Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 Õpeta oma lapsi

Joosija otsustas teha seda, mis on õige

Joosija otsustas teha seda, mis on õige

KAS sinu arvates on raske teha seda, mis on õige? * — Kui arvad, et on, siis tea, et peaaegu kõik inimesed mõtlevad nii. Isegi täiskasvanutele pole see kerge. Uurime nüüd lähemalt, miks oli Joosijal eriti raske langetada õigeid otsuseid. Kas sa tead, kes Joosija üleüldse oli? —

Joosija isa oli Juuda kuningas Aamon, kes oli vaid 16-aastane, kui Joosija sündis. Aamon oli väga paha mees, nagu oli olnud ka tema isa, kuningas Manasse. Õigupoolest oli Manasse palju aastaid kuri valitseja. Siis aga võtsid assüürlased ta vangi ja viisid kaugele Babülooniasse. Vangis olles palus ta Jehoovalt südamest andeks ning Jehoova ka andestas talle.

Kui Manasse sai vabaks, tuli ta tagasi Jeruusalemma ja valitses kuningana edasi. Ta hakkas kohe heastama seda halba, mida ta oli teinud, ning aitas rahval Jehoovat teenida. Kahtlemata oli ta kurb, et tema poeg Aamon ei järginud tema head eeskuju. Umbes sel ajal sündis ka Joosija. Piiblis pole öeldud, kui palju sai Manasse olla koos oma lapselapsega. Kuid mis sa arvad, kas Manasse võis aidata Joosijal Jehoovat teenida? —

Kui Joosija oli vaid kuuene, suri ta vanaisa Manasse, ning järgmiseks kuningaks sai Joosija isa Aamon. Ta valitses kõigest kaks aastat, ja siis ta sulased tapsid ta. Niisiis sai Joosija kaheksa-aastaselt Juuda kuningaks (2. Ajaraamat 33. peatükk). Mis sinu arvates edasi sai? Kas Joosija otsustas järgida oma isa Aamoni halba eeskuju või hoopis patte kahetsenud vanaisa Manasse head eeskuju? —

Ehkki Joosija oli väga noor, teadis ta, et tahab teenida Jehoovat. Seetõttu võttis ta kuulda neid, kes armastasid Jehoovat, mitte aga neid, kes olid olnud ta isa sõbrad. Joosija oli üksnes kaheksa-aastane, aga ta teadis, et on õige kuulata neid, kes armastavad Jumalat (2. Ajaraamat 34: 1, 2). Kas tahaksid teada, kes andsid Joosijale nõu ja olid talle eeskujuks? —

Üks, kes Joosijat mõjutas, oli tema sugulane prohvet Sefanja. Ta oli ilmselt hea kuninga Hiskija järeltulija. Hiskija oli aga Joosija vanaisa Manasse isa. Joosija valitsemisaja alguses kirjutas Sefanja ühe Piibli raamatu, mis kannab tema nime. Seal ta hoiatas, et neil, kes ei tee seda, mis on õige, läheb halvasti. Kahtlemata pani Joosija neid hoiatusi tähele.

Veel oli Joosijale eeskujuks Jeremija, kellest sa oled ehk varemgi kuulnud. Nad olid mõlemad noored mehed ja kasvasid üles üsna üksteise lähedal. Jehoova andis Jeremijale oma vaimu kirjutada raamat, mis kannab nüüd Piiblis tema nime. Kui Joosija sai lahingus surma, kirjutas Jeremija oma kurbuse väljendamiseks ühe erilise laulu, mida nimetatakse nutulauluks (2. Ajaraamat 35:25). Võime vaid ette kujutada, kuidas nad üksteist toetasid, et ikka ustavalt Jehoovat teenida!

Kuidas võisid Sefanja ja Jeremija aidata Joosijal teha seda, mis on õige?

Mida võid sina Joosijalt õppida? — Kui ka sinu isa ei teeni Jehoovat, nagu oli Joosijal, siis kas võiks keegi teine aidata sul Jumalat tundma õppida? Võib-olla näiteks sinu ema, vanaisa, vanaema või mõni teine sugulane. Või siis hoopis keegi teine, kes teenib Jehoovat ja kellega ema lubab sul Piiblit uurida.

Niisiis, ehkki Joosija oli vaid laps, oli ta piisavalt suur, mõistmaks, et ta peaks otsima sõpru nende hulgast, kes teenivad Jehoovat. Vali sinagi endale selliseid sõpru ja otsusta teha seda, mis on õige!

^ lõik 3 Kui sa loed seda artiklit koos lapsega, tee mõttekriipsu kohal paus ja erguta last end väljendama.