Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Kuidas järgida Kristust

Kuidas järgida Kristust

 Mida Jeesus õpetas

Kuidas järgida Kristust

Kui keegi hakkas Jeesusesse uskuma, ütles Jeesus tihti: „Järgi mind!” (Matteuse 9:9; 19:21). Mida tähendab olla Jeesuse järelkäija ehk kristlane? Vaatleme vastuseid kolmele peamisele küsimusele.

Kuidas tuleks teisi kohelda?

▪ Jeesuse jünger peaks järgima tema juhendeid selle kohta, kuidas teisi kohelda. Jeesus ütles näiteks: „Seepärast kõike, mida te tahate, et inimesed teile teeksid, peate tegema ka neile.” Mida teha siis, kui keegi haavab sind? Jeesus sõnas: „Sea kiiresti asjad korda.” Samuti ütles ta oma järelkäijatele: „Kui te ei andesta inimestele nende väärsamme, siis ei andesta ka teie Isa teie väärsamme.” (Matteuse 5:25; 6:15; 7:12.)

Neile, kes on abielus, andis Jeesus nõu: „Te olete kuulnud, et on öeldud: „Sa ei tohi abielu rikkuda.” Aga mina ütlen teile, et igaüks, kes jääb naist vaatama, nii et hakkab teda ihaldama, on temaga juba abielu rikkunud oma südames.” Tõeline kristlane laseb Jeesuse õpetustel mõjutada nii oma mõistust kui ka südant. (Matteuse 5:27, 28.)

Tõelised kristlased on valmis ohverdama oma mugavused, selleks et teisi aidata. Jeesus oli ennastohverdav. Näiteks ühe väsitava kuulutustööretke ajal polnud Jeesusel ja ta apostlitel aega isegi mitte süüa. Seetõttu sõudsid nad kõrvalisse paika, et puhata. Kuid inimesed said teada, kuhu Jeesus suundub, ja jooksid neist ette. Piibli jutustuses on kirjas: „Paadist välja astudes nägi ta suurt rahvahulka, aga tal hakkas neist kahju, sest nad olid nagu lambad, kel pole karjast. Ja ta hakkas neile õpetama paljusid asju” (Markuse 6:30–34). Sa saad jäljendada Jeesust, tehes seda, mida Jumal sinult ootab, kuigi sa võid kohata raskusi.

 Miks tuleks head sõnumit jagada?

▪ Jeesus õpetas oma järelkäijaid head sõnumit jagama. Ta ütles apostlitele: „Minnes kuulutage ja öelge: „Taeva kuningriik on lähedale jõudnud.”” (Matteuse 10:7). Jeesuse järelkäijatel on väga väärtuslik sõnum. Jeesus sõnas palves: „See tähendab igavest elu, kui nad õpivad tundma sind, ainsat tõelist Jumalat” (Johannese 17:3).

Jeesus ennustas, et miljonid tema järelkäijad hakkavad osalema ühes töös. Ta ütles: „Seda head sõnumit kuningriigist kuulutatakse kogu asustatud maal tunnistuseks kõigile rahvastele” (Matteuse 24:14). Kui oled saanud teadmisi Jumala kuningriigist ja usud seda, mida Piibel ütleb, siis tahad kindlasti neid teadmisi ka teistele jagada. Paljud Jeesuse järelkäijad räägivad Jumala kuningriigist kõigepealt oma sugulastele (Johannese 1:40, 41).

Miks tuleks lasta end ristida?

▪ Kui Jeesus Jordani jões ristiti, ütles ta palves ilmselt: „Ma olen tulnud ... täitma su tahet, oo Jumal” (Heebrealastele 10:7). Kui sina tahad täita Jumala tahet, peaksid ka sina laskma end ristida. Jeesus andis käsu: „Tehke jüngriteks inimesi kõigi rahvaste hulgas, ristides neid” (Matteuse 28:19).

Millised kohustused ja õnnistused kaasnevad ristimisega? Jeesuse ristitud järelkäijad teenivad Jumalat kogu oma hingega. Tsiteerides Jumala Seadust, sõnas Jeesus: „Sa pead armastama Jehoovat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega” (Matteuse 22:37). Samuti ütles ta: „Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku end maha” (Matteuse 16:24). Ristimine sümboliseerib inimese otsust end maha salata ja kuuluda selle asemel Jumalale. Need, kel on Jumalaga sellised erilised suhted, võivad paluda Temalt puhast südametunnistust (1. Peetruse 3:21).

Lisainfot võib leida raamatu „Mida Piibel meile tegelikult õpetab?” 18. peatükist, välja andnud Jehoova tunnistajad.