Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Kas Jumalalt üldse sobib midagi küsida?

Kas Jumalalt üldse sobib midagi küsida?

MÕNEDE meelest pole õige Jumalale küsimusi esitada. Neile võib tunduda, et on lugupidamatu Jumalalt pärida, miks ta ühel või teisel asjal toimuda lubab. Kas ka sina arvad nii?

Kui arvad, siis võib-olla üllatab sind, et paljud jumalakartlikud inimesed on Jumala käest selgust otsinud. Mida nad on teada tahtnud?

Ustav jumalateenija Iiob päris: „Miks jäävad õelad elama, saavad vanaks, võtavad isegi jõudu juurde?” (Iiob 21:7).

Prohvet Habakuk uuris: „Mispärast sa vaatad uskmatute peale, vaikid, kui õel neelab selle, kes on õigem temast . . . ?” (Habakuk 1:13).

Jeesus Kristus küsis: „Mu Jumal, mu Jumal, miks sa oled mu maha jätnud?” (Matteuse 27:46).

Kui loeme nende salmide kaasteksti, ei leia me sealt mingit märki selle kohta, et Jumal Jehoova * oleks neid siiraid küsimusi pahaks pannud. Tema heatahtlik suhtumine ei peaks meid üllatama. Näiteks ei tee Jumal meile etteheiteid, kui palume temalt, et meil oleks toit laual ja katus pea kohal. Ta täidab niisugused palved hea meelega (Matteuse 6:11, 33). Sama hea meelega annab ta meile infot, mida vajame oma vaimseks ja hingeliseks heaoluks (Filiplastele 4:6, 7). Jeesus lausa ergutas oma jüngreid: „Paluge püsivalt, ja teile antakse” (Matteuse 7:7). Jeesuse sõnade kaastekst näitab, et ta ei pidanud silmas mitte üksnes ainelisi ande, vaid ka vastuseid olulistele küsimustele.

Kui sul oleks võimalik esitada Jumalale üks neist kolmest küsimusest, siis millise sa valiksid?

  • Mis on elu mõte?
  • Mis juhtub pärast surma?
  • Miks on nii palju kannatusi?

Jumala vastused neile küsimustele võib leida Piiblist, sest see raamat „on Jumala inspireeritud” (2. Timoteosele 3:16). Vaadelgem, mis on ajendanud mõningaid inimesi eelmainitud küsimuste üle juurdlema ja mida Piibel nendele küsimustele vastab.

^ lõik 7 Jehoova on Jumala nimi, nagu näitab Piibel.