Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Mis on usk?

Mis on usk?

 Mis on usk?

KUIDAS sa defineeriksid usku? Mõnede arvates võrdub usk kergeusklikkusega. Mõjukas Ameerika esseist ja ajakirjanik Henry Mencken ütles kord usu kohta, et see on „ebaloogiline uskumine sellesse, mida tõenäoliselt ei juhtu”.

Vastupidi sellele kirjeldatakse Piiblis usku hoopis teisiti. Jumala Sõnas on öeldud: „Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus” (Heebr. 11:1, P 1997, meie kursiiv).

Kuna usust on nii erinevaid arusaamu, arutagem järgmisi küsimusi:

Mille poolest erineb Piibli definitsioon usust sellest, mida paljud usu all mõtlevad?

Miks on tähtis, et meil oleks selline usk, nagu Piiblis kirjeldatud?

Kuidas usku tugevdada?

Omandiõigust kinnitav dokument ja kindlad tõendid

Ajal, mil kirjutati kiri heebrealastele, oli vastega „tõelisus” tõlgitud kreekakeelne sõna laialt kasutusel. Seda võis tihtipeale kohata äridokumentides ja see kandis mõtet tagatisest, et inimene saab millegi omanikuks. Seetõttu soovitab üks teatmeteos tõlkida Heebrealastele 11:1 järgmiselt: „Usk on loodetavate asjade omandiõigust kinnitav dokument.”

Kui oled kunagi ostnud midagi usaldusväärsest firmast ja oodanud, millal see kohale tuuakse, oled ilmutanud just sellist usku. Arve, mis sul on, andis sulle põhjust usaldada seda firmat. Võib öelda, et see arve oli nagu omandiõigust kinnitav dokument, tagatis, et saad ostetud kauba kätte. Kui oleksid arve ära kaotanud või minema visanud, siis poleks sa saanud enam tõestada, et ostetud kaup kuulub sulle. Niisamuti tagatakse neile, kes usuvad Jumala tõotuste täitumisse, et nad saavad loodetu kätte. Neil aga, kel puudub usk või kes kaotavad selle, pole alust oodata, et neil on osa Jumala tõotustest (Jakoobuse 1:5–8).

Teine väljend kirjakohas Heebrealastele 11:1, mis on tõlgitud „tõendus”, kannab endas mõtet tõendite toomisest, et lükata ümber see, mis ainult näib põhinevat faktidel. Näiteks tundub päike tiirlevat ümber maa – see tõuseb idast, liigub üle taevalaotuse ja loojub läände. Kuid astronoomilised ja matemaatilised tõendid kinnitavad, et maa ei ole päikesesüsteemi keskpunkt. Kui sa nende tõenditega tutvud ja veendud nende tõesuses, usud sa, et hoopis maa tiirleb ümber päikese, kuigi silmad ütlevad midagi muud. Sinu usk pole pime. Vastupidi, see võimaldab sul näha asju nii, nagu need tegelikult on, mitte nii, nagu need näivad olevat.

Kui tähtis on tugev usk?

Piibel õhutab meid endas kasvatama tugevat, kindlatele tõenditele tuginevat usku, isegi kui meil tuleb seetõttu oma vaateid kohandada. Selline usk on hädavajalik. Apostel Paulus kirjutas: „Ilma usuta on võimatu olla meelepärane; sest kes Jumala juurde tuleb, peab uskuma, et tema on olemas ja et ta annab palga neile, kes teda otsivad” (Heebrealastele 11:6).

Mitmed asjaolud võivad takistada meil arendada endas tugevat usku. Kui aga astud neli sammu, millest tuleb juttu järgnevatel lehekülgedel, võib su usk saada tugevamaks.