Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Jehoova teenimine „rasketel päevadel”

Jehoova teenimine „rasketel päevadel”

„MU TERVIS läheb aina viletsamaks,” ohkab Ernst, kel on turjal juba rohkem kui 70 eluaastat. * Kas kõlab tuttavalt? Vanemaks jäädes, kui su jõud väheneb ning tervis läheb kehvemaks, mõistad ilmselt hästi mõtteid kirjakohas Koguja 12:1. Seal öeldakse vanaduse kohta „rasked päevad”. Siiski ei tähenda see, et sinu elu ongi nüüd üksainus hädaorg. Sa võid ikkagi elada rahuldust pakkuvat elu ja teenida Jehoovat rõõmuga.

HOIA OMA USK TUGEVANA

Armsad eakad vennad ja õed, te ei ole oma katsumustes üksinda. Piibliaegadel oli paljudel Jehoova teenijatel samasuguseid raskusi. Näiteks Iisakil, Jaakobil ja Ahijal läks silmanägemine päris kehvaks. (1. Moos. 27:1; 48:10; 1. Kun. 14:4.) Saara tundis, et ta on „viletsaks jäänud”. (1. Moos. 18:11, 12.) Kuningas Taaveti kohta öeldakse, et „kuigi teda kaeti tekkidega, ei saanud ta sooja”. (1. Kun. 1:1.) Jõukas Barsillai ei tundnud enam toidu maitset ega saanud nautida muusikat. (2. Saam. 19:32—35.) Aabraham ja Noomi pidid mõlemad elama üle abikaasa surma. (1. Moos. 23:1, 2; Rutt 1:3, 12.)

Mis aitas neil jääda Jehoovale ustavaks ja mitte kaotada rõõmu? Eakas Aabraham uskus Jumala tõotust ja „tema usk sai vägevaks”. (Rooml. 4:19, 20.) Ka meil on tarvis tugevat usku. Meie usu tugevus ei sõltu east, võimetest ega olukorrast. Näiteks patriarh Jaakobil oli tugev usk Jumala tõotustesse, kuigi ta oli jäänud nõrgaks ja pimedaks ning haigus oli aheldanud ta voodisse. (1. Moos. 48:1—4, 10; Heebr. 11:21.) 93-aastane Ines, kes kannatab lihasnõrkuse all, ütleb: „Ma tunnen iga päev, kuidas Jehoova mind rikkalikult õnnistab. Iga päev mõtlen ma paradiisile. See kinnitab minu lootust.” Milline hea vaim!

Me saame oma usku tugevdada, kui palvetame, uurime Jumala sõna ja käime koguduse koosolekutel. Eakas prohvet Taaniel palvetas kolm korda päevas ja uuris korrapäraselt pühakirja. (Taan. 6:10; 9:2.) Leseks jäänud kõrges eas Anna „ei puudunud kunagi templist”. (Luuka 2:36, 37.) Kui oled koosolekutel alati kohal ja osaled seal oma võimete piires, toob see värskendust nii sulle endale kui ka teistele. Ja Jehooval on alati hea meel sinu palvete üle, isegi kui sa ei suuda teha nii palju, kui sooviksid. (Õpet. 15:8.)

Julgusta teisi

Paljud ustavad eakad on rõõmsad, kui nad näevad veel ise lugeda ja suudavad minna koosolekule. Ent mida teha siis, kui see on sulle aina raskem või pole enam üldse võimalik? Tee seda, mida sa oma olukorras teha saad. Paljudel, kes ei saa käia koosolekutel, on võimalus kuulata programmi telefoni või interneti teel. Kuigi 79-aastasel Ingel on vilets silmanägemine, valmistub ta koosolekuteks ekstrasuure fondiga väljatrüki abil, mida üks vend tema jaoks prindib.

Samas võib sul olla midagi, mida teistel kipub nappima — see on aeg. Miks siis mitte kasutada oma aega, et kuulata Piibli ja piibliteemaliste väljaannete salvestisi, kõnesid ja kuuldemänge. Samuti soovid ehk helistada mõnele usukaaslasele, et jagada temaga mõnd toredat vaimset mõtet ja nii „üksteist oma usuga vastastikku julgustada”. (Rooml. 1:11, 12.)

OLE JEHOOVA TEENISTUSES TEGUS

Osale kuulutustöös

Christa, kes on umbes 85-aastane, kurdab: „On päris masendav, kui sa ei suuda enam teha nii palju kui varem.” Kuidas saaksid eakad oma rõõmu alal hoida? 75-aastane Peter sõnab: „Tarvis  on positiivset suhtumist. Pole vaja mõelda kogu aeg sellele, mida sa enam teha ei saa, vaid tunda rõõmu selle üle, mida teha suudad.”

Mõtle, mis kuulutustöö vormis sa osaleda saaksid. Heidil pole enam võimalik käia kuulutamas ukselt uksele nagu varem. Ent ta õppis kasutama arvutit, et kirjutada kirju, kui oli juba tublisti üle 80 aasta vana. Mõned eakad alustavad piibliteemalisi vestlusi pargipingil või bussipeatuses. Või kui sa elad hooldekodus, siis kas võiksid võtta seda kui oma territooriumit ning kuulutada personalile ja sealsetele asukatele?

Ole külalislahke

Kuningas Taavet toetas innukalt puhast jumalateenimist veel vanas easki. Ta tegi ettevalmistusi templi ehitamiseks ja tegi selleks ka annetusi. (1. Ajar. 28:11—29:5.) Samamoodi võid sina tunda huvi, kuidas ülemaailmne kuningriigitöö läheb, ja mõelda, kuidas saaksid seda toetada. Miks mitte julgustada oma koguduse pioneere ja teisi innukaid kuulutajaid hea sõnaga, teha neile väike kingitus või pakkuda vahel kehakinnitust. Oma palvetes võid meeles pidada noori ja peresid, täisajalisi teenijaid, haigeid usukaaslasi ning vastutavaid vendi.

Armsad eakad teenijad, te olete Jehoova silmis väga väärtuslikud ja ta hindab teie teenistust! Meie taevane isa ei heida teid kunagi kõrvale. (Laul 71:9.) Jehoova armastab teid ja peab kalliks. Peagi on käes aeg, kui aastate lisandumisega ei kaasne mingeid vaevu ega raskusi. Me kõik oleme siis täis elujõudu ja meil on täiuslik tervis ning me saame teenida Jehoovat igavesti!

^ lõik 2 Nimesid on muudetud.