Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 Nõuandeid õnnelikuks pereeluks

Kuidas lahendada probleeme

Kuidas lahendada probleeme

Mees: „Kus meie tütred on?”

Naine: „Läksid ostukeskusesse uusi riideid ostma.”

Mees [pahaselt ja häält tõstes]: „Mis uusi riideid? Nad ju alles möödunud kuul ostsid endale uued riided!”

Naine [haavunult ja tundes ennast süüdistatuna, võtab kaitsepositsiooni]: „Aga seal on allahindlus. Pealegi nad küsisid minult ja ma lubasin neil minna.”

Mees [enesevalitsust kaotades ja karjuma hakates]: „Sa tead, et mulle ei meeldi, kui nad ilma minu nõusolekuta raha kulutavad! Kuidas sa küll võisid ilma minuta sellise otsuse teha!”

MILLISEID probleeme tuleb sel abielupaaril sinu arvates lahendada? Päris selge, et mehel on raskusi viha talitsemisega. Lisaks näib, et nad on eri meelt küsimuses, kui palju vabadust oma lastele anda. Ja üldse tundub, et nende omavahelise suhtlemisega ei ole kõik korras.

Ükski abielu pole täiuslik. Kõigil paaridel tuleb ette mingisuguseid probleeme. On väga tähtis, et abikaasad õpiksid neid lahendama, ükskõik kas tegu on suurte või väikeste küsimustega. Miks?

Lahendamata probleemidest võivad aja jooksul saada barrikaadid, mis suhtlemist tõkestavad. „Tülid on otsekui kindluse riiv!” täheldas tark kuningas Saalomon (Õpetussõnad 18:19). Mis aitaks abikaasadel probleeme käsitledes paremini suhelda?

Kui suhtlemine on abielus otsekui vereringlus, siis armastust ja austust võiks võrrelda suhte südame ja kopsudega (Efeslastele 5:33). Kui on vaja lahendada probleeme, ajendab armastus abikaasasid mitte puudutama minevikus tehtud vigu ja nendest tulenenud hingehaavu, vaid koondama tähelepanu käesoleva raskuse lahendamisele (1. Korintlastele 13:4, 5; 1. Peetruse 4:8). Lugupidavad abikaasad lasevad teineteisel segamatult rääkida ning püüavad mõista, mida teine õigupoolest öelda tahab.

Neli sammu, kuidas probleeme lahendada

Kui loed järgmist nelja punkti, pane tähele, kuidas Piibli põhimõtted võiksid sul aidata probleeme lahendada armastaval ja lugupidaval viisil.

1. Leppige kokku aeg, millal te probleemi arutate.

„Igale asjale on määratud aeg, ... aeg vaikida ja aeg rääkida” (Koguja 3:1, 7).  Nagu artikli alguses toodud sõnelusest näha, võivad mõned probleemid tundeid väga üles kütta. Kui nii juhtub, olgu sul enesevalitsemist, et aeg maha võtta – „vaikida” –, enne kui õhk liiga kuumaks muutub. Sa võid teie suhet paljudest raskustest säästa, kui järgid Piibli nõuannet: „Kes alustab tüli, päästab otsekui vee valla: seepärast jäta järele, enne kui puhkeb riid!” (Õpetussõnad 17:14).

Kuid on ka „aeg rääkida”. Probleemid on nagu umbrohi: kui nendega ei tegelda, võtavad need järjest enam võimust. Seepärast ära ignoreeri tüliküsimust, lootes, et see iseenesest ära kaob. Kui tunned, et sa ei taha hetkel vestlust jätkata, oleks abikaasa suhtes lugupidav, kui lepiksid temaga kokku peatse aja, millal te probleemist edasi räägite. Sellise kokkuleppe tegemine aitab teil mõlemal tegutseda Piibli nõuande vaimus: „Ärge laske päeva looja minna oma vihastuse üle” (Efeslastele 4:26). Loomulikult peaksid siis oma lubadusest ka kinni pidama.

PROOVIGE JÄRGMIST: Leppige kokku mingi iganädalane aeg, millal te arutate perekonna probleeme. Kui kaldute rohkem vaidlema teatud ajal päevas, näiteks vahetult pärast töölt koju jõudmist või enne, kui olete söönud, siis leppige kokku, et te sel ajal probleemidest ei räägi. Määrake selleks aeg, mil te mõlemad olete tõenäoliselt vähem stressis.

2. Avaldage oma arvamust ausalt ja lugupidavalt.

„Rääkige tõtt igaüks oma ligimesega” (Efeslastele 4:25). Kui oled abielus, on su lähim ligimene sinu abikaasa. Seepärast räägi talle oma tunnetest ausalt ja selgelt. Margareta *, kes on olnud abielus 26 aastat, ütleb: „Kui olin äsja abiellunud ja meil tekkis mingi probleem, ootasin, et mu abikaasa iseenesest teaks, mida ma tunnen. Tõdesin, et sellist asja oodata on ebarealistlik. Nüüd püüan oma mõtteid ja tundeid selgelt väljendada.”

Pea meeles, et probleemist rääkides ei ole eesmärk mitte lahingut võita ega vaenlast alistada, vaid lihtsalt anda abikaasale teada, mida sa mõtled. Häid tulemusi aitab saavutada see, kui ütled, mis on sinu arvates probleemiks, millal see kerkib ja kuidas sa ennast siis tunned. Näiteks kui sind häirib abikaasa lohakus, võid talle lugupidavalt öelda: „Kui sa tuled töölt koju ja oma riided põrandale viskad [mis on probleemiks ja millal], tunnen ma, et sa ei hinda mu püüdeid kodu eest hoolitseda [täpselt öeldud, kuidas sa ennast tunned].” Seejärel paku taktitundeliselt välja, mis oleks sinu arvates probleemi lahendus.

PROOVI JÄRGMIST: Et võiksid abikaasaga rääkides ennast selgelt väljendada, pane eelnevalt kirja, milles probleem sinu meelest seisneb ja kuidas sa sooviksid seda lahendada.

3. Kuulake ja tunnustage abikaasa tundeid.

Jünger Jakoobus kirjutas, et kristlased peaksid olema ’nobedad kuulma, pikalised rääkima, pikalised vihale’ (Jakoobuse 1:19). Mulje, et abikaasa ei saa aru, mida sa mingi probleemiga seoses tunned, on üks peamisi abielu õnnetuks muutumise põhjuseid. Ära siis sina mingil juhul jäta oma abikaasale sellist muljet! (Matteuse 7:12.)

Wolfgang, kes on olnud abielus 35 aastat, ütleb: „Kui arutame mõnda probleemi, tunnen mingit sisemist pinget, eriti kui mulle tundub, et abikaasa ei mõista mu vaatenurka.” Dianna, kes on olnud abielus 20 aastat, möönab: „Tihti, kui me probleeme arutame, kurdan abikaasale, et ta tegelikult ei kuula mind.” Mida ette võtta, et sellistest raskustest jagu saada?

Ära eelda, et sa tead niigi, mida su teinepool mõtleb või tunneb. „Ülbusest tõstab kuri riidu, aga kes nõu kuulda võtavad [„kes üheskoos nõu peavad”, UM], on targad!” ütleb Jumala Sõna (Õpetussõnad 13:10). Pea lugu oma abikaasa väärikusest, lastes tal oma  arvamuse katkestamatult välja öelda. Seejärel, olemaks kindel, et ikka mõistsid, mida abikaasa öelda tahtis, korda kuuldut oma sõnadega ning tee seda ilma sarkasmi ja ründava toonita. Las abikaasa parandab sind, kui sa tema sõnadest valesti aru said. Ära räägi ainult ise. Selgitage kordamööda oma seisukohti ja kuulake teineteist, kuni olete mõlemad seda meelt, et kumbki mõistab teise mõtteid ja tundeid seoses kõnealuse probleemiga.

Tõsi, selleks et abikaasat tähelepanelikult kuulata ja tema arvamust tunnustada, läheb vaja alandlikkust ja kannatlikkust. Ent kui sa annad austavas käitumises head eeskuju, on tõenäoline, et ka su abikaasa kohtleb sind suurema austusega (Matteuse 7:2; Roomlastele 12:10).

PROOVI JÄRGMIST: Kui kordad üle oma abikaasa mõtteavaldusi, ära tee seda lihtsalt mehhaaniliselt, korrates täpselt samu sõnu. Püüa lahkel toonil selgitada, kuidas sa aru said, mida su abikaasa mõtleb ja tunneb (1. Peetruse 3:8).

4. Leidke mõlemale vastuvõetav lahendus.

„Parem on olla kahekesi kui üksi, sest neil on oma vaevast hea palk: kui nad langevad, siis tõstab teine oma kaaslase üles!” (Koguja 4:9, 10). Enamik abieluprobleeme laheneb ainult siis, kui mees ja naine teevad koostööd ja toetavad üksteist.

On tõsi, et Jehoova määras mehe perekonnapeaks (1. Korintlastele 11:3; Efeslastele 5:23). Kuid mehe juhtroll ei tähenda diktaatorivõimu. Tark abielumees ei tee meelevaldseid otsuseid. David, kes on 20 aastat abielus olnud, ütleb: „Püüan leida naisega mingi ühise seisukoha ja teha otsuse, mida me mõlemad saame toetada.” Tanya, kes on 7 aastat abielus olnud, ütleb: „Küsimus pole selles, kellel on õigus ja kes eksib. Mõnikord on lihtsalt mitu arvamust, kuidas probleemi lahendada. Olen leidnud, et asjad laabuvad kõige paremini siis, kui olla paindlik ja mõistlik.”

PROOVIGE JÄRGMIST: Õhutage koostöövaimu sel moel, et kirjutate üles nii palju erinevaid lahendusi probleemile, kui suudate välja mõelda. Kui kõik ideed on kirjas, vaadake nimekiri üle ja rakendage lahendust, millega te mõlemad nõus olete. Seejärel leppige kokku peatne aeg, millal te arutate, kas olete otsust järginud ja millised on olnud tulemused.

Tehke koostööd!

Jeesus ütles, et abikaasad on piltlikult „ühte ikkesse pandud” (Matteuse 19:6, UM). Jeesuse ajal kasutati ikkena puust poomi, mis pandi kahe veolooma kuklasse, et nad koos töötaksid. Kui loomad tõrkusid koostööd tegemast, ei saavutanud nad midagi head, vaid üksnes hõõrusid kaela marraskile. Koos töötades aga suutsid nad vedada raskeid koormaid või künda põldu.

Samamoodi on abielus: kui abielumees ja -naine ei tööta ühise meeskonnana, võib neid ühendav ike neile valu teha. Kui nad aga õpivad tegema koostööd, võivad nad lahendada ära mis tahes probleemi ja saata korda palju head. Õnnelik abielumees Kalala võtab otsad kokku nii: „Oleme naisega 25 aastat lahendanud probleeme nõnda, et räägime omavahel ausalt ja avameelselt, püüame mõista teineteise vaatenurka, palume Jehoovalt abi ja rakendame Piibli põhimõtteid.” Kas te võite teha sedasama?

KÜSI ENDALT:

  • Millist probleemi tahan ma abikaasaga kõige enam arutada?

  • Kuidas ma võiksin kindlaks teha, kas ma saan tõepoolest aru, mida mu abikaasa mingi küsimusega seoses tunneb?

  • Milliseid probleeme ma tekitan sellega, kui nõuan alati, et toimitaks nii, nagu minule meeldib?

^ lõik 17 Mõned nimed on muudetud.