Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Jehoova on andnud meile valikuvabaduse

Jehoova on andnud meile valikuvabaduse

 Saa Jumalaga lähedaseks

Jehoova on andnud meile valikuvabaduse

5. Moosese 30:11–20

„OLEN tihti ebamõistlikult kartnud, et äkki ma ei suuda Jehoovale ustavaks jääda.” Nõnda lausus üks kristlik naine, kes tundis, et raske lapsepõlve tõttu ei saa ta niikuinii millegagi hakkama. Kas selliseks kartuseks on alust? Kas me oleme tõesti oma olude abitud ohvrid? Ei. Jehoova Jumal on andnud meile vaba tahte ja seepärast võime ise valida, kuidas me oma elu elame. Jehoova tahab, et me teeksime õigeid valikuid, ja tema Sõnas Piiblis on kirjas, kuidas me saame neid teha. Mõtle Moosese sõnadele, mis on kirjas 5. Moosese raamatu 30. peatükis.

Kas on raske teada saada, mida Jumal meilt ootab, ja siis seda ka teha? * Mooses ütleb: „See käsk, mille ma täna sulle annan, ei ole sulle raske täita ega kättesaamatu” (salm 11). Jehoova ei oota meilt midagi võimatut. Tema nõudmised on mõistlikud ja täidetavad ning neid on võimalik tundma õppida. Selleks et teada saada, mida Jumal meilt ootab, pole meil vaja tõusta „taevasse” või reisida „mere taha” (salmid 12, 13). Piiblis on selgelt öeldud, kuidas me peaksime elama (Miika 6:8).

Ent Jehoova ei sunni meid talle kuuletuma. Mooses ütleb: „Mina panen täna su ette elu ja hea, surma ja kurja” (salm 15). Me võime ise vabalt valida elu ja surma, hea ja kurja vahel. Me võime valida, kas teenime Jumalat ja kuuletume talle ning kogeme selle tulemusena õnnistusi, või siis valime sõnakuulmatuse ja saame tunda selle tagajärgi. Mõlemal juhul on valik meie (salmid 16–18; Galaatlastele 6:7, 8).

Kas meie valikud lähevad Jehoovale korda? Kindlasti lähevad! Jumal inspireeris Moosest ütlema: „Vali nüüd elu” (salm 19). Kuidas me aga saame valida elu? Mooses selgitab: „Armastades Jehoovat, oma Jumalat, kuulates tema häält ja hoidudes tema poole” (salm 20). Kui hakkame Jehoovat armastama, siis tahame teda kuulata ja hoida ustavalt tema poole, tulgu mis tuleb. Nii tehes me valime elu – parima eluviisi praegu ja koos sellega igavese elu väljavaate Jumala tulevases uues maailmas (2. Peetruse 3:11–13; 1. Johannese 5:3).

Moosese sõnadest ilmneb kosutav tõde. Ükskõik mida sa ka oled pidanud selles kurjas maailmas kannatama, pole sa abitu ohver ega pea tundma, et sa ei saa millegagi hakkama. Sa oled Jehoova silmis väärtuslik, ta on andnud sulle vaba tahte. Tõesti, sa võid teha valiku armastada Jehoovat, kuulata teda ja jääda talle ustavaks. Kui teed sellise valiku, õnnistab Jehoova su pingutusi.

See tõde – et valik Jehoovat armastada ja teenida on meie endi kätes – lohutas sissejuhatuses mainitud naist. Ta ütleb: „Ma armastan Jehoovat väga. Mõnikord olen unustanud, et kõige tähtsam ongi see, et ma armastan Jehoovat. Seega ma suudan jääda ustavaks.” Jehoova abiga suudad seda ka sina.

[Allmärkus]

^ lõik 2 Vaata 2009. aasta 1. oktoobri „Vahitorni” rubriigist „Saa Jumalaga lähedaseks” artiklit „Mida Jehoova meilt ootab?”.