Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 Lugejad küsivad ...

Kas Jumalal on konkreetne asupaik?

Kas Jumalal on konkreetne asupaik?

Mitmed religioonid õpetavad, et Jumal viibib korraga kõikjal. Näiteks ütleb „New Catholic Encyclopedia”, et Jumal „on tegelikult kõigis paigus ja kõiges”. Metodisti kiriku rajaja John Wesley kirjutas jutluse pealkirjaga „Jumala kõikjalolekust”, milles ta väitis, et „kõiksuses pole ainsatki kohta, kus Jumalat poleks, ei füüsilises universumis ega väljaspool seda”.

Mida aga õpetab Piibel? Kas Jumal asub samal ajal kõikjal – nii taevas kui ka maa peal ning isegi inimestes?

Tegelikult ütleb Piibel, et Jumalal on konkreetne asupaik – taevas. Kuningas Saalomon lausus palves Jumalale: „Kuule sina taevast, oma asupaigast” (1. Kuningate 8:43). Kui Jeesus Kristus õpetas oma jüngreid palvetama, andis ta juhise pöörduda Jumala poole nii: „Meie Isa, kes sa oled taevas” (Matteuse 6:9). Pärast seda, kui Kristus surnuist üles äratati, läks ta „taevasse endasse, et ilmuda nüüd Jumala palge ette”, ütleb Piibel (Heebrealastele 9:24).

Need kirjakohad näitavad selgelt, et Jehoova Jumal pole sugugi kõikjal, vaid ainult taevas. Tsiteeritud piiblisalmides mainitud taevas ei viita muidugi maad ümbritsevale atmosfäärile ega ka mitte ääretule avakosmosele. Sõnasõnalised taevad ei saa mahutada universumi loojat (1. Kuningate 8:27). Piibel ütleb, et „Jumal on Vaim” (Johannese 4:24). Jumal elab vaimsetes taevastes, mis eksisteerivad füüsilisest universumist eraldi (1. Korintlastele 15:44).

Kuidas aga kommenteerida piiblisalme, mis näivad viitavat sellele, et Jumal on kõikjal? Näiteks on Laulus 139:7–10 kirjas Taaveti sõnad Jumala kohta: „Kuhu ma võiksin minna su Vaimu eest? Ja kuhu ma põgeneksin su palge eest? Kui ma astuksin taevasse, siis oled sina seal; kui ma teeksin endale aseme surmavalda, vaata, sina oled seal! Kui ma võtaksin koidutiivad ja asuksin elama viimse mere otsa, siis sealgi su käsi juhataks mind.” Kas need salmid tõestavad, et Jumal on igal pool ehk kõigis mainitud paigus?

Pangem tähele, et Taavet küsis kõigepealt: „Kuhu ma võiksin minna su Vaimu eest?” * Oma püha vaimu abil võib Jumal näha kõike ja rakendada oma jõudu kõigis paigus, ilma et ta peaks isiklikult kohal olema. Võrdluseks võib tuua selle, kuidas teadlased on viimastel aastatel uurinud Marsi pinnast, ehkki see planeet asub Maast miljonite kilomeetrite kaugusel. Nad pole ise Marsile sõitnud, vaid on saatnud sinna kosmosesonde ja uurinud nende kaudu saadud detailseid fotosid ja muud teavet.

Nii ei pea ka Jehoova igal pool ise kohal olema, teadmaks, mis kuskil universumis toimub. Jumala Sõna ütleb: „Ükski loodu pole tema eest varjatud” (Heebrealastele 4:13). Jah, Jehoova võimas tegev jõud ehk püha vaim ulatub kõikjale ning võimaldab tal oma „pühast eluasemest, taevast” näha kõike ja teha teoks oma eesmärk (5. Moosese 26:15).

^ lõik 8 Heebrea sõna, mis on siin tõlgitud vastega „vaim”, viitab Jumala tegevale jõule, millega Jumal teostab oma tahet.