Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 Lugejad küsivad ...

Mis on kuningriigisaal?

Mis on kuningriigisaal?

Kuningriigisaal on hoone, kus Jehoova tunnistajad Jumalat kummardavad. Üle maailma on kümneid tuhandeid kuningriigisaale. Iga nädal koguneb neis saalides rohkem kui 105 000 Jehoova tunnistajate kogudust.

Igas sellises hoones on auditoorium, kus õpitakse kava järgi Piiblit ja peetakse loenguid. Üldjuhul on seal lava, kust koosolekut juhatatakse. Istekohti on enamasti 100 kuni 300 inimesele. Samuti võib kuningriigisaalis olla üks või enam abisaali, bürooruum ning väike raamatukogu Piiblil põhineva kirjanduse ja teatmeteostega, mida kõik koguduseliikmed saavad uurimiseks kasutada.

Kuningriigisaalis pole aga religioosseid sümboleid ega esemeid, mis on tavalised ristiusu kirikutes. Seal pole ei altarit, kujusid ega riste. Miks? Jehoova tunnistajad usuvad, et selliste esemete kasutamine on vastuolus Piibli käsuga ’põgeneda ebajumalakummardamise eest’ (1. Korintlastele 10:14; Johannese 4:24). Paljud kirikud ja templid on uhkelt ning rikkalikult kaunistatud. Seevastu kuningriigisaalid on otstarbekad ja tagasihoidliku kujundusega. Pearõhk on asetatud seal antavale Piibli õpetusele, mitte hoonele endale.

Miks selline nimetus – kuningriigisaal? Seal toimuvate avalike koosolekute keskmes on Piibli õpetused ja selle peamine sõnum „Jumala kuningriigist”, mis oli Jeesuse kuulutustöö põhiteema (Luuka 4:43). Niisiis nimi kuningriigisaal, mida hakati kasutama 1930. aastatel, kirjeldab sobivalt nende hoonete eesmärki – toetada õiget jumalateenimist ja olla ’kuningriigi hea sõnumi’ kuulutamise keskusteks (Matteuse 24:14). Seega ei kasutata kuningriigisaale meelelahutuslikuks ega äriliseks tegevuseks. Ehitus-, ülalpidamis- ja hoolduskulud kaetakse täielikult vabatahtlike annetustega. Mitte kunagi ei lasta korjanduskarpi ringi käima. Selle asemel on saalis väike kast kõigi nende jaoks, kes soovivad annetada.

Kuningriigisaalidel on igal pool maailmas sama eesmärk, kuid neid ehitatakse eri suuruse ja stiiliga. See sõltub koha peal saadaolevatest ehitusmaterjalidest, kliimast ja selle piirkonna Jehoova tunnistajate majanduslikust olukorrast. Mõned kuningriigisaalid on ehitatud tellistest, puidust ja kivist. Teised võivad olla külgedelt avatud, bambusest seinte ja rookatusega.

Külalised on kuningriigisaalides peetavatele koosolekutele alati oodatud (Heebrealastele 10:25). Iga nädal toimub seal avalik koosolek, mis keskendub ühele Piiblil põhinevale teemale ning pakub huvi nii koguduseliikmetele kui ka külalistele. Miks mitte külastada oma naabruskonna kuningriigisaali?

Inglismaa, Suurbritannia