Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Kas sa tead?

Kas sa tead?

 Kas sa tead?

Miks seostab Piibel ebajumal Baali kummardamise seksiorgiatega?

Kaananlaste jumalus Baal oli eelkõige viljakusjumal. Tema kummardajad uskusid, et tänu Baalile annavad nende põllud saaki ja kari kasvab. Piibliteemaline teatmeteos „Manners and Customs in the Bible” ütleb: „Seksuaaltegevus kohalikes templites pidi soodustama maa viljakust, innustades tormijumal Baali ja tema abikaasat Ašerat astuma jumalikku vahekorda, mille tulemuseks pidi olema rohke saak ja suured karjad.”

Kaananlased uskusid, et kuivaperioodil tõmbub Baal maa sügavustesse, sest tema üle saab võimust põua- ja surmajumal Mot. Vihmade algus aga tähistab Baali uut võimuletulekut ja sellest tuleneb taas rikkalik taimekasv ja elu. Kaananlased tähistasid seda aastaaega orgiatega. See selgitabki, miks iisraellaste kiindumine Baal-Peorisse lõppes sellega, et nad ’hakkasid tegema hooratööd Moabi tütardega’ (4. Moosese 25:1–3).

Mida mõtles Jeesus sõnadega, et kirjatundjad ja variserid sarnanevad „lubjatud haudadega”?

Jeesus mõistis kirjatundjad ja variserid hukka kui silmakirjatsejad ja ütles neile: „Te sarnanete lubjatud haudadega, mis küll väljast paistavad ilusad, aga seest on täis surnute luid ja igasugust ebapuhtust” (Matteuse 23:27). Juutidel oli komme hauakivid lubjaga valgeks võõbata, et need hästi silma torkaks. Kuna vihmad kippusid lubjavõõpa ära uhtuma, siis tehti lupjamistööd tavaliselt vihmaperioodi lõpus, adarikuu 15. päeval ehk üks kuu enne paasapüha.

Väljaande „The Jewish Encyclopedia” kohaselt tehti hauad silmatorkavaks seepärast, et ei rüvetuks „arvukad palverändurid, kes olid teel paasapüha pidustustele”. Seadus, mis on kirjas 4. Moosese 19:16, sätestas, et igaüks, kes puudutab surnukeha, inimese luud või hauda, on ebapuhas seitse päeva. Tseremoniaalselt ebapuhas iisraellane ei tohtinud osaleda puhta kummardamisega seotud tegevustes – teda oleks surmaga karistatud (3. Moosese 15:31). Jeesus tõi selle piltliku näite vaid mõned päevad enne paasapüha; tema kuulajatel oli seega värskelt meeles iga-aastane haudade lupjamine. Jeesus tahtis öelda, et tema religioossete vastaste väline mulje oli petlik ja nendega kokkupuutumine vaimselt rüvetav.

[Pilt lk 15]

Lubjakivisteel piksejumal Baali kujutisega, 14.–13. saj e.m.a

[Allikaviide]

Musée du Louvre, Paris