Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Vastused piibliküsimustele

Vastused piibliküsimustele

Kas Jumal kuulab kõiki palveid?

Jumal võtab kuulda kõigist rahvustest inimeste palveid (Laul 145:18, 19). Tema Sõnas Piiblis kutsutakse meid üles rääkima talle kõigest, mis meile muret teeb (Filiplastele 4:6, 7). Ent on palveid, mis Jumalale ei meeldi. Näiteks on talle vastumeelt see, kui korrutatakse päheõpitud palveid. (Loe Matteuse 6:7.)

Samuti ei meeldi Jehoovale selliste inimeste palved, kes tahtlikult tema seadusi eiravad (Õpetussõnad 28:9). Näiteks ei kuulanud Jumal piibliaegadel neid iisraellasi, kes olid süüdi mõrvas. Seega, et Jumal meie palveid kuulda võtaks, tuleb meil vastata teatud nõuetele. (Loe Jesaja 1:15.)

Mida teha, et Jumal meie palveid kuulda võtaks?

Jumala poole palvetamiseks on vaja usku (Jaakobuse 1:5, 6). Me peame olema veendunud selles, et ta on olemas ja et ta hoolib meist. Usku saab tugevdada Piiblit uurides. Põhineb ju tõeline usk Jumala Sõnas leiduvatel tõenditel ja kinnitustel. (Loe Heebrealastele 11:1, 6.)

Palvetades peaks meil olema siiras ja alandlik hoiak. Jumala poeg Jeesus oli alandlik, kui ta palvetas (Luuka 22:41, 42). Niisiis, selle asemel et esitada Jumalale mingeid nõudmisi, tuleb meil Piiblit lugedes püüda mõista, mida tema meilt ootab. Üksnes sel moel on meil võimalik palvetada Jumala poole kooskõlas tema tahtega. (Loe 1. Johannese 5:14.)