab vastu vaielda, väites, et ta ei näinud märki. Kuid politseinik ei võta teda kuulda, sest märk oli selgesti nähtav ja juhil pole nägemisega probleeme. Pealegi on autojuhil kohustus selliseid liiklusmärke näha ja neist juhinduda. Sama võib öelda looduses esinevate tõendite kohta Jumala olemasolust. Need on selgesti näha. Mõtlevate inimestena oleme suutelised neid nägema. Meil pole mingit vabandust neid tõendeid eirata.

Loodu annab tunnistust Loojast

Looduseraamat annab meie Looja kohta tõesti palju teada. Ent on üks raamat, mis annab tema kohta veel enam teadmisi. Selleks on Piibel. Selle lehekülgedelt leiame vastuse olulisele küsimusele: mis on Jumala eesmärk maa ja siin elavate inimestega? Kui saad vastuse sellele küsimusele, aitab see sul õppida paremini tundma Jumalat, kelle nähtamatud omadused on meid ümbritsevas maailmas selgelt nähtavad.

Soovituslik piiblilugemine augustiks

Roomlastele 1—16

^ lõik 3 Samuti öeldakse Piiblis, et „maailmal” lasub patusüü ja see vajab päästjat, mis näitab selgelt, et selles kontekstis käib see väljend inimkonna, mitte maa kohta (Johannese 1:29; 4:42; 12:47).