Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Jeesus Kristuse mälestamine

Jeesus Kristuse mälestamine

„Tehke seda jätkuvalt minu mälestuseks.” (LUUKA 22:19)

Miks tähistatakse jõule?

Mõned väidavad seoses jõuludega, et selle püha keskmes on Jeesus. Nad peavad jõule, et tähistada ta sünnipäeva.

Mis teeb Jeesuse mälestamise raskeks?

Populaarsetel jõululauludel ja paljudel jõulukommetel on vähe ühist Jeesus Kristusega. Miljonid, kes seda püha tähistavad, ei usu temasse; paljud isegi ei usu, et ta on kunagi elanud. Tänapäeva kommertslikus maailmas on jõulud muutunud pühaks, mil kaupu reklaamida, mitte Jeesust mälestada.

Millistest Piibli põhimõtetest on abi?

„Inimese Poeg ei ole tulnud mitte selleks, et teda teenitaks, vaid teenima ja andma oma hinge lunastushinnaks paljude eest” (Markuse 10:45). Jeesus ütles artikli alguses toodud sõnad õhtul enne oma surma, mitte aga oma sünnipäeval. Tol õhtul seadis ta sisse lihtsa tseremoonia, et tema surma mälestataks. Kuid miks soovis Jeesus, et tema järelkäijad mälestaksid ta surma, mitte aga sündi? Sellepärast, et Jeesuse lunastusohver avab sõnakuulelikele inimestele võimaluse saada igavene elu. „Palk, mille patt maksab, on surm,” ütleb Piibel, „kuid kingitus, mille Jumal annab, on igavene elu Kristus Jeesuse, meie Issanda kaudu” (Roomlastele 6:23). Seepärast mälestavad Jeesuse järelkäijad igal aastal Jeesus Kristuse surma-aastapäeval teda kui „maailma päästjat”, mitte kui abitut beebit (Johannese 4:42).

„Kristus ise kannatas teie eest ja jättis teile eeskuju, et te käiksite hoolsalt tema jälgedes” (1. Peetruse 2:21). Et Jeesust austada ja mälestada, on hea uurida tema kui täiusliku ja targa mehe eeskuju. Mõtiskle ka selle üle, kuidas Jeesus ilmutas kaastunnet, kuidas ta oli kannatlik ja seisis julgelt selle eest, mis on õige. Püüa leida viise teda oma elus järgida.

„Maailma kuningriik on saanud meie Isanda ja tema Kristuse kuningriigiks, ja tema valitseb kuningana igavesest ajast igavesti” (Ilmutus 11:15). Jeesus Kristust mälestades mõtle ka selle peale, mida ta praegu teeb. Jeesus valitseb taevas kuningana. Jumala Sõna ütles prohvetlikult Jeesuse kohta: „Ta mõistab viletsaile kohut õiguses ja otsustab hädaliste asju maa peal õigluses” (Jesaja 11:4, P 1997). Jeesus, kellel on sellised võrratud omadused, ei ole praegu mitte vastsündinu, vaid võimas valitseja.