Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

”Usun ainult seda, mida näen”

”Usun ainult seda, mida näen”

 „Usun ainult seda, mida näen”

„Agnostik arvab, et on võimatu teada tõde Jumala olemasolu ja tulevase elu kohta, mis on kesksed teemad kristluses ja muudes usundites. Või kui mitte jäädavalt võimatu, siis vähemalt praegusel ajal võimatu.” (FILOSOOF BERTRAND RUSSELL, 1953)

TERMINI „agnostik” võttis kasutusele zooloog Thomas Huxley. 1825. aastal sündinud Huxley elas samal ajal Charles Darwiniga ning pooldas evolutsiooniõpetust. Aastal 1863 kirjutas Huxley, et ta ei näe mingeid tõendeid selle kohta, et oleks olemas Jumal, kes „meid armastab ja meist hoolib, nagu väidab kristlus”.

Nüüdisajal nõustuvad paljud nende mõjukate meeste arvamusega ning kinnitavad end uskuvat ainult seda, mida nad oma silmaga näevad. Uskuda kedagi või midagi, mille kohta ei ole mingeid tõendeid, on nende meelest puhas kergeusklikkus.

Kas Piibel ergutab meid pimesi Jumalat uskuma? Vastupidi, Piibel näitab, et on naiivne, lausa rumal uskuda väiteid, mille toetuseks ei leidu tõendeid. „Lihtsameelne usub igat sõna,” öeldakse Piiblis, „aga taipaja paneb tähele oma samme!” (Õpetussõnad 14:15).

Kuidas on siis lood usuga Jumalasse? Kas leidub mingeid tõendeid, et Jumal on olemas, rääkimata sellest, et ta meid armastab ja meist hoolib?

Jumala omadusi on võimalik näha

Piiblikirjutaja Paulus ütles rühmale haritud ateenlastele kõneldes, et Jumal „on teinud maailma ja kõik, mis seal sees”. Ta kinnitas skeptilisele kuulajaskonnale, et Jumal on inimestest huvitatud ja et ta „ei ole kaugel mitte ühestki meist” (Apostlite teod 17:24–27).

Miks oli Paulus veendunud, et Jumal on olemas ja on inimestest kui oma loodust huvitatud? Ta tõi ühe põhjuse välja oma kirjas Rooma kristlastele, kus ta ütles Jumala kohta: „Tema nähtamatut olu, nii tema igavest väge kui jumalikku olemist, nähakse, kui neid pannakse tähele, tema tegudes maailma loomisest alates” (Roomlastele 1:20).

Järgmistel lehekülgedel tuleb juttu kolmest Jumala omadusest, mis ilmnevad selgelt tema loomistöös. Toodud näidete üle mõeldes küsi endalt: kuidas nendest Jumala omadustest teadasaamine mind puudutab?

[Väljavõte lk 3]

Piibel ei erguta meid pimesi Jumalat uskuma

 [Piltide allikaviited lk 2]

ESIKAAS: Lumehelbed: SnowCrystals.com; mardikas: Entom Pictures/Paul Eekhoff; lk 32: Maa: Based on NASA photo