Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Säilita innukus kuulutustööl

Säilita innukus kuulutustööl

HEA sõnumi kuulutamine on kõige tähtsam töö, mida maa peal praegu tehakse. Jehoova tunnistajana pead sa kindlasti auasjaks osaleda inimeste õpetamise töös, et neist saaksid Kristuse jüngrid. Kahtlemata sa aga nõustud, et pioneeridel ja kuulutajatel pole alati kerge kuulutustööl oma indu säilitada.

Mis aitab sul säilitada teenistuses innukust?

Vahel on raske leida inimesi, kellega saaks majast majja kuulutustöö käigus vestlust arendada. Tegelikult ei pruugi enamik elanikest üldse kodus olla. Ja kui mõni elanik ongi kodus, võib ta olla kuningriigisõnumi suhtes ükskõikne või lausa vaenulik. Mõned kuulutajad aga masenduvad kartusest, et kuna neil on väga suur ja viljakas kuulutustööpõld, siis äkki ei suuda nad seda mitte kunagi läbi töötada. Ja osa koguduseliikmeid on kuulutanud juba aastaid — kauem, kui nad oleks kunagi osanud arvata — ning nende innukus on kahanenud.

Kas meid peaks üllatama see, et kõik Jehoova teenijad kogevad mingisuguseid raskusi, mis võivad kahandada nende indu kuulutustööl? Sugugi mitte. Keegi meist ei peaks arvama, et on kerge kuulutada Jumala elupäästvat sõnumit maailmas, mida valitseb Saatan. (1. Joh. 5:19.)

Mis raskusi sa head sõnumit kuulutades ka ei kogeks, võid olla kindel, et Jehoova aitab sul nendest jagu saada. Mida sa saad teha, et kasvatada oma indu kristlikus teenistuses? Uurigem mõningaid soovitusi.

AITA NEID, KEL VÄHEM KOGEMUSI

Igal aastal ristitakse tuhandeid inimesi Jehoova tunnistajaks. Kui oled hiljuti end oma pühendumise märgiks ristida lasknud, siis kahtlemata hindad seda, et saad õppida neilt, kel on kuulutustööl rohkem kogemusi. Kui aga oled teinud kuulutustööd juba aastaid, siis  ilmselt nõustud, et oleks hea ja tasutoov aidata uusi kuulutajaid.

Jeesus teadis, et tema jüngrid vajavad juhatust, saamaks headeks kuulutajateks, ning ta näitas neile, kuidas seda tööd teha. (Luuka 8:1.) Ka tänapäeval on vajadus õpetada välja häid kuulutajaid.

Me ei peaks eeldama, et uus kuulutaja omandab õpetamisoskused lihtsalt kuulutustööl osaledes. On vaja, et lahke ja armastav õpetaja annaks talle individuaalset väljaõpet. Selline väljaõpe hõlmab seda, et vähemkogenule näidatakse, kuidas 1) esitlust ette valmistada ja harjutada, 2) inimene kas uksel või tänaval vestlusse haarata, 3) kirjandust pakkuda, 4) huvi kasvatada ning 5) piibliuurimist alustada. Tõenäoliselt toob häid tulemusi see, kui õpilane jälgib ja jäljendab meetodeid, mida tema juhendaja teenistuses kasutab. (Luuka 6:40.) Uus kuulutaja kahtlemata hindab, kui tema kõrval on keegi, kes hoolega kuulab ja teda vajaduse korral aitab. Vähemkogenud kuulutajat innustab kindlasti ka see, kui teda kiidetakse ja talle head nõu antakse. (Kog. 4:9, 10.)

VESTLE OMA KUULUTUSTÖÖPARTNERIGA

Hoolimata kõigist püüetest inimestega kuulutustööl jutule saada, on sul vahel parim vestlus hoopiski oma kaaslasega. Mõtle sellele, et Jeesus saatis oma jüngrid kuulutama kahekaupa. (Luuka 10:1.) Koos töötades said nad teineteist innustada ja motiveerida. Seega pakub koos kaasusklikuga kuulutustööl veedetud aeg suurepärase võimaluse „üksteist oma usuga vastastikku julgustada”. (Rooml. 1:12.)

Millest te võiksite rääkida? Ehk on ühel teist olnud hiljuti kuulutustööl mõni huvitav juhtum? Kas oled avastanud mõne põneva mõtte iseseisva või perekondliku piibliuurimise käigus? Kas sind on julgustanud mõni koosolekul kuuldud mõte? Vahel on su kaaslaseks keegi, kellega sa eriti tihti kuulutamas ei käi. Kas sa tead, kuidas temast sai Jehoova tunnistaja? Mis veenis teda, et tegemist on Jehoova organisatsiooniga? Mida ta on teenistuses kogenud ja mis ülesandeid tal on olnud? Ehk saad jagada temaga oma kogemusi. Mis vastukaja siis teie kuulutustööl ka poleks, võib kaaslasega koos töötamine pakkuda head võimalust tugevdada üksteise vaimu. (1. Tess. 5:11.)

 HOIA HÄID UURIMISHARJUMUSI

Selleks et säilitada indu teenistuses on oluline arendada ja hoida häid uurimisharjumusi. „Ustav ja arukas ori” annab välja materjali väga paljudel teemadel. (Matt. 24:45.) Seega on sul suur valik, mille hulgast leida uurimisainest, et end vaimselt kosutada. Näiteks üks idee iseseisvaks uurimiseks: miks on kuningriigi kuulutamise töö nii tähtis? Leheküljel 16 olev kast toob välja mõned põhjused.

Selles kastis toodud punktide üle mõtlemine võib ajendada sind jätkama innukalt kuulutamist. Miks mitte võtta see teema oma uurimiskavva, et näha, kui palju põhjusi sa veel leiad? Seejärel mõtiskle kõigi põhjuste ja neid toetavate piiblikohtade üle. Nõnda tehes kasvab kahtlemata su innukus teenistuses.

OLE SOOVITUSTELE AVATUD

Jehoova organisatsioon pakub tihti soovitusi, mis aitavad meil teenistuses edeneda. Lisaks majast-majja tööle, võime näiteks proovida kuulutada kirja teel, teha telefonitööd, jagada head sõnumit tänavatel, avalikes paikades, eraviisil või äriterritooriumil. Meil võib olla ka võimalik korraldada oma elu nii, et saame minna kuulutama harva läbitöötatud territooriumile.

Kas sa oled nendele soovitustele avatud? Ehk oled midagi neist juba proovinud? Paljud, kes seda on teinud, on saanud ülirõõmustavaid tulemusi. Vaadelgem kolme näidet.

Esimesest näitest ilmneb, kui head tulemused olid sellel, kui rakendati ellu üht Meie Kuningriigiteenistuses toodud soovitust  piibliuurimiste alustamiseks. Meie õde April pakkus selle soovituse järgi piibliuurimist kolmele oma töökaaslasele. Tema üllatuseks võtsid kõik kolm selle pakkumise vastu ja hakkasid ka koguduse koosolekutel käima.

Teine näide on seotud meie ajakirjade pakkumisega. Meid on ergutatud otsima inimesi, kellele võiksid huvi pakkuda spetsiaalse suunitlusega artiklid. Üks ringkonnaülevaataja USA-st teatas, et ta on pakkunud Ärgake! artiklit autorehvidest kõigi ümberkaudsete rehvimüügikohtade juhatajatele. Tema ja ta naine viisid ka rohkem kui sajasse arstikabinetti oma piirkonnas ajakirja artiklisarjaga „Mõistkem oma arsti”. Ta sõnab: „Sellised käigud on olnud väga tõhusad, et tutvustada meid ja meie kirjandust. Tänu sõbralikele vestlustele oleme loonud häid kontakte.”

Kolmas näide on seotud telefonitööga. Meie õde Judy saatis peakorterile tänukirja selle eest, et meid on õhutatud telefoni teel kuulutama. Ta teatas, et tema 86-aastane ema, kel on palju terviseprobleeme, osaleb sageli selles teenistusvormis ja on tundnud suurt rõõmu, et on saanud telefoni teel juhatada piibliuurimist ühe 92-aastase naisega.

Soovitused kuulutustöö kohta meie väljaannetes töötavad tõesti hästi. Järgi neid! Need aitavad sul säilitada teenistuses rõõmu ja indu.

SEA MÕISTLIKKE EESMÄRKE

Meie kuulutustöö edukust ei näita eeskätt see, kui palju me levitame väljaandeid, juhatame piibliuurimisi või kui paljudel inimestel me aitame saada Jehoova teenijaks. Mõtle näiteks, kui paljudel inimestel väljaspool oma perekonda aitas Noa saada Jehoova kummardajaks? Sellegipoolest oli ta kindlasti tubli kuulutaja. Oluline on see, et me teeniksime Jehoovat ustavalt. (1. Kor. 4:2.)

Paljud kuningriigikuulutajad on leidnud, et entusiasmi kasvatamiseks kuulutustööl on neil vaja seada mõistlikke eesmärke. Näiteks missuguseid? Mõned ideed on kirjas kõrvalolevas kastis.

Jehoova abiga püüa leida viise, et sinu teenistus pakuks sulle rõõmu ja kannaks vilja. Püüeldes oma eesmärkide poole, tunned rõõmu saavutustest ja rahulolu teadmisest, et teed hea sõnumi kuulutamiseks kõik, mida suudad.

On tõsi, et hea sõnumi kuulutamine võib olla mõnikord raske. Kuid sul on võimalik teha midagi selleks, et olla innukas kuningriigikuulutaja. Tunne rõõmu võimalusest kuulutustööpartneriga teineteist vastastikku julgustada, arenda ja hoia häid uurimisharjumusi, järgi ustava orja praktilisi soovitusi ning sea endale mõistlikke eesmärke. Ja mis kõige tähtsam, pea meeles, et Jumal on andnud sulle aulise ülesande kuulutada head sõnumit tema tunnistajana. (Jes. 43:10.) Sa koged tõelist rõõmu, kui säilitad teenistuses innukuse!