Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Ülistagem Kristust, aulist kuningat!

Ülistagem Kristust, aulist kuningat!

„Oma hiilguses tungi edasi!” (LAUL 45:5)

1., 2. Miks peaks Laul 45 meile huvi pakkuma?

AULINE kuningas astub lahingusse tõe ja õiguse eest ning läheb välja võitma oma vaenlasi. Pärast lõplikku võitu abiellub ta oma kauni pruudiga. Kõik tulevased põlved peavad meeles ja austavad seda kuningat. Selline on kokkuvõtlikult Laul 45.

2 Kuid see laul on midagi rohkemat kui lihtsalt õnneliku lõpuga põnev lugu. Seal kirjeldatud sündmused on meile väga tähendusrikkad. Need mõjutavad meie elu juba praegu, aga ka tulevikus. Uurigem siis seda laulu hoolikalt.

„MU SÜDAMEST UHKAB HÄID SÕNU”

3., 4. a) Mis on „head sõnad”, mis meie südant mõjutavad, ja milles see mõju ilmneb? b) Mis mõttes sarnaneb meie sõnum lauliku lauluga ja miks võib öelda, et meie keel on justkui „usina kirjutaja sulg”?

3 Loe Laul 45:2. „Head sõnad”, mis lauliku „südamest uhkasid”, käivad ühe kuninga kohta. Heebrea sõna, mis siin on tõlgitud vastega „uhkama”, algtähendus on „pulbitsema” või „keema”. See teema pani lauliku südame rõõmust otsekui üle keema ja seetõttu oli tema keel nagu „usina kirjutaja sulg”.

 4 Kuidas on lugu meiega? Hea sõnum Messia kuningriigist on nagu „head sõnad”, mis meie südant puudutavad. Kuningriigisõnumist sai eriti hea sõnum aastal 1914. Sellest ajast alates pole see enam mitte tulevasest, vaid juba tegutsema asunud valitsusest. See on „hea sõnum kuningriigist”, mida me kuulutame „kogu asustatud maal tunnistuseks kõigile rahvastele” (Matt. 24:14). Kas meie süda „pulbitseb” rõõmust kuningriigisõnumi üle? Kas me kuulutame head sõnumit kuningriigist innuga? Nii nagu lauliku laul, on ka meie sõnum kuningast, Jeesus Kristusest. Me anname teada, et ta on kroonitud taevas Messia kuningriigi kuningaks, ja me kutsume kõiki — nii valitsejaid kui ka nende alamaid — talle alluma (Laul 2:1, 2, 4—12). Ja meie keel on justkui „usina kirjutaja sulg”, kuna me kasutame kuulutustööl võimalikult palju Jumala Sõna Piiblit.

Me kuulutame rõõmuga head sõnumit oma kuningast Jeesus Kristusest

ARM ON VALATUD KUNINGA HUULTELE

5. a) Mis mõttes oli Jeesus kaunis? b) Mil moel oli arm valatud kuninga huultele ja kuidas võime meie temast eeskuju võtta?

5 Loe Laul 45:3. Pühakirjas räägitakse Jeesuse välimusest vähe. Täiusliku inimesena oli ta kahtlemata kena mees. Eriti kauniks tegi teda aga see, et ta oli Jehoovale ustav ja tema ees täiesti laitmatu. Lisaks rääkis Jeesus kuningriigisõnumit „meeldivate sõnadega”, nagu kirjutas ka laulik: „Arm on valatud ta huultele” (Luuka 4:22; Joh. 7:46). Kas meie püüame kuulutustööl tema eeskuju järgida ja valida sõnu, mis puudutaksid inimeste südant? (Kol. 4:6.)

6. Mismoodi on Jehoova Jeesust „õnnistanud igavesti”?

6 Kuna Jeesus oli kogu südamest pühendunud Jehoova tahte täitmisele, õnnistas Jehoova tema teenistust maa peal ja andis talle pärast tema ohvrisurma tasu. Apostel Paulus kirjutas: „Kui ta [Jeesus] leidis end olevat inimese välimusega, alandas ta ennast ja jäi kuulekaks koguni surmani, jah, surmani piinapostil. Just sel põhjusel ülendaski Jumal ta kõrgemale positsioonile ja andis lahkelt talle nime, mis on üle kõigi teiste nimede, nii et Jeesuse nime tõttu painduks iga põlv nii taevas, maa peal kui ka maa all, ja iga keel tunnistaks avalikult, et Jeesus Kristus on Isand — Jumala, Isa auks” (Filipl. 2:8—11). Jehoova äratas Jeesuse ellu ja andis talle surematuse ning seega on Jehoova teda „õnnistanud igavesti”. (Rooml. 6:9.)

KUNINGAS ON ÜLENDATUD KÕRGEMALE OMA KAASLASTEST

7. Mil moel võidis Jumal Jeesust enam kui ta „kaaslasi”?

7 Loe Laul 45:7, 8Kuna Jeesus armastas väga õiglust ja vihkas kõike, mis võis ta isale teotust tuua, võidis Jehoova ta Messia kuningriigi kuningaks. Jeesust võiti „rõõmu õliga” enam kui ta „kaaslasi” — teisi Taavetist põlvnenud Juuda kuningaid. Mis mõttes? Esiteks oli Jehoova ise see, kes Jeesuse  võidis. Lisaks võidis Jehoova ta nii kuningaks kui ka ülempreestriks (Laul 2:2; Heebr. 5:5, 6). Ja veel, Jeesust ei võitud mitte õli, vaid püha vaimuga, ning ta ei valitse kuningana mitte maa peal, vaid taevas.

8. Mida tähendab see, et Jumal on Jeesuse troon, ja miks me võime olla kindlad, et Jeesuse valitsus on õiglane?

8 Jehoova tegi Jeesusest taevas Messias-Kuninga aastal 1914. Jeesuse „valitsuskepp on õigluse kepp”, mis tähendab, et ta on õiglane ja erapooletu valitseja. Tema võim on seaduspärane, kuna Laulus 45:7 öeldakse, et „Jumal on su troon ikka ja igavesti” (UM). See tähendab, et talle on võimu andnud Jehoova ja et tema troon püsib igavesti. Kas me pole uhked, et saame teenida Jehoovat nii vägeva, tema enda poolt ametisse määratud kuninga valitsuse all?

KUNINGAS PANEB MÕÕGA VÖÖLE

9., 10. a) Millal pani Kristus mõõga vööle ja kuidas ta seda kõigepealt kasutas? b) Kuidas kasutab Kristus oma mõõka tulevikus?

9 Loe Laul 45:4. Jehoova annab oma kuningale juhise panna mõõk vööle, tehes Jeesusele seeläbi ülesandeks astuda sõtta kõigiga, kes panevad vastu Jumala ülemvõimule, ja viia nende üle täide Jumala kohtuotsused (Laul 110:2). Kuna Jeesus on võidukas kuningas, pöördutakse tema poole sõnadega „sa kangelane”. Ta seadis oma mõõga vööle aastal 1914. Siis sai ta võidu Saatana ja tema deemonite üle ning viskas nad taevast alla maa lähedusse (Ilm. 12:7—9).

10 See oli alles kuninga võidukate lahingute algus. Tal on veel vaja saavutada „lõplik võit” (Ilm. 6:2). Selleks tuleb tal täide viia Jehoova kohtuotsused kõigi Saatana maailma osade üle ning teha kahjutuks Saatan ja tema deemonid. Esiteks hävitab ta Suure Babüloni, ülemaailmse valereligiooni impeeriumi. Jumala eesmärk on kõrvaldada see jumalakartmatu „prostituut” poliitiliste valitsejate käe läbi (Ilm. 17:16, 17). Järgmiseks hävitab võidukas kuningas Saatanale alluva poliitilise süsteemi. Seejärel heidab Kristus, keda nimetatakse ka „sügaviku ingliks”, Saatana ja ta deemonid sügavikku ning saavutab seega lõpliku võidu (Ilm. 9:1, 11; 20:1—3). Vaatame, kuidas Laul 45 neid põnevaid sündmusi ette ennustas.

KUNINGAS VÕITLEB „TÕE EEST”

11. Mis mõttes võitleb Kristus „tõe eest”?

11 Loe Laul 45:5. Võidukas kuningas Kristus ei pea sõda, et vallutada mingit ala või alistada rahvaid. Ta peab õiglast sõda, millel on üllad eesmärgid. Ta võitleb „tõe eest ja õiguse ning alandlikkuse eest”. Tähtsaim tõde, mille eest peab seisma, puudutab Jehoova ülemvõimu. Saatan seadis kahtluse alla Jehoova ülemvõimu õiguspärasuse, kui hakkas tema vastu mässama. Sellest ajast alates on seda õiguspärasust vaidlustanud nii deemonid kui ka inimesed. Nüüd on Jehoova võitud kuningal tulnud aeg tegutseda, et seada jalule õigus Jehoova ülemvõimu puudutavas küsimuses üks kord ja igaveseks.

12. Mil viisil astub kuningas välja „alandlikkuse eest”?

12 Kuningas astub välja ka „alandlikkuse eest”. Jumala ainusündinud  pojana on Jeesus ise suurepäraseks eeskujuks alandlikkuses ja ustavas allumises oma isa ülemvõimule (Jes. 50:4, 5; Joh. 5:19). Kõik kuninga ustavad alamad peavad järgima tema eeskuju ja alluma kuulekalt kõiges Jehoova ülemvõimule. Vaid sellised inimesed võivad elada Jumala tõotatud uues maailmas (Sak. 14:16, 17).

13. Mida tähendab see, et Kristus võitleb „õiguse . . . eest”?

13 Samuti võitleb Kristus „õiguse . . . eest”. Õigus, mida kuningas kaitseb, on see, mida Jumal õigeks peab — Jehoova normid selle kohta, mis on õige ja mis vale (Rooml. 3:21; 5. Moos. 32:4). Jeesus Kristuse kohta ennustas Jesaja: „Kuningas hakkab valitsema õigluses” (Jes. 32:1). Jeesuse valitsus toob tõotatud „uued taevad ja uue maa, kus õigus elab” (2. Peetr. 3:13). Kõigil selle uue maa elanikel tuleb alluda Jehoova normidele (Jes. 11:1—5).

KUNINGAS TEEB „KARDETAVAID TEGUSID”

14. Mis mõttes teeb Kristus oma parema käega „kardetavaid tegusid”? (Vaata pilti artikli alguses.)

14 Nagu mäletame, on kuningal mõõk vööl (Laul 45:4). Kuid tuleb aeg, kui ta haarab mõõga oma paremasse kätte ja asub võitlusse. Laulik ennustas: „Su parem käsi . . . [„teeb”, UM] kardetavaid tegusid!” (Laul 45:5). Kui Jeesus Kristus asub viima täide Jehoova kohtuotsuseid Harmagedoonis, teeb ta „kardetavaid tegusid” oma vaenlaste vastu. Me ei tea täpselt, kuidas Jeesus Saatana maailma hävitab, ent igal juhul tekitab see hirmu kõigis inimestes, kes pole võtnud kuulda Jumala käsku alluda kuningas Kristuse valitsusele. (Loe Laul 2:11, 12.) Lõpuaja kohta käivas ennustuses ütles Jeesus, et „inimesed lausa minestavad hirmust ja nende asjade ootamise pärast, mis on tulemas asustatud maa peale; sest taeva vägesid kõigutatakse”. Ta lisas: „Siis nad näevad inimese Poega tulevat pilve sees väe ja suure auhiilgusega” (Luuka 21:26, 27).

15., 16. Kellest koosneb Kristuse sõjavägi?

15 Ilmutusraamatus öeldakse aja kohta, kui kuningas tuleb „väe ja suure auhiilgusega” viima täide kohtuotsuseid: „Ma nägin taevast avatuna, ja vaata, valge hobune. Ja selle seljas istujat hüütakse Ustavaks ja Tõeliseks ning tema mõistab kohut ja sõdib õigluses. Ka taevased sõjaväed järgnevad talle valgetel hobustel, olles riietatud valgesse puhtasse peenlinasesse. Ja tema suust ulatub välja pikk terav mõõk, et lüüa sellega rahvaid, ja ta hakkab karjatama neid raudkepiga. Samuti sõtkub ta Kõikvõimsa Jumala raevu ja viha surutõrt” (Ilm. 19:11, 14, 15).

16 Kes sõdivad koos Kristusega taevases sõjaväes, mida ta juhib? Kui ta esimest korda end mõõgaga vöötas, et heita taevast välja Saatan ja ta deemonid, tegi ta seda koos oma inglitega (Ilm. 12:7—9). Näib loogiline järeldada, et ka Harmagedooni sõjas on Kristuse sõjaväes pühad inglid. Kas sinna kuulub veel keegi? Jeesus andis lubaduse oma võitud vendadele: „Sellele, kes võidab ja järgib minu tegusid kuni lõpuni, annan ma võimu rahvaste üle — nagu mina olen saanud oma Isalt — ja ta karjatab inimesi raudkepiga, nii et nad lüüakse puruks kui savinõud” (Ilm. 2:26, 27). Niisiis kuuluvad Kristuse sõjaväe hulka ka tema võitud vennad,  kes kõik on selleks ajaks saanud kätte oma taevase tasu. Võitud kaasvalitsejad on koos temaga, kui ta teeb „kardetavaid tegusid”, karjatades rahvaid raudkepiga.

KUNINGAS SAAVUTAB LÕPLIKU VÕIDU

17. a) Mida sümboliseerib valge hobune, millel Kristus ratsutab? b) Millele viitavad mõõk ja vibu?

17 Loe Laul 45:6Kuningas ratsutab valgel hobusel, mis sümboliseerib seda, et tema võitlus on Jehoova silmis puhas ja õiglane (Ilm. 6:2; 19:11). Lisaks mõõgale on tal ka vibu. Piibel ütleb: „Ma nägin, ja vaata, valge hobune; ja selle seljas istujal oli vibu; ja talle anti kroon ning ta läks välja võites ja lõplikku võitu saavutama.” Nii mõõk kui ka vibu viitavad sellele, kuidas viib Kristus täide kohtuotsuse oma vaenlaste üle.

Jehoova laseb lindudel puhastada maa (Vaata lõiku 18)

18. Kuidas täitub ennustus, et Kristuse „nooled on teravad”?

18 Laulik ennustab poeetiliselt, et kuninga „nooled on teravad” ja „tungivad kuninga vaenlaste südamesse” ning „rahvad langevad” tema ees. Need tapatalgud on ülemaailmsed. Jeremija ennustas: „Sel päeval on Jehoova mahalööduid maa äärest ääreni!” (Jer. 25:33). Teises ennustuses öeldakse: „Ma nägin ka üht inglit seismas päikeses ja ta hüüdis valju häälega kõigile kesktaevas lendavatele lindudele: „Tulge siia, kogunege Jumala suurele pidusöögile, et süüa kuningate liha ja väeülemate liha ja tugevate meeste liha ning hobuste ja nende seljas istujate liha ning kõikide liha, nii vabade kui ka orjade, ja väikeste ja suurte liha!”” (Ilm. 19:17, 18).

19. Kuidas tungib Kristus oma hiilguses edasi ja saavutab lõpliku võidu?

19 Pärast Saatana kurja maailma hävitamist tungib Kristus oma hiilguses edasi (Laul 45:5). Ta saavutab lõpliku võidu, kui heidab Saatana ja ta deemonid sügavikku kogu tuhandeaastase valitsuse ajaks (Ilm. 20:2, 3). Nad on surmasarnases tegevusetuse seisundis ja nii vabastatakse maa elanikud Saatana mõjust. Tänu sellele on inimestel võimalik oma võidukale ja aulisele kuningale täielikult kuuletuda. Kuid enne kui maast saab paradiis, on neil põhjust rõõmustada veel ühe sündmuse üle, mis puudutab nende kuningat ja tema taevaseid kaaslasi. Seda rõõmsat sündmust käsitletakse järgmises artiklis.