Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 SAA JUMALAGA LÄHEDASEKS

Jehoova on elavate Jumal

Jehoova on elavate Jumal

Kas surm on Jumalast tugevam? Loomulikult mitte. Kuidas saakski surm või ükski muu vaenlane olla tugevam kui „kõigeväeline Jumal”? (1. Korintlastele 15:26; 2. Moosese 6:3.) Jumala võimuses on ülesäratamise kaudu heastada surma tekitatud kahju, ja seda ta ongi tõotanud teha uues maailmas. * Kui usaldusväärne on see tõotus? Sellele küsimusele vastavad Jumala poja Jeesuse sõnad, mis täidavad meie südame lootusega. (Loe Matteuse 22:31, 32.)

Rääkides saduseridega, kes ei uskunud ülestõusmist, ütles Jeesus: „Mis aga puutub surnute ülestõusmisse, siis kas te pole lugenud, mida Jumal teile on öelnud: „Mina olen Aabrahami Jumal ja Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal”? Tema pole mitte surnute, vaid elavate Jumal.” Jeesus viitas siin sellele, kui Jumal rääkis Moosesega põleva põõsa juures aastal 1514 e.m.a (2. Moosese 3:1—6). Jeesuse öeldust nähtub, et sõnad „mina olen Aabrahami Jumal ja Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal” tõendavad, et Jehoova tõotus ülesäratamise kohta täitub kindlasti. Miks võib nii öelda?

Mõelgem nende sõnade taustale. Selleks ajaks, kui Jehoova Moosesega rääkis, olid patriarhid Aabraham, Iisak ja Jaakob juba kaua surnud olnud: Aabraham 329, Iisak 224 ja Jaakob 197 aastat. Ent Jehoova ütles „mina olen”, mitte „mina olin” nende Jumal. Ta rääkis neist kolmest surnud patriarhist, justnagu oleksid nad ikka veel elus. Miks?

Jeesus selgitas, et Jehoova „pole mitte surnute, vaid elavate Jumal”. Mida võib neist sõnadest järeldada? Kui ülestõusmist poleks, jääksid Aabraham, Iisak ja Jaakob igavesti surma köidikuisse. Sellisel juhul oleks Jehoova surnute Jumal. See omakorda tähendaks, et surm oleks Jehoovast tugevam, justkui oleks Jumal liiga nõrk, et vabastada oma ustavad teenijad surma haardest.

Millisele järeldusele võib jõuda seoses Aabrahami, Iisaki, Jaakobi ja kõigi teiste ustavate Jehoova teenijatega, kes on surmaunne suikunud? Jeesus esitas jõulise väite: „Nad kõik on tema jaoks elavad” (Luuka 20:38). Jah, Jehoova eesmärk äratada ellu oma ustavad teenijad täitub nii kindlalt, et ta mõtleb neist kui elavatest (Roomlastele 4:16, 17). Jehoova hoiab neid kõiki oma piiritus mälus, kuni saabub tema määratud aeg nad taas ellu tuua.

Jehoova on surmast määratult tugevam

Kui sind köidab väljavaade oma kallite kadunutega uuesti kohtuda, siis pea meeles, et Jehoova on surmast määratult tugevam. Mitte miski ei saa takistada teda täitmast oma tõotust surnud üles äratada. Ergutame sindki omandama rohkem teadmisi Piibli ülesäratamistõotuse ja Jumala kohta, kes selle tõotuse täidab. Nii tehes saad lähedasemaks elavate Jumala Jehoovaga.

Soovituslik piiblilugemine veebruariks

Matteuse 22-28 Markuse 1-8

^ lõik 3 Rohkem infot Jumala tõotuse kohta äratada surnud üles uude õiglasesse maailma saab raamatu „Mida Piibel meile tegelikult õpetab?” 7. peatükist; väljaandjad Jehoova tunnistajad.