Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Kas Jumal kuulab meid ja vastab palvetele?

Kas Jumal kuulab meid ja vastab palvetele?

ÜLALTOODUD küsimus äratab inimestes suurt huvi. Piibel näitab, et Jumal tõepoolest kuulab tänapäeval palveid. Ent kas ta ka meie palveid kuulab, on suuresti meie endi teha.

Jeesus mõistis avalikult hukka usujuhid, kes tema päevil silmakirjalikult palvetasid ja kellele läks korda vaid see, et teised nende vagadust näeksid. Ta ütles, et niisugused inimesed saavad ”kogu oma tasu kätte”, mis tähendab, et nad saavad vaid seda, mida nad enim igatsevad — inimeste tähelepanu —, mitte seda, mida neil tegelikult vaja oleks — Jumala tähelepanu (Matteuse 6:5). Ka nüüdisajal palvetavad paljud nii nagu ise heaks arvavad ega hooli Jumala tahtest. Kuna nad ignoreerivad neid arutluse all olnud Piibli põhimõtteid, siis Jumal neid ei kuula.

Kuidas on aga sinuga? Kas Jumal kuulab sinu palveid ja vastab neile? Jumal pole selline, kes pööraks tähelepanu vaid teatud rassi, rahvusesse või ühiskonnakihti kuuluvatele inimestele. Piibel kinnitab: ”Jumal ei ole erapoolik, vaid iga rahva hulgast on talle meelepärane see, kes teda kardab ja teeb, mis on õige” (Apostlite teod 10:34, 35). Kas sinagi vastad sellele kirjeldusele? Kui sa kardad Jumalat, siis sa pead temast sügavalt lugu ega taha talle meelepaha valmistada. Teha seda, mis on õige, tähendab teha seda, mida peab õigeks Jumal, selle asemel et toimida omaenda või kaasinimeste tahtmist mööda. Kas sa tõesti soovid, et Jumal sinu palveid kuulda võtaks? Piibel näitab, kuidas palvetada nii, et Jumal kuulaks. *

Paljud muidugi tahavad, et Jumal vastaks nende palvele mõne imega. Kuid isegi Piibli aegadel tegi Jumal imetegusid harva. Mõnikord toimusid imeteod, millest Piibel räägib, sajanditepikkuse vahega. Lisaks annab Piibel teada, et imede aeg lõppes peagi pärast apostlite päevi (1. Korintlastele 13:8—10). Kas see tähendab, et Jumal ei vastagi enam palvetele? Ei, mitte seda. Mõelgem mõningatele palvetele, millele ta vastab.

Jumal annab tarkust. Jehoova on tõelise tarkuse algallikas. Ta annab seda heldelt neile, kes otsivad temalt juhatust ja soovivad selle järgi elada (Jaakobuse 1:5).

Jumal annab oma püha vaimu ja kõike head, mis sellega kaasneb. Püha vaim on Jumala tegev jõud. Ükski jõud pole sellest tugevam. See aitab meil taluda katsumusi ja annab meile rahu, kui oleme millegi pärast mures. See aitab meil arendada endas teisigi kauneid ja väärt omadusi (Galaatlastele 5:22, 23). Jeesus kinnitas oma järelkäijatele, et Jumal kingib seda meile heldelt (Luuka 11:13).

Jumal aitab tõe leida neil, kes teda kindlameelselt otsivad. (Apostlite teod 17:26, 27.) Kõikjal maailmas leidub siiraid tõeotsijaid. Nad tahavad õppida Jumalat tundma, saada teada, mis on tema nimi, milline on ta eesmärk maa ja inimestega ning kuidas saada temaga lähedaseks (Jaakobuse 4:8). Jehoova tunnistajad kohtavad sageli selliseid inimesi ja annavad suurima rõõmuga niisugustele küsimustele Piiblist vastused.

Kas just sel põhjusel on sinulgi see ajakiri? Kas sa otsid Jumalat? Vahest see ongi tema vastus sinu palvele.

^ lõik 5 Lisainfot, kuidas palvetada nii, et Jumal meile vastaks, leiab raamatust ”Mida Piibel meile tegelikult õpetab?” 17. peatükist; väljaandjad Jehoova tunnistajad.