Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Uuestisünd. Kas igaühe enda otsustada?

Uuestisünd. Kas igaühe enda otsustada?

 Uuestisünd. Kas igaühe enda otsustada?

KES otsustab, kas inimene sünnib uuesti? Mõned jutlustajad, kes õhutavad oma kuulajaid uuesti sündima, tsiteerivad Jeesuse sõnu: „Te peate uuesti sündima!” (Johannese 3:7). Nad kasutavad neid sõnu käsuna, öeldes tegelikult: „Sündige uuesti!” Niisiis õpetavad nad, et iga usklik peab kuuletuma Jeesusele ja astuma vajalikke samme, et sündida uuesti. Sellise mõtteviisi kohaselt on uuestisünd igaühe enda otsustada. Kuid kas see on kooskõlas Jeesuse sõnadega Nikodeemusele?

Kui loeme hoolikalt Jeesuse sõnu, näeme, et ta ei õpetanud, nagu saaks inimene ise valida, kas ta sünnib uuesti või mitte. Miks võib nii öelda? Jeesuse sõnul tuleb ’sündida ülalt’ ehk  uuestisündimine saab alguse taevast, Isalt (Johannese 19:11; Jakoobuse 1:17). Selle taga on niisiis Jumal (1. Johannese 3:9).

Väljend „ülalt sündima” aitab aru saada, miks ei saa inimene ise otsustada, et nüüd ta sünnib uuesti. Mõelgem sõnasõnalisele sündimisele. Kas laps otsustab ise, et nüüd ta tuleb ilmale? Muidugi mitte! Ta sünnib, kuna isa on ta sigitanud. Niisamuti saab uuestisünd toimuda vaid juhul, kui selle algatab Jumal, meie taevane Isa (Johannese 1:13). Niisiis ütleb apostel Peetrus täiesti õigesti: „Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurt halastust mööda meid on uuesti sünnitanud” (1. Peetruse 1:3).

Kas see on käsk?

Mõni võib aga mõelda, et kui inimene ei saa ise otsustada, kas ta sünnib uuesti, siis miks andis Jeesus käsu „Te peate uuesti sündima”? See on õigustatud küsimus. Pealegi, kui Jeesuse sõnad olid tõesti antud käsuna, siis käskis ta meil teha midagi, mis pole meie võimuses. See pole ju eriti mõistlik. Kuidas siis peaks mõistma sõnu „Te peate uuesti sündima”?

Kui seda fraasi algkeeles lähemalt uurida, siis selgub, et see pole öeldud mitte käskivas, vaid kindlas kõneviisis. Teisisõnu, kui Jeesus ütles: „Te peate uuesti sündima”, siis esitas ta väite, mitte ei andnud käsku. Ta lausus: „Teil on vaja sündida ülalt” (Johannese 3:7, „Modern Young’s Literal Translation”).

Selgitamaks käsu ja väite erinevust, toome ühe näite. Mõtle linnale, kus on mitu kooli. Üks neist on mõeldud põliselanikest õpilastele, kes elavad kaugel. Ühel päeval ütleb poiss, kes pole põliselanik, kooli direktorile, et ta tahaks selles koolis õppida. Direktor vastab, et selleks peab olema põliselanik. Muidugi pole direktori sõnad öeldud käsuna. Ta ju ei käsi: „Ole põliselanik!” Direktor esitab lihtsalt nõude, millele peab vastama, et sellesse kooli saada. Samuti, kui Jeesus ütles: „Te peate uuesti sündima”, esitas ta lihtsalt nõude, millele peab vastama, et „Jumala riiki pääseda”.

Jumala riik ehk siis Kuningriik on seotud veel ühe uuestisünni tahuga. Nimelt, mis on selle eesmärk? Vastus sellele küsimusele aitab meil täpselt mõista, mida tähendab sündida uuesti.

[Pilt lk 6]

Mida on ühist uuestisündimisel ja lapse sündimisel?