Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 Lugejad küsivad . . .

Kas selleks, et olla kristlane, peab uskuma kolmainsust?

Kas selleks, et olla kristlane, peab uskuma kolmainsust?

2007. aastal välja antud gümnaasiumiõpikus ”Maailma religioonid Taanis — kristlus” (”Danske Verdensreligioner—Kristendom”) kirjeldatakse Jehoova tunnistajaid kui kristlikku vähemusrühma, kes järgib täpselt Piiblit. Õigupoolest on Jehoova tunnistajad Taanis suuruselt kolmas religioon.

Ent Taani riigikiriku piiskop kritiseeris karmilt õpiku autori otsust mainida tunnistajaid oma raamatus. Mispärast? ”Ma pole kohanud veel mitte ühtegi teoloogi, kelle arvates [Jehoova tunnistajad] on kristlased,” ütles piiskop. ”Nad eitavad kolmainsust, mis on kristliku religiooni tuum.”

Raamatu autor, religioonisotsioloog Annika Hvithamar tõi välja, et küsides inimeste käest, miks nad end kristlaseks peavad, vastavad nad väga harva, et selleks on usk kolmainsusse. Peale selle on õpikus osa ”Kas sa oled kristlane?”, kus on kirjas: ”Kolmainuõpetus on üks keerulisemaid küsimusi kristlikus teoloogias.” See lisab: ”Läbi aegade on olnud raske selgitada teoloogiahariduseta kristlastele, miks kristlik Jumal on üks jumal ja mitte kolm.”

”Kolmainuõpetus on üks keerulisemaid küsimusi kristlikus teoloogias”

Piibli õpetus Jumala ja Jeesuse kohta on selge ja lihtne. Seda pole raske mõista. Jumala Sõnas ei esine sõna ”kolmainsus” ega ka vastavat õpetust. Piibel annab üheselt teada, et Jeesus Kristus on Jumala esmasündinud Poeg (Koloslastele 1:15). Samuti viitab see Jeesusele kui ”vahemehele Jumala ja inimeste vahel” (1. Timoteosele 2:5). Isa kohta ütleb Piibel: ”Sina, Jehoova, üksi oma nimega oled Kõigekõrgem üle kogu ilmamaa!” (Laul 83:19.)

Jehoova tunnistajad on veendunud, et usk Jeesusesse on eluliselt tähtis (Johannese 3:16). Sel põhjusel suhtuvad nad tõsiselt Jeesuse käsku: ”On kirjutatud: ”Sa pead kummardama Jehoovat, oma Jumalat, ja osalema üksnes tema pühas teenistuses”.” (Matteuse 4:10.) Kindlasti võib kristlaseks pidada inimest, kes püüab järgida Jeesuse käske.