Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Mooses — armastuse eeskuju

Mooses — armastuse eeskuju

MIS ON ARMASTUS?

Armastus on sügav kiindumus teiste vastu. Armastav inimene näitab oma sõnade ja tegudega, kuidas ta suhtub talle kallitesse inimestesse, seda ka siis, kui see nõuab eneseohverdust.

MILLES ILMNES MOOSESE ARMASTUS?

Mooses väljendas oma armastust Jumala vastu. Kuidas ta seda tegi? Kirjakohas 1. Johannese 5:3 öeldakse: „Armastus Jumala vastu tähendab seda, et me peame kinni tema käskudest.” Mooses elas selle põhimõtte järgi. Ta kuuletus Jumalale kõiges alates heidutavast ülesandest minna võimsa vaarao ette kuni näiliselt lihtsa ülesandeni sirutada kepp Punase mere kohale. Olenemata sellest, kas ülesanne oli raskete või kergete killast, täitis ta selle. „Nõnda ta tegi” (2. Moosese 40:16).

Samuti väljendas Mooses armastust kaasiisraellaste vastu. Nad teadsid, et Jehoova juhib neid Moosese kaudu, niisiis pöördusid nad oma probleemidega tema poole. „Rahvas seisis Moosese juures hommikust õhtuni” (2. Moosese 18:13—16). Kujutle vaid, kui väsitav võis olla Moosesel kuulata tundide kaupa iisraellaste kurtmisi! Kuid kuna Mooses armastas iisraellasi, aitas ta neid heameelega.

Lisaks kuulamisele Mooses ka palvetas nende eest, kellest ta hoolis. Ta palvetas isegi nende eest, kes tema vastu eksisid. Näiteks siis, kui Moosese õde Mirjam nurises tema vastu, nuhtles Jehoova naist pidalitõvega. Selle asemel et Mirjami karistuse üle rõõmu tunda, hüüdis Mooses otsekohe Jehoova poole: „Oh Jumal! Tee ta ometi terveks!” (4. Moosese 12:13). Mis muu kui armastus ajendas Moosest sellist isetut palvet esitama?

MIDA MOOSESELT ÕPPIDA?

Me saame Moosest eeskujuks võtta, kui kasvatame endas sügavat armastust Jumala vastu. Selline armastus teeb meid „südamest kuulekaks” tema käskudele (Roomlastele 6:17). Kui allume Jehoovale kogu südamest, rõõmustab see teda (Õpetussõnad 27:11). Kuuletumine tuleb ka meile endile kasuks. Teenides Jumalat siirast armastusest, ei tee me mitte ainult seda, mis on õige, vaid oleme seejuures ka õnnelikud (Laul 100:2).

Teine viis Moosest jäljendada on kasvatada ennastohverdavat armastust teiste vastu. Kui sõbrad või pereliikmed pöörduvad oma murega meie poole, ajendab armastus meid 1) neid tähelepanelikult kuulama, 2) olema empaatilised ja 3) näitama, et hoolime neist.

Sarnaselt Moosesega võime palvetada nende eest, kellest me hoolime. Mõnikord võime tunda abitust, kui nad meile oma probleemist räägivad. Võime isegi kurvalt nentida: „Ma ei oska teha midagi muud kui sinu eest palvetada.” Kuid tasub meeles pidada, et „õige inimese anuval palvel on palju jõudu” (Jaakobuse 5:16). Tegelikult võivad meie palved panna Jehoovat tegema kellegi jaoks midagi, mida ta muidu ei oleks teinud. Seega, mida paremat me võiksime teha oma kallite inimeste heaks kui palvetada nende eest? *

Kas ei nõustu sa sellega, et Mooseselt on, mida õppida? Ehkki ta oli tavaline inimene, jättis ta meile suurepärase usu, alandlikkuse ja armastuse eeskuju. Mida täpsemalt me tema eeskuju järgime, seda suuremat kasu toob see meile endile ja ka teistele (Roomlastele 15:4).

^ lõik 8 Selleks et Jumal meie palveid kuulaks, tuleb meil kogu hingest püüda tema nõudeid täita. Lisateavet leiab raamatu „Mida Piibel meile tegelikult õpetab?” 17. peatükist; väljaandjad Jehoova tunnistajad.