Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Jumala Kuningriigi kohta

Jumala Kuningriigi kohta

 Mida Jeesus õpetas

Jumala Kuningriigi kohta

Mis on Jumala Kuningriik?

Jumala Kuningriik on valitsus, mis hakkab valitsema kogu maa üle. Jeesus ütles: „Teie palvetage siis nõnda: ... sinu riik tulgu; sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal” (Matteuse 6:9, 10; Taaniel 2:44).

Kes on Jumala Kuningriigi valitsejad?

Jeesus sündis selleks, et saada Jumala Kuningriigi valitsejaks. Ingel ütles Jeesuse emale: „Issand Jumal annab talle tema isa Taaveti trooni. Ja ta valitseb kuningana” (Luuka 1:30–33, P 1997). Lisaks valis Jeesus välja mõningad oma järelkäijaist, kes pidid koos temaga valitsema hakkama. Ta ütles oma apostlitele: „Teie olete need, kes minu juurde on jäänud mu kiusatustes; ja mina sean teile riigi, nõnda nagu minu Isa selle mulle on seadnud” (Luuka 22:28, 29; Taaniel 7:27). Koos Jeesusega hakkab valitsema kokku 144 000 tema järelkäijat (Ilmutuse 5:9, 10; 14:1).

Kus see Kuningriik asub?

Jumala Kuningriik valitseb taevast. Jeesus sõnas oma jüngritele: „Kui ma olen läinud ja teile [taevas] aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid enese juurde, et teiegi oleksite, kus mina olen ... sest mina lähen Isa juurde!” (Johannese 14:2, 3, 12; Taaniel 7:13, 14).

Mida Jumala Kuningriik kurjuse vastu ette võtab?

Jeesus puhastab maakera kurjadest inimestest. Ta ütles: „Kui Inimese Poeg [Jeesus] tuleb oma  auhiilguses ja kõik inglid temaga, siis ta istub oma aujärjele; ja siis kogutakse tema ette kõik rahvad, ja ta eraldab nad üksteisest ... Ja need [kurjad inimesed] lähevad igavesse karistusse, aga õiged igavesse elusse!” (Matteuse 25:31–34, 46).

Kes elavad maa peal Kuningriigi alluvuses?

Jeesus sõnas: „Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa” (Matteuse 5:5; Laul 37:29; 72:8). Maa peal elavad siis inimesed, kes juba praegu õpivad üksteist armastama. Jeesus ütles oma järelkäijatele: „Uue käsusõna ma annan teile, et te üksteist peate armastama, nõnda nagu mina teid olen armastanud; et teiegi üksteist armastaksite! Sellest tunnevad kõik, et teie olete minu jüngrid, kui teil on armastus isekeskis!” (Johannese 13:34, 35).

Mida saadab Jumala Kuningriik korda maa peal elavate inimeste heaks?

Jeesus tervendab kõik inimesed nende haigustest. Maa peal olles rääkis Jeesus rahvahulkadele Jumala riigist ja tegi haigeid terveks (Luuka 9:11). Kui apostel Johannes nägi nägemuses ülesäratatud Jeesust, ütles ta: „Ma nägin uut taevast ja uut maad ... Ma kuulsin suurt häält aujärjelt ütlevat: „Vaata, Jumala telk on inimeste juures ... Ja tema pühib ära kõik pisarad nende silmist, ja surma ei ole enam” (Ilmutuse 21:1–4).

Jumala Kuningriik taastab maapealse paradiisi. Kurjategija, kes koos Jeesusega hukati, sõnas: „Jeesus, mõtle minule, kui sa oma kuningriiki tuled!” Ja Jeesus ütles temale: „Tõesti ma ütlen sulle täna: sa oled koos minuga paradiisis!”” (Luuka 23:42, 43, UM; Jesaja 11:4–9).

Lisainfot võib leida raamatu „Mida Piibel meile tegelikult õpetab?” 8. peatükist. *

[Allmärkus]

^ lõik 16 Väljaandjad Jehoova tunnistajad.