Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 Nõuandeid õnnelikuks pereeluks

Kuidas esimene abieluaasta üle elada

Kuidas esimene abieluaasta üle elada

Mees: ”Täitsa uskumatu, kui erinevad me naisega oleme! Minule meeldib vara üles tõusta, temale aga hilisõhtuni üleval olla. Peale selle teevad mind tema tujud päris nõutuks. Ja mis veel, teda ärritab nii kohutavalt, kui ma süüa tehes nõudekuivatusrätti oma käed puhtaks tõmban.”

Naine: ”Minu mees on kaunis sõnaaher. Aga meie peres oli kombeks palju rääkida, eriti söögilauas. Ja kui mu mees süüa teeb, siis kasutab ta üht ja sama rätti nii nõude kuivatamiseks kui ka käte pühkimiseks. Appi, kuidas see mind ärritab! Miks on meestest nii raske aru saada? Kuidas küll teised oma abieluprobleemidest üle saavad ja suudavad õnnelikult koos elada?”

KUI olete vastabiellunud, siis kas ka teie abielus on midagi säärast ette tulnud? Kas tundub, et su kaasal on ühtäkki tekkinud puudused, millest kurameerimise ajal polnud märkigi? Mida teha, et abieluga seotud ”maise elu vaevad” teid nii palju ei mõjutaks? (1. Korintlastele 7:28, ”Sõna seletus” *.)

Esiteks ära eelda, et pärast abielutunnistusele allakirjutamist olete otsemaid pereelu eksperdid. Vallalisena õppisite väärtuslikke sotsiaalseid oskusi, mida saite lihvida kurameerimise ajal. Ent abielu paneb need oskused uuel viisil proovile ning tõenäoliselt on teil vaja omandada ka uusi. Kas kõik läheb alati libedalt? Ei. Kas vajalikud oskused on siis saavutamatud? Kindlasti mitte.

Parim viis parandada ükskõik missuguseid oskusi on konsulteerida oma ala eksperdiga ning siis ka saadud nõuannete järgi tegutseda. Kõige targem abieluekspert on Jehoova Jumal. Tema on ju loonud meid sooviga abielluda (1. Moosese 2:22—24). Vaadelgem nüüd, kuidas tema Sõna Piibel võib aidata teil raskusi ületada ning omandada oskusi, et nii esimesel abieluaastal kui ka edaspidi edukalt hakkama saada.

 1. OSKUS: ÕPPIGE ASJU KOOS LÄBI ARUTAMA

Miks see on raske?

Keiji, * abielumees, kes elab Jaapanis, ei mõelnud mõnikord sellele, et ta peaks otsuseid tehes arvestama ka naisega. ”Mul oli kombeks võtta vastu küllakutseid, ilma et oleksin sellest enne naisega rääkinud,” ütleb ta. ”Hiljem sain aru, et tal polnud just kerge minu tehtud kokkulepetest kinni pidada.” Allen, abielumees Austraaliast, ütleb: ”Arvasin, et oma naisega nõu pidamine pole mehelik.” Selline suhtumine oli tingitud tema taustast. Taust mõjutas ka Dianne’i Suurbritanniast, kes sõnab: ”Olin harjunud küsima nõu oma vanematelt. Niisiis arutasin enne otsuste langetamist asju kõigepealt nendega, mitte abikaasaga.”

Mis on lahendus?

Ära unusta, et Jehoova Jumal peab abielupaari ”üheks lihaks” (Matteuse 19:3—6). Tema silmis pole ükski teine inimsuhe tähtsam kui abielu. Et hoida seda liitu tugevana, on omavaheline suhtlemine ülioluline.

Nii abielumeestel kui ka -naistel on nii mõndagi õppida sellest, kuidas Jehoova Jumal suhtles Aabrahamiga. Nende vestlust võib lugeda kirjakohast 1. Moosese 18:17—33. Pane tähele, et Jumal osutas Aabrahamile austust kolmel viisil. 1) Jehoova rääkis Aabrahamile, mida ta kavatseb teha. 2) Ta kuulas, kui Aabraham oma arvamust avaldas. 3) Jehoova oli valmis oma tegevust kohandama, et Aabrahamile vastu tulla. Kuidas saaksid sina oma abielus Jehoova eeskuju järgida?

PROOVI JÄRGMIST: Kui arutate asju, mis puudutavad teid mõlemat, siis 1) selgita, kuidas tahaksid sina olukorda lahendada, kuid esita oma mõtteid ettepanekutena, mitte lõplike lahenduste või ultimaatumitena; 2) küsi abikaasa arvamust ning tunnusta seda, et tal on õigus teistsugusele arvamusele; 3) lase oma ’mõistlikkus saada teatavaks’ sel viisil, et toimid võimaluse korral abikaasa eelistuste järgi (Filiplastele 4:5).

2. OSKUS: ÕPPIGE OLEMA TAKTITUNDELISED

Miks see on raske?

Oma perekondliku või kultuurilise tausta tõttu võib sul olla kombeks väljendada end otsekoheselt, isegi järsult. Näiteks Liam, kes elab Euroopas, ütleb: ”Seal, kust mina pärit olen, kipuvad inimesed olema taktitundetud. Seega oli mul   kombeks end järsult väljendada, mispeale mu naine tihtilugu ärritus. Pidin õppima, kuidas rääkida leebemalt.”

Mis on lahendus?

Ära oleta, et su abikaasale meeldib kõnelemisviis, millega sina oled harjunud (Filiplastele 2:3, 4). Nõuanne, mille Paulus andis ühele misjonärile, on abiks ka vastabiellunutele. Ta kirjutas: ”Issanda orjal pole tarvis tülitseda, vaid tal tuleks olla leebe.” Algkeelset kreeka sõna, mille vasteks on ”leebe”, võib tõlkida ka kui ”taktitundeline” (2. Timoteosele 2:24). Taktitunne on peenetundelisus, delikaatsus, mis paneb inimese toimima lahkelt, ilma teisi solvamata.

PROOVI JÄRGMIST: Kui oled abikaasa peale pahane, kujuta ette, et räägid hoopis hea sõbra või tööandjaga. Millised oleksid sel juhul sinu sõnad ja hääletoon? Siis aga mõtle sellele, miks su abikaasa väärib tegelikult veel suuremat lugupidamist ja taktitundelisemat kohtlemist kui sõber või tööandja (Koloslastele 4:6).

3. OSKUS: ÕPPIGE KOHANEMA UUE ROLLIGA

Miks see on raske?

Abielumees võib alguses oma juhtpositsioonil saamatu olla ning naisel võib jällegi olla kombeks taktitundetuid märkusi teha. Näiteks abielumees Antonio Itaaliast märgib: ”Mu isa ei arutanud peaaegu et kunagi emaga midagi, kui langetas peret puudutavaid otsuseid. Niisiis mängisin ka mina alguses oma peres monarhi.” Debbie, abielunaine Kanadast, ütleb: ”Nõudsin, et mu mees hoiaks rohkem puhtust. Aga kamandamine näis teda veel kangekaelsemaks muutvat.”

Mida saaks mees omalt poolt teha?

Mõned mehed arvavad, et naine peab Piibli järgi mehele alluma nii, nagu laps vanema sõna kuulama (Koloslastele 3:20; 1. Peetruse 3:1). Ent Piibel ütleb, et mehel tuleb hoida kokku ”oma naisega ja need kaks saavad üheks lihaks”;  seda ei öelda aga vanema ja lapse kohta (Matteuse 19:5). Jehoova tahtis, et naine oleks oma mehele täienduseks (1. Moosese 2:18, UM). Jumal pole kunagi öelnud, et laps on oma vanemale täienduseks. Kas see, kui mees kohtleb oma naist nagu last, näitab, et ta austab abieluliitu?

Tegelikult õhutab Jumala Sõna meest kohtlema oma naist nii, nagu Jeesus kohtleb kristlikku kogudust. Naisel on kergem suhtuda sinusse kui perepeasse, kui sa 1) ei oota, et ta alluks sulle otsekohe ja igati laitmatult ning 2) kui sa armastad teda nagu iseennast ka siis, kui tekivad raskused (Efeslastele 5:25—29).

Mida saaks naine omalt poolt teha?

Tunnista fakti, et mees on nüüd sinu pea ning selle positsiooni on talle andnud Jumal (1. Korintlastele 11:3). Meest austades austad Jumalat. Kui sa aga tema positsioonist lugu ei pea, näitad sa sellega oma suhtumist ka Jumalasse ja tema nõuetesse (Koloslastele 3:18).

Kui arutate tüliküsimusi, siis õpi ründama probleemi, ära ründa oma meest. Kuninganna Ester soovis kord, et tema abikaasa, kuningas Ahasveros, seaks õigluse jalule. Selle asemel et oma meest rünnata, väljendas Ester end taktitundeliselt. Kuningas võttis Estri ettepanekut kuulda ning täitis lõpuks tema õige soovi (Ester 7:1—4; 8:3—8). Su mees hakkab sind tõenäoliselt sügavamalt armastama, kui 1) annad talle aega uue, perepea rolli täitma õppimiseks ning 2) kohtled teda lugupidavalt isegi siis, kui ta teeb vigu (Efeslastele 5:33).

PROOVI JÄRGMIST: Selle asemel et mõelda, milles su abikaasa peaks end muutma, mõtle pigem sellele, kuidas saaksid muuta iseennast. Kui sina, mees, näed, et su kaasat ärritab see, kuidas sa perepea kohustusi täidad või perepeana midagi tegemata jätad, küsi temalt, mil moel end parandada, ja kirjuta siis soovitused üles. Kui sina, naine, saad teada, et mees tunneb, nagu sa ei osutaks talle austust, küsi, mida peaksid tegema teisiti, ning kirjuta mehe mõtted üles.

Olgu teie ootused mõistlikud

Samamoodi nagu rattasõit ei saa selgeks iseenesest, on vaja õppida ka seda, kuidas elada nii, et abielu oleks õnnelik ja stabiilne. Igaüks kukub, enne kui õpib jalgrattaga kindlalt sõitma. Seega on ootuspärane, et ka abikaasad teevad pereelu kogemusi omandades piinlikke vigu.

Ära kaota huumorisoont! Võta oma abikaasa muresid tõsiselt, kuid õpi naerma oma eksimuste üle. Pane tähele võimalusi, kuidas abikaasale rõõmu teha, nii et teie esimene abieluaasta oleks õnnelik (5. Moosese 24:5). Ja mis kõige tähtsam, laske oma pereelu juhtida Jumala Sõnal. Seda tehes muutub teie abielu aasta-aastalt ikka tugevamaks.

^ lõik 5 Väljaandest ”Pauluse esimene kiri korintlastele” (Tallinn: Logos, 2008).

^ lõik 9 Mõned nimed on muudetud.

KÜSI ENDALT . . .

  • Kas minu lähedasim usaldusalune on abikaasa või arutan oma asju hoopis kellegi teisega?
  • Mida konkreetset olen möödunud päeva jooksul teinud, mis näitab, et armastan ja austan oma kaasat?