Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Kuidas me oleme olemasollu tulnud?

Kuidas me oleme olemasollu tulnud?

 Kuidas me oleme olemasollu tulnud?

MIKS ON TÄHTIS SEDA TEADA? Paljudele on õpetatud, et elu maa peal sai alguse juhuse läbi. Neile on räägitud, et tänu reale vähe tõenäolistele ja juhuslikele sündmustele arenes inimene kõigi oma emotsionaalsete, intellektuaalsete ja vaimsete vajadustega.

Kuid mõtle sellele, et kui me oleme tõesti evolutsiooni tulemus ning Loojat pole olemas, on inimesed mingis mõttes justkui orvud. Sel juhul poleks meist ju kedagi targemat, kelle poole abisaamiseks pöörduda – mitte keegi ei aitaks meil lahendada oma probleeme. Me peaksime keskkonnakatastroofide vältimiseks, poliitiliste konfliktide lahendamiseks ja isiklike probleemidega toimetulekuks toetuma ainuüksi inimtarkusele.

Kas see annab sulle meelerahu? Kui mitte, siis mõtle veel ühele võimalusele. See pole mitte ainult palju meeldivam, vaid ka palju loogilisem.

Mida ütleb Piibel

Piibel õpetab, et inimese lõi Jumal. Me pole tundetu ja mõistusetu evolutsiooni tagajärg. Vastupidi, me oleme armastava ja targa Isa lapsed. Pane tähele, kui selgelt Piibel seda ütleb.

1. Moosese 1:27: „Jumal lõi inimese oma näo järgi, Jumala näo järgi lõi ta tema, ta lõi tema meheks ja naiseks!”

Laul 139:14: „Ma tänan sind, et ma olen tehtud nii kardetavaks imeks; imelised on sinu teod, seda tunneb mu hing hästi!”

Matteuse 19:4–6: „Kas te ei ole lugenud, et Looja nad algusest lõi meheks ja naiseks, ja ütles: seepärast inimene jätab maha oma isa ja ema ning hoiab oma naise  poole, ja need kaks on üks liha!? Nõnda ei ole nad siis enam kaks, vaid on üks liha. Mis nüüd Jumal on ühte pannud, seda inimene ärgu lahutagu!”

Apostlite teod 17:24, 25: „Jumal, kes on teinud maailma ja kõik, mis seal sees, tema, kes on taeva ja maa Issand, ei ela templis, mis on kätega tehtud; teda ei teenita ka mitte inimeste kätega, otsekui oleks temale midagi vaja; tema annab ise kõigile elu ja õhu ja kõik.”

Ilmutuse 4:11: „Sina, meie Issand ja Jumal, oled väärt võtma austust ja au ja väge, sest sina oled loonud kõik asjad, ja sinu tahte läbi on need olemas ja on loodud!”

Kuidas annavad Piibli vastused tõelise meelerahu

Teadmine, et Jumala lasteks „nimetatakse kõiki suguvõsasid ... maa peal”, muudab meie suhtumist kaasinimestesse (Efeslastele 3:15). Samuti mõjutab see suhtumist iseendasse ja oma probleemidesse. See puudutab meie mõtlemist järgmiselt.

Kui meil tuleb langetada keerulisi otsuseid, ei aja meid segadusse inimeste vastuolulised seisukohad. Selle asemel toetume kindlalt Piibli nõuannetele. Miks? Kuna „kõik Kiri on Jumala Vaimu poolt sisendatud ja on kasulik õpetuseks, noomimiseks, parandamiseks, juhatamiseks õiguses, et Jumala inimene oleks täielik ja kõigele heale tööle valmistunud” (2. Timoteosele 3:16, 17).

Muidugi nõuab Piibli nõuannete ellurakendamine pingutusi ja enesedistsipliini. Mõnikord tähendab see ka seda, et meil tuleb tegutseda teisiti, kui meile on omane (1. Moosese 8:21). Kui aga tunnustame, et meid on loonud hooliv taevane Isa, on mõistlik järeldada, et tema teab, milline on parim tegutsemisviis (Jesaja 55:9). Tema Sõna kinnitab meile: „Looda Jehoova peale kõigest südamest ja ära toetu omaenese mõistusele! Õpi teda tundma kõigil oma teedel, siis ta teeb su teerajad tasaseks!” (Õpetussõnad 3:5, 6). Kui järgime seda nõuannet, ei tekita raskused ja otsuste langetamine meile nii palju pingeid.

Kui meisse suhtutakse eelarvamustega, ei tunne me end alaväärsena, mõeldes, et oleme teisest rahvusest või teistsuguse kultuuritaustaga inimestest halvemad. Pigem õpime iseendast lugu pidama. Miks? Kuna meie Isa Jehoova Jumal „ei tee vahet isikute vahel, vaid kõige rahva seast on see, kes teda kardab ja teeb õigust, tema meele järgi” (Apostlite teod 10:34, 35).

Samuti takistab see teadmine meid suhtumast teistesse eelarvamustega. Me mõistame, et pole mingit alust end teisest rahvusest inimestest tähtsamana tunda, kuna Jumal „on ühest ainsast teinud kogu inimkonna kõige maa peale elama” (Apostlite teod 17:26).

Niisiis teadmine, et oleme loodud ning Looja hoolib meist, aitab meil tunda tõelist meelerahu. Kui me aga tahame, et sisemine rahu püsiks, on vaja midagi rohkemat.

[Väljavõte lk 4]

Kas inimene on arenenud?

[Pilt lk 5]

Teadmine, et Looja hoolib meist, annab tõelise meelerahu