Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Kas sa tead?

Kas sa tead?

 Kas sa tead?

Miks ütles Jeesus, et keegi „ei pane ... uut veini vanadesse nahklähkritesse”?

Piibli aegadel oli tavaline hoida veini „nahk-viinaastjates” ehk nahast lähkrites (Joosua 9:13, P 1938–40). Nahklähkri valmistamisel kasutati mõne kodulooma, näiteks kitse tervet nahka. Looma pea ja jalad eemaldati ning kere nüliti ettevaatlikult, et nahk katki ei läheks. Seejärel nahk pargiti ning kõik avaused õmmeldi kinni, välja arvatud looma kael või üks jalg, millest sai lähkri suu. Avause sai sulgeda punni või nööri abil.

Aja jooksul muutus nahk jäigaks ning kaotas elastsuse. Seega ei sobinud vanad lähkrid uue, ikka veel kääriva veini säilitamiseks. Käärimine oleks võinud vana kõvaks muutunud nahklähkri lõhki ajada. Uued lähkrid olid aga elastsemad ning pidasid vastu survele, mida põhjustas uue veini käärimisprotsess. Seda silmas pidades esitas Jeesus väite, mis oli tollal üldtuntud tõde. Ta rääkis, mis juhtub siis, kui keegi paneb uue veini vanadesse lähkritesse: „Uus vein [ajab] lähkrid lõhki ja voolab välja ning lähkrid saavad rikutud. Uus vein tuleb panna hoopis uutesse lähkritesse” (Luuka 5:37, 38).

Kes olid need „pistodamehed”, keda mainitakse siis, kui roomlased Pauluse arreteerisid?

Apostlite tegude raamatu järgi võttis Rooma väeüksuse ülem Jeruusalemma templis toimunud rahutuste ajal apostel Pauluse vahi alla, pidades teda „neljast tuhandest pistodamehest” koosneva mässumeelse jõugu peameheks (Apostlite teod 21:30–38). Mida on teada nende pistodameeste kohta?

Kreeka sõna, mis on tõlgitud vastega „pistodamehed”, on tuletatud ladina sõnast sicarii, mis tähendab pistoda (sica) kasutajaid. Esimese sajandi ajaloolane Josephus Flavius kirjeldab sikarioote kui fanaatilisi juudi patrioote, kes olid Rooma riigi visad vaenlased ning organiseerisid poliitilisi mõrvu.

Josephus annab teada, et sikarioodid „tapsid inimesi päise päeva ajal ja keset linna; nad tegid seda peamiselt pidustuste ajal, segunedes rahva hulka ning pussitades vaenlasi pistodaga, mis nad olid peitnud oma riiete alla”. Kui ohver surnult maha langes, teesklesid sikarioodid nördimust tapmise pärast, nii et keegi ei osanud neid veretöös kahtlustada. Josephus lisab, et hiljem oli sikariootidel oluline osa juutide mässus Rooma vastu aastail 66–70 m.a.j. Seepärast ihkaski Rooma sõjaväepealik tabada sellise rühmituse arvatavat peameest.

[Pilt lk 15]

Vana nahklähker

[Pilt lk 15]

Pistodamees, kunstniku tõlgendus