Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Kas sa saad „toitu õigel ajal”?

Kas sa saad „toitu õigel ajal”?

ME ELAME inimajaloo kõige raskemal ajal (2. Tim. 3:1—5). Iga päev pannakse proovile meie armastus Jehoova vastu ja otsusekindlus elada tema õiglaste põhimõtete järgi. Jeesus ennustas sellist rasket aega ning kinnitas oma järelkäijatele, et nad saavad vajaminevat julgustust, et lõpuni vastu pidada (Matt. 24:3, 13; 28:20). Selleks määras ta ametisse ustava orja, kes pidi andma vaimset „toitu õigel ajal” (Matt. 24:45, 46).

Alates selle ustava orja ametissemääramisest aastal 1919 on miljoneid majateenijaid kõikidest keeltest kogutud Jumala organisatsiooni ja neid on vaimselt toidetud (Matt. 24:14; Ilm. 22:17). Paraku ei ole igas keeles saadaval sama palju materjali, samuti pole kõigil võimalik lugeda meie väljaandeid elektroonilisel kujul. Näiteks ei saa paljud vaadata meie saidil jw.org toodud videoid ja artikleid. Kas see tähendab, et kõik siis ei saagi piisaval hulgal vaimset toitu, et jääda usus tugevaks? Jõudmaks õigele järeldusele, uuri vastust neljale olulisele küsimusele.

 1. Mis on Jehoova antava toidu peamine koostisosa?

Kui Saatan püüdis ahvatleda Jeesust, et too muudaks kivid leivaks, ütles Jeesus: „Inimene peab elama mitte ainult leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jehoova suust” (Matt. 4:3, 4). Jehoova sõnad on kirjas Piiblis (2. Peetr. 1:20, 21). Niisiis on Piibel meie vaimse toidu peamine koostisosa (2. Tim. 3:16, 17).

Jehoova organisatsioon on andnud välja Piibli „Uue maailma tõlke” kas tervikuna või osaliselt enam kui 120 keeles ning uusi keeli lisandub igal aastal. Peale selle piiblitõlke on tuhandetes keeltes olemas miljardeid eksemplare tõlgetest, mis sisaldavad tervet Piiblit või mingit osa sellest. See vapustav saavutus on kooskõlas Jehoova tahtega. Ta soovib ju, „et igasugused inimesed pääseksid ja õpiksid tõde täpselt tundma” (1. Tim. 2:3, 4). Kuna „ükski loodu pole tema [Jehoova] eest varjatud”, võime olla kindlad, et ta tõmbab oma organisatsiooni kõik, kel on „vaimsed vajadused” ning toidab neid vaimselt (Heebr. 4:13; Matt. 5:3, 6; Joh. 6:44; 10:14).

2. Milline roll on meie väljaannetel vaimse toidu andmisel?

Selleks et kellelgi võiks tekkida tugev usk, peab ta tegema midagi enamat kui vaid Piiblit lugema. Ta peab loetust ka aru saama ning õpitut ellu rakendama (Jaak. 1:22—25). Üks esimesel sajandil elanud Etioopia õukonnaametnik mõistis seda. Ta luges Jumala Sõna, kui hea sõnumi kuulutaja Filippus talt küsis: „„Kas sa sellest ka aru saad, mida sa loed?” Tema ütles: „Kuidas ma võiksin aru saada, kui keegi mind ei juhata?”” (Ap. t. 8:26—31). Filippus pakkus oma abi ja selgitas mehele Jumala Sõna. Õpitu puudutas tolle südant nii sügavalt, et ta avaldas soovi lasta end ristida (Ap. t. 8:32—38). Samamoodi on meie piibliteemalised väljaanded aidanud meil tõest täpseid teadmisi omandada. Need on puudutanud meie südant ning ajendanud meid õpitut ellu rakendama (Kol. 1:9, 10).

Väljaannete kaudu antakse Jehoova sulastele rikkalikult vaimset toitu, mida süüa (Jes. 65:13). Näiteks selgitab ajakiri Vahitorn, mis on praegu saadaval enam kui 210 keeles, Piibli prohvetiennustusi, aitab meil paremini mõista sügavaid vaimseid tõdesid ning annab tõuke elada Piibli põhimõtete järgi. Ajakiri Ärgake!, mis ilmub ligikaudu 100 keeles, avardab meie teadmisi Jehoova loomistöö kohta ning näitab, kuidas oma elus Piibli praktilistest nõuannetest juhinduda (Õpet. 3:21—23; Rooml. 1:20). Ustav ori annab Piiblit selgitavat kirjandust välja rohkem kui 680 keeles! Kas sa võtad iga päev aega, et Piiblit lugeda? Kas sa loed läbi kõik uued ajakirjad ja muud väljaanded, mis sinu keeles igal aastal ilmuvad?

Lisaks meie väljaannetele valmistab Jehoova organisatsioon piibliteemalisi konspekte kõnede jaoks, mis kantakse ette meie koosolekutel ja kokkutulekutel. Kas sulle meeldivad sellistel koosviibimistel esitatavad kõned, lavastused, demonstratsioonid ja intervjuud? Tõepoolest, Jehoova laseb meil saada osa rikkalikust vaimsest pidusöögist (Jes. 25:6).

 3. Kas see, kui sinu emakeelde pole tõlgitud kõiki meie organisatsiooni väljaandeid, tähendab, et sa oled vaimselt alatoidetud?

Vastus on ei. Meid ei peaks sugugi üllatama, et vahel on osal Jehoova teenijatel ligipääs rohkemale vaimsele toidule kui teistel. Miks see nii on? Mõtle apostlitele. Võrreldes teiste jüngritega, kes esimesel sajandil Jeesust järgisid, anti neile kõvasti rohkem juhtnööre (Mark. 4:10; 9:35—37). Kindlasti ei saa öelda, et teised jüngrid olid alatoidetud. Nad said täpselt seda, mida vajasid (Efesl. 4:20—24; 1. Peetr. 1:8).

Väärib märkimist, et suur osa sellest, mida Jeesus maa peal olles ütles või tegi, ei ole evangeeliumidesse kirja pandud. Johannes kirjutas: „On ju veel palju muid asju, mida Jeesus tegi, ja kui need kõik üksikasjalikult kirja panna, siis ma arvan, et ka kogu maailm ei suudaks mahutada rullraamatuid, mis tuleks kirjutada” (Joh. 21:25). Olgugi et neil, kes Jeesust esimesel sajandil järgisid, oli selle täiusliku inimese kohta palju rohkem infot kui meil tänapäeval, ei ole meid millestki ilma jäetud. Jehoova on hoolitsenud selle eest, et me teaksime Jeesuse kohta piisavalt, et tolle jälgedes käia (1. Peetr. 2:21).

Mõtle ka kirjadele, mis apostlid saatsid esimese sajandi kogudustele. On teada, et vähemalt üks Pauluse kiri ei ole talletatud Piiblisse (Kol. 4:16). Kas meie vaimne toit on vähene, kuna meil pole seda kirja? Muidugi mitte! Jehoova teab, mida me vajame, ning on andnud meile piisavalt vaimset toitu, et usus tugevana püsida (Matt. 6:8).

Jehoova teab, mida me vajame, ning on andnud meile piisavalt vaimset toitu, et usus tugevana püsida

Tõsi, tänapäeval on mõningatel Jehoova teenijatel teistest rohkem vaimset toitu. Kas sa räägid keelt, millesse on tõlgitud vaid vähe meie väljaandeid? Kui nii, siis tea, et Jehoova hoolib sinust. Uuri neid väljaandeid, mis sul on, ja kui võimalik, käi koosolekutel, mis toimuvad keeles, millest sa aru saad. Võid olla kindel, et Jehoova aitab sul vaimselt tugevaks jääda (Laul 1:2; Heebr. 10:24, 25).

4. Kas sa jääd vaimselt nõrgaks, kui sul pole ligipääsu veebisaidil jw.org olevale materjalile?

Veebisaidil jw.org on meie ajakirjad ja teised piibliõppevahendid. Samuti on seal häid artikleid abielupaaridele, noortele ja sellistele peredele, kus kasvavad väikesed lapsed. Peredele tuleb kasuks see, kui nad uurivad seda materjali oma pere piibliõhtul. Lisaks on meie saidil lühikokkuvõtted erilistest sündmustest, näiteks aastakoosolekust ja Gileadi kooli lõpetamisest. Samuti pannakse sinna meie ülemaailmsele vennaskonnale üles infot Jehoova rahvast puudutanud loodusõnnetuste ja kohtuasjade kohta (1. Peetr. 5:8, 9). Veebisait annab heast sõnumist võimsat tunnistust ka nendes maades, kus meie tegevus on piiratud või keelatud.

Ent vaimselt on võimalik jääda tugevaks olenemata sellest, kas sul on ligipääs meie saidile või mitte. Ustav ori on näinud palju vaeva, et pakkuda meile piisaval hulgal trükiseid, et kõik majateenijad oleksid hästi toidetud. Seepärast pole sul kohustust osta endale elektroonilist seadet, et minna veebisaidile jw.org. Kui keegi soovib, võib ta meie saidilt trükkida mõistlikus koguses teatud materjali ning anda seda isiklikult neile, kel pole ligipääsu internetile, kuid kogudustel mingit sellist kohustust ei lasu.

Oleme tänulikud Jeesusele, et ta on pidanud oma sõna ja hoolitsenud meie vaimsete vajaduste eest. Praegu, kui need rasked viimsed päevad lähenevad kiiresti oma lõpule, võime olla veendunud selles, et Jehoova annab meile ka edaspidi vaimset „toitu õigel ajal”.