Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Kas sa tead?

Kas sa tead?

 Kas sa tead?

Mida pidas apostel Paulus silmas, kui ta rääkis triumfirongkäigust?

Paulus kirjutas: ”[Jumal] juhib triumfirongkäigus meid ühtsetena Kristusega, ja teeb meie kaudu oma tundmise lõhna tajutavaks igal pool! Sest Jumalale me oleme Kristuse magus lõhn nende seas, kes päästetakse, ja nende seas, kes hukkuvad; viimastele surma lõhn, mis viib surma, esimestele elu lõhn, mis viib ellu” (2. Korintlastele 2:14—16).

Apostel viitas Rooma tavale korraldada pidulik rongkäik väejuhi auks, kes oli impeeriumi vaenlaste üle võidu saavutanud. Niisugustel triumfikäikudel näidati nii sõjasaaki kui ka -vange, aeti ohvriloomade kolonni ning rahvahulgad ülistasid võidukat väejuhti ja tema sõdureid. Rongkäigu lõpus toodi pullid ohvriks ja tõenäoliselt hukati ka palju sõjavange.

Metafoor ”Kristuse magus lõhn”, mis tähendas ühtedele elu, teistele aga surma, ”rajaneb tõenäoliselt roomlaste kombel põletada rongkäigu ajal viirukit”, ütleb teatmeteos ”The International Standard Bible Encyclopedia”. ”See lõhn, mis tähistas võitjatele triumfi, oli vangidele märgiks tõenäolisest hukkamisest.” *

Mis olid ohvrikünkad, mida on sageli mainitud niinimetatud Vanas Testamendis?

Kui iisraellased olid sisenemas Tõotatud Maale, käskis Jehoova neil kõrvaldada kõik sealsete elanike, kaananlaste kultuspaigad. ”Purustage kõik nende jumalakujud; hävitage kõik nende valatud kujud ja tehke maatasa kõik nende ohvrikünkad!” nõudis Jumal (4. Moosese 33:52). Need kultuskeskused võisid kujutada endast kas künkatippe või platvorme, mis olid rajatud puude alla, linnadesse või mujale (1. Kuningate 14:23; 2. Kuningate 17:29; Hesekiel 6:3). Ohvriküngastel võisid olla altarid, ebaususambad, viljakustulbad, jumalakujud, suitsutusrohu alused ning muud kultusesemed.

Enne seda, kui Jeruusalemma ehitati tempel, teenisid iisraellased Jehoovat tema poolt määratud paikades, mida Pühakiri samuti ohvriküngasteks nimetab. Näiteks tõi Jumala prohvet Saamuel ohvreid ohvrikünkal ühes linnas Suufi maal (1. Saamueli 9:11—14). Ent pärast templi valmimist püüdsid paljud Jehoovale ustavad kuningad maalt ohvrikünkad kõrvaldada (2. Kuningate 21:3; 23:5—8, 15—20; 2. Ajaraamat 17:1, 6).

[Allmärkus]

^ lõik 5 Pauluse näite sümboolsest tähendusest on juttu 1990. aasta 15. novembri ”Vahitornis”, lk 27.

[Pilt lk 23]

Osa reljeefist, kus kujutatakse roomlaste triumfikäiku, 2. sajand m.a.j

[Allikaviide]

Photograph taken by courtesy of the British Museum

[Pilt lk 23]

Ebaususammaste säilmed Geseris