Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Jehoova on armastuse Jumal

Jehoova on armastuse Jumal

„Jumal on armastus.” (1. JOH. 4:8, 16)

LAULUD: 18, 91

1. Mis on Jumala kõige tähtsam omadus ja mis tundeid see sinus tekitab?

PIIBLIS öeldakse, et „Jumal on armastus”. (1. Joh. 4:8.) Seal ei öelda, et armastus on lihtsalt üks Jumala paljudest imelistest omadustest, vaid et ta on armastus. See on tema kõige tähtsam, domineeriv omadus. Jehoova on armastuse kehastus. Kui vaimustav on teada, et kogu universumi ja kõigi elusolendite looja on armastuse Jumal! Kõike, mida ta teeb, juhib armastus.

2. Milles Jumala armastus meid veenab? (Vaata pilti artikli alguses.)

2 Südamlik ja hell kiindumus, mida Jumal oma loodute vastu tunneb, kinnitab meile, et kõik tema eesmärgid seoses inimperega täituvad parimal võimalikul viisil ja et need toovad parimaid tulemusi kõigile, kes alluvad tema valitsusele. Näiteks just ajendatuna armastusest on Jehoova „seadnud päeva, millal ta mõistab maailma üle õiglast kohut enda määratud mehe kaudu”, kelleks on Jeesus Kristus. (Ap. t. 17:31.) Võime olla kindlad, et see päev tõesti  saabub. Jumalakartlikele inimestele saab siis osaks õigeksmõistev kohtuotsus ja neid ootab imeline tulevik, mis kestab igavesti.

MIDA ON NÄIDANUD AJALUGU

3. Milline oleks elu, kui Jumal ei armastaks inimesi?

3 Kujuta ette, milline oleks elu, kui Jumal ei armastaks inimesi. Piisab vaid, kui mõelda, mida kohutavat on inimvalitsused selle maailma raevuka jumala Saatana juhtimisel läbi ajaloo korda saatnud. (2. Kor. 4:4; 1. Joh. 5:19; loe Ilmutus 12:9, 12.) See aitab mõista, kui hirmus tulevik ootaks meid ees, kui poleks armastavat Jumalat.

4. Miks on Jehoova sallinud mässu oma õiglase valitsuse vastu?

4 Kui Saatan alustas mässu Jehoova valitsuse vastu, õhutas ta ka esimest inimpaari mässama. Ta seadis kahtluse alla, kas Jumala ülemvõim on ikka õiglane ja õiguspärane. Sisuliselt väitis Saatan, et tema valitsus oleks parem kui Looja oma. (1. Moos. 3:1–5.) Jehoova lubas Saatanal oma väidet tõestada, kuid seda vaid teatud aja jooksul. Samas on Jehoova oma ääretus tarkuses andnud piisavalt aega, tänu millele saab ilmsiks, et peale tema enda pole keegi pädev inimkonda juhtima. Haletsusväärne inimajalugu kinnitab, et ei inimesed ise ega Saatan suuda olla head valitsejad.

5. Mida inimajalugu selgelt näitab?

5 Üksnes viimase 100 aasta jooksul on sõdades tapetud üle 100 miljoni inimese. Praegu maailma olukord üha halveneb. Just seda on Jumala sõnas ennustatud „viimsete päevade” kohta: „Kurjad inimesed ja petised lähevad aga veelgi kurjemaks.” (2. Tim. 3:1, 13.) Ajalugu on tõestanud, kui paikapidavad on Piibli sõnad: „Ma tean, Jehoova, et inimesel pole voli omatahtsi toimida, pole ränduri võimuses juhtida oma sammu.” (Jer. 10:23.) Tõesti, Jehoova ei ole andnud inimestele võimet ega õigust ise endi üle valitseda.

6. Mis eesmärk on sellel, et Jumal lubab kurjusel teatud aja kesta?

6 Jehoova lubab kurjusel teatud aja kesta, andes sel viisil kindla tõendi, et ainult tema valitsuse all on inimestel võimalik õnnelikult elada. Pärast seda, kui ta hävitab kurjuse ja selle põhjustajad, pole tal enam kunagi vaja valitsemisõigusega seotud vaidlusküsimuse lahendamiseks aega anda, kui keegi peaks selle uuesti tõstatama. Ta saab juba varem tõestatu põhjal mässajad kiiresti kõrvaldada, lubamata kurjusel taas kanda kinnitada.

KUIDAS ON JEHOOVA ARMASTUST VÄLJENDANUD

7., 8. Milles ilmneb Jehoova armastus?

7 Jehoova suur armastus on ilmnenud paljudel viisidel. Mõtle näiteks meie suurejoonelisele universumile. Selles on miljardeid galaktikaid, millest igaühes on miljardeid tähti ja planeete. Meie Linnutee galaktika üks tähtedest on Päike, ilma milleta poleks mitmekesine elu maa peal võimalik. Kogu loodu annab tunnistust Looja olemasolust ning tema omadustest, nagu jõud, tarkus ja armastus. Tõepoolest, „kuigi Jumal on nähtamatu, on tema jäädavat väge ja jumalikkust olnud maailma loomisest alates selgelt näha, sest need ilmnevad tema loomistöös”. (Rooml. 1:20.)

 8 Jehoova on loonud maa selliseks, et elusolenditel oleks võimalik siin elada. Ta pani esimesed inimesed elama kaunisse paradiisiaeda ning andis neile täiusliku mõistuse ja keha, mis oleks võimaldanud neil elada igavesti. (Loe Ilmutus 4:11.) Samuti annab ta „toitu kogu loodule, sest tema truu armastus kestab igavesti”. (Laul 136:25.)

9. Mida võib Jehoova lisaks armastusele veel tunda ja miks?

9 Kuigi Jehoova on näidanud, et ta on armastuse Jumal, on ta väljendanud vihkamist selle vastu, mis on halb. Näiteks kirjakohas Laul 5:4–6 on tema kohta kirjas: „Sina oled Jumal, kes ei salli kurjust ... Sa vihkad kõiki, kes teevad kurja. ... Jehoova jälestab vägivaldset ja petist.”

KURJUSE LÕPP ON LÄHEDAL

10., 11. a) Mida teeb Jehoova jumalatute inimestega? b) Kuidas tasub Jehoova neile, kes talle kuuletuvad?

10 Kuna Jehoova on armastuse Jumal, kes vihkab kurjust, on tal eesmärk puhastada maa ja tegelikult kogu universum kurjusest. See saab teoks siis, kui tema valitsemisõigust puudutav vaidlusküsimus on lõplikult lahendatud. Jumala sõnas on tõotus: „Kurjadele tehakse lõpp, kuid kes Jehoovale loodavad, pärivad maa. Veel viivuke, ja jumalatut pole enam ... Jehoova vaenlased kaovad kui karjamaade ilu, nad haihtuvad kui suits.” (Laul 37:9, 10, 20.)

11 Veel tõotab Jumal oma sõnas: „Õiged pärivad maa ja elavad sellel igavesti.” (Laul 37:29.) Need õiged „naudivad külluslikku rahu”. (Laul 37:11.) Võime olla kindlad, et see kõik teostub, sest meie armastav Jumal teeb alati seda, mis on tema ustavate teenijate parimates huvides. Piiblis öeldakse: „Ta pühib ära kõik pisarad nende silmist ja enam ei ole surma ega leinamist, hädakisa ega valu. Kõik endine on möödunud.” (Ilm. 21:4.) Milline imeline tulevik ootab kõiki, kes peavad kalliks Jehoova armastust ja kuuletuvad talle kui oma valitsejale!

12. Milliseid inimesi peab Jumal laitmatuks?

12 Jehoova sõnas öeldakse: „Pane tähele laitmatut, pea silmas ausameelset, sest sellise tulevik on rahurikas. Kuid kõik üleastujad hävitatakse, jumalatutel ei ole tulevikku.” (Laul 37:37, 38.) Laitmatu inimene õpib tundma Jehoovat ja tema poega ning täidab kuulekalt Jumala tahet. (Loe Johannese 17:3.) Niisugune inimene suhtub tõsiselt sõnadesse tekstis 1. Johannese 2:17, kus öeldakse: „Maailm kaob, samuti kaovad selle ihad, aga kes täidab Jumala tahet, elab igavesti.” Kuna kurja maailma lõpp on lähedal, on ülioluline, et me loodaksime Jehoovale ja käiksime tema teel. (Laul 37:34.)

JUMALA SUURIM ARMASTUSETEGU

13. Millise suure armastuseteo on Jehoova teinud patuste inimeste heaks?

13 Kuigi me oleme ebatäiuslikud, on meil võimalik käia Jehoova teel. Tänu Jehoova suurimale armastuseteole on meil ka võimalik olla temaga lähedastes suhetes. Ta andis lunastusohvriks Jeesus Kristuse ja nii avanes jumalakartlikele inimestele võimalus vabaneda Aadamalt päritud patust ja surmast.  (Loe Roomlastele 5:12; 6:23.) Jehoova usaldas täielikult oma ainusündinud poega, kes oli olnud talle taevas ustav väga pikka aega. Kahtlemata valmistas see Jehoovale armastava isana palju valu, kui ta nägi, et Jeesust koheldakse maa peal nii ülekohtuselt. Ent Jeesus toetas ustavalt oma isa ülemvõimu ja tõestas, et täiuslik inimene suudab jääda Jehoova ees laitmatuks ka kõige raskemas olukorras.

Armastusest ajendatuna saatis Jumal maa peale oma poja (Vaata lõiku 13)

14., 15. Mille tegi Jeesuse surm inimestele võimalikuks?

14 Jeesus jäi tõesti laitmatuks ka kõige rängemates katsumustes ja suri Jehoova ustava teenijana. Me oleme Jeesuse ohvri eest ülimalt tänulikud, sest ta maksis vajaliku lunastushinna, tänu millele on inimestel võimalus elada igavesti Jumala tõotatud uues maailmas. Apostel Paulus kirjeldas, millist armastust on Jehoova ja tema poeg osutanud, öeldes: „Jumala määratud ajal suri Kristus jumalatute eest, kui me alles nõrgad olime. Vaevalt läheb ju keegi surma seaduskuuleka inimese eest, kuigi hea inimese eest oleks mõni ehk isegi valmis surema. Ent Jumal pakub meile oma armastust sellega, et Kristus suri meie eest, kui me olime veel patustajad.” (Rooml. 5:6–8.) Apostel Johannes kirjutas: „Jumala  armastus meie vastu on ilmnenud selles, et Jumal saatis oma ainusündinud poja maailma, et me saaksime tema kaudu elu. See armastus ei seisne selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid ja on saatnud oma poja lepitusohvriks meie pattude eest.” (1. Joh. 4:9, 10.)

15 Jeesus ütles seoses Jumala armastusega inimkonna vastu: „Jumal on armastanud maailma nii palju, et ta on andnud oma ainusündinud poja, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid saaks igavese elu.” (Joh. 3:16.) Jumal armastab inimesi nii palju, et ta ei hoidnud end tagasi neile head tegemast, hoolimata sellest, mis see talle endale maksma läks. Tema armastus on igikestev. Me võime alati teda usaldada. Paulus kirjutas: „Ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega valitsused, ei käesolev ega tulev, ei väed, ei kõrgus ega sügavus ega mistahes muu loodu suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis avaldub meie isanda Kristus Jeesuse kaudu.” (Rooml. 8:38, 39.)

JUMALA KUNINGRIIK JUBA VALITSEB

16. Mis on Jumala kuningriik ja kellele on Jehoova usaldanud valitsusvõimu?

16 Jumala armastus inimkonna vastu ilmneb ka tema rajatud taevasest valitsusest. Jehoova on seadnud selle valitsuse juhiks oma poja Jeesuse, kes armastab inimesi ja on täielikult pädev valitseja. (Õpet. 8:31.) Jeesusega ühinevad taevases valitsuses tema 144 000 kaaspärijat, kel kõigil on maise elu kogemus. (Ilm. 14:1.) Jumala kuningriik oli ka Jeesuse õpetuse peateema ja ta õpetas oma jüngreid palvetama: „Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud saagu sinu nimi. Sinu kuningriik tulgu. Sinu tahe sündigu nagu taevas, nii ka maa peal.” (Matt. 6:9, 10.) Selle palve täitumine toob jumalakartlikele inimestele suuri õnnistusi.

17. Milline erinevus on Jeesuse valitsuse ja inimvalitsuste vahel?

17 Jeesuse valitsus ja inimvalitsused erinevad üksteisest totaalselt. Inimvalitsuste juhtimisel on miljonid inimesed kaotanud sõdades oma elu. Jeesus aga tõesti hoolib oma alamatest ja ilmutab neidsamu imelisi omadusi, mida Jumalgi, eriti armastust. (Ilm. 7:10, 16, 17.) Jeesus ütles: „Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ning te saate uut jõudu. Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasase meelega ja südamelt alandlik, ning te leiate kosutust oma hingele. Sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge.” (Matt. 11:28–30.) Kui armastav tõotus!

18. a) Mida on Jumala kuningriik alates selle rajamisest teinud? b) Mida me arutame järgmises artiklis?

18 Piibel näitab, et Jumala taevane kuningriik rajati aastal 1914, kui algas Kristuse kohalolek. Sellest ajast alates kogutakse veel maa peal olevaid võitud kristlasi ehk Jeesuse tulevasi kaasvalitsejaid, ning ka suurt rahvahulka, kes elab üle praeguse kurja maailma lõpu ja hakkab elama Jumala uues maailmas. (Ilm. 7:9, 13, 14.) Kui suur on see rahvahulk praegu? Mida sellesse gruppi kuulujatelt nõutakse? Neid küsimusi arutame järgmises artiklis.