Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Kas sa lased Jumalal iga päev endaga rääkida?

Kas sa lased Jumalal iga päev endaga rääkida?

KUI tihti sa peeglisse vaatad? Enamik meist teeb seda iga päev ja ehk isegi mitu korda. Aga miks? Kuna meile on tähtis, kuidas me välja näeme.

Piibli lugemist võiks võrrelda peeglisse vaatamisega (Jakoobuse 1:23–25). Jumala Sõnasse kirjutatu aitab meil mõista, millised inimesed me oleme. See „tungib läbi, kuni ta lõhestab hinge ja vaimu” (Heebrealastele 4:12). Teisisõnu, see toob esile erinevuse selle vahel, millised me väliselt paistame ja millised tegelikult seesmiselt oleme. Piibel näitab nagu peegel, milliseid muudatusi meil on enda juures vaja teha.

Kuid Piibel üksnes ei paljasta meie puudusi, vaid ka aitab end muuta. Apostel Paulus kirjutas: „Kõik Kiri on Jumala Vaimu poolt sisendatud ja on kasulik õpetuseks, noomimiseks, parandamiseks, juhatamiseks õiguses” (2. Timoteosele 3:16, 17). Pane tähele, et selles salmis on mainitud nelja põhjust, miks Piibel on kasulik, ning tervelt kolm neist – noomimine, parandamine ja juhatamine – on seotud hoiakute ja tegude muutmisega. Kui meil tuleb juba oma välimuse kohendamiseks regulaarselt peeglisse vaadata, siis kui palju enam on meil vaja lugeda Jumala Sõna Piiblit korrapäraselt!

Kui Jehoova Jumal määras Joosua Iisraeli rahva juhiks, ütles ta talle: „Ärgu lahkugu see käsuõpetuse raamat sinu suust, vaid mõtle sellele päeval ja öösel, et sa peaksid hoolsasti kõike, mis sinna on kirjutatud, sest siis õnnestub su teekond ja siis on sul kordaminek!” (Joosua 1:8). Selleks et Joosuat saadaks edu, tuli tal lugeda Jumala Sõna „päeval ja öösel”, teisisõnu korrapäraselt.

Ka Laulude raamatu alguses tuuakse välja, miks tasub lugeda Piiblit korrapäraselt. Seal öeldakse: „Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi ega seisa patuste tee peal ega istu pilkajate killas, vaid kel on hea meel Jehoova käsuõpetusest ja kes uurib ta käsuõpetust ööd ja päevad! Siis ta on otsekui puu, mis on istutatud veeojade äärde, mis oma vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi; ja kõik, mis ta teeb, läheb korda!” (Laul 1:1–3). Kahtlemata tahaks igaüks meist olla just selline inimene.

 Paljudel on harjumuseks lugeda Piiblit iga päev. Kui ühe kristlase käest küsiti, miks ta seda teeb, vastas ta: „Kui ma päevas korduvalt Jumalaga palves räägin ning loodan seejuures, et ta mind kuulab, siis miks ei peaks mina omakorda Jumalat kuulama ja lugema ta Sõna iga päev? Kui tahame olla hea sõber, siis ei peaks ju üksnes meie rääkima.” Tõesti õige mõte. Piibli lugemine on otsekui Jumala kuulamine, kuna nii saame teada, millised on tema seisukohad.

Mis aitab lugeda kavakindlalt

Võib-olla sa juba oled püüdnud Piiblit kavakindlalt lugeda. Kas oled selle kaanest kaaneni läbi lugenud? See on suurepärane viis, kuidas Piibli sisuga tuttavamaks saada. Paljud on küll lugemisega mitu korda algust teinud, kuid ikka ja jälle on asi soiku jäänud. Kas nii on juhtunud ka sinuga? Kuidas siis jõuda eesmärgini lugeda läbi terve Piibel? Ehk võiksid proovida kahte järgnevat soovitust.

Kas võiksid varuda iga päev aega Piibli lugemiseks?

Võta kavva lugeda Piiblit iga päev. Vali päevas selline aeg, millal sul ilmselt õnnestub Piiblit lugeda. Koosta ka varuplaan. Kui sa mingil põhjusel ei saa planeeritud ajal Piiblit lugeda, tee seda mõnel teisel sobival ajal, et ei läheks mööda päevagi, ilma et oleksid Jumala Sõna lugenud. Nii toimides jäljendad vanaaja beroialasi. Nende kohta on öeldud: „Nemad võtsid sõna vastu kõige hea meelega ja uurisid iga päev Kirjast, kas see on nõnda, nagu kuulutati” (Apostlite teod 17:11, meie kursiiv).

Sea kindel eesmärk, kui palju sa loed. Näiteks kui loed iga päev 3–5 peatükki, võid kogu Piibli läbi lugeda vaid aastaga. Järgmistel lehekülgedel toodud tabel on sulle selles abiks. Miks mitte proovida seda järgida. Tulpa „Kuupäev” märgi, millal kavatsed need peatükid läbi lugeda. Kui oled need ära lugenud, tee kasti linnuke. Nii hoiad silma peal, kuidas sul lugemine edeneb.

Kui oled terve Piibli läbi lugenud, poleks põhjust sellega piirduda. Võid kasutada sama kava, et lugeda kogu Piibel läbi igal aastal, alustades võib-olla iga kord eri osast. Või kui tahad lugeda aeglasemas tempos, võid jagada määratud lugemisosa kahe-kolme päeva peale.

Iga kord kui sa Piiblit loed, leiad uusi asju, mis sinu elu puudutavad ja mida sa polegi varem tähele pannud. Kuidas nii? „Selle maailma näitelava muutub” ning sama käib ka meie elu ja olude kohta (1. Korintlastele 7:31, UM). Niisiis, otsusta vaadata iga päev Jumala Sõna Piibli peeglisse. Nii võid olla kindel, et lased iga päev Jumalal endaga rääkida (Laul 16:8).