Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Mida Jeesus õpetas pereelu kohta

Mida Jeesus õpetas pereelu kohta

 Mida Jeesus õpetas

pereelu kohta

Milline suhtumine abiellu teeb pere õnnelikuks?

Abielu on püha liit. Kui Jeesuselt küsiti, kas abielu võib lahutada, vastas ta: „Kas te pole lugenud, et see, kes nad alguses lõi, tegi nad meheks ja naiseks ning ütles: „Seepärast jätab mees oma isa ja ema ning hoiab kokku oma naisega ja need kaks saavad üheks lihaks”? Nii pole nad enam mitte kaks, vaid üks liha. Seega, mis Jumal on kokku pannud, seda inimene ärgu lahutagu. ... kes lahutab naise endast muul põhjusel kui hooruse pärast ja abiellub teisega, see rikub abielu” (Matteuse 19:4–6, 9). Kui mees ja naine võtavad kuulda Jeesuse nõuannet ja on teineteisele truud, tunneb terve pere end kindlalt ja õnnelikult.

Miks teeb armastus Jumala vastu pere õnnelikuks?

Jeesus ütles: „„Sa pead armastama Jehoovat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega.” See on suurim ja esimene käsk.” Milline on tähtsuselt teine käsk? Jeesus lausus: „Sa pead armastama oma ligimest [sealhulgas pereliikmeid] nagu iseennast” (Matteuse 22:37–39). Niisiis sõltub pereõnn headest suhetest Jumalaga, sest armastus Jumala vastu paneb meid armastama ka üksteist.

 Kuidas saavad abikaasad üksteist õnnelikuks teha?

Mees teeb oma naise õnnelikuks, kui järgib Jeesuse eeskuju. Jeesus armastas ennastohverdavalt oma sümboolset naist kogudust (Efeslastele 5:25). Ta ütles: „Inimese Poeg ei ole tulnud mitte selleks, et teda teenitaks, vaid teenima” (Matteuse 20:28). Jeesus polnud kunagi diktaatorlik ega karm, vaid tegi oma hoolealuste elu hoopis kergemaks (Matteuse 11:28). Mees peaks seega kasutama oma autoriteeti armastavalt, nii et kõik pereliikmed end hästi tunneksid.

Ka naistel on Jeesuse eeskujust õppida. „Kristuse pea ... on Jumal,” ütleb Piibel. Samuti on seal kirjas, et „naise pea omakorda on mees” (1. Korintlastele 11:3). Jeesus ei arvanud, et Jumalale allumine on alavääristav. Ta pidas Isast sügavalt lugu. „Ma teen alati seda, mis talle meeldib,” ütles Jeesus (Johannese 8:29). Naine, kes allub oma mehele armastusest ja austusest Jumala vastu, aitab palju kaasa pereelu õnnele.

Mida võivad vanemad õppida Jeesuse suhtumisest lastesse?

Jeesus võttis laste jaoks aega ning oli huvitatud nende mõtetest ja tunnetest. Piibel annab teada: „Jeesus palus tuua lapsukesed enda juurde, öeldes: „Las väiksed lapsed tulevad minu juurde”” (Luuka 18:15, 16). Kord arvustasid inimesed lapsi, kes rääkisid oma usust Jeesusesse. Jeesus aga kiitis lapsi ja ütles nende kritiseerijatele: „Kas te pole iial lugenud: „Pisikeste laste ja imikute suust oled sa valmistanud kiituse”?” (Matteuse 21:15, 16).

Mida võivad Jeesuselt õppida lapsed?

Jeesus tundis noorena huvi vaimsete asjade vastu. Sellega andis ta lastele head eeskuju. Kui ta oli 12-aastane, leiti ta „templist, kus ta istus õpetajate keskel ning kuulas neid ja esitas neile küsimusi”. Millise mulje Jeesus inimestele jättis? „Kõik, kes teda kuulasid, aina imestasid tema arusaamisvõime ja vastuste üle” (Luuka 2:42, 46, 47). Ent Jeesus ei läinud tarkusest õhku täis. Pigem ajendas see teda oma vanematest lugu pidama. Piibel ütleb, et ta „allus neile edaspidigi” (Luuka 2:51).

Rohkem infot raamatus „Mida Piibel meile tegelikult õpetab?” * 14. peatükis.

[Allmärkus]

^ lõik 14 Väljaandjad Jehoova tunnistajad.