Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Tee noorena tarku valikuid

Tee noorena tarku valikuid

„Noored mehed ja neitsid, . . . Kiitku nad Jehoova nime!” (LAUL 148:12, 13)

1. Mis toob paljudele noortele Jehoova töös rõõmu?

ME ELAME pöördelistel aegadel. Nagu ei kunagi varem ajaloos, asuvad praegu miljonid inimesed kõigist rahvastest teenima tõelist Jumalat (Ilm. 7:9, 10). Paljudel noortel on olnud vaimustavaid juhtumeid, kui nad on kuulutustööd tehes aidanud inimestel mõista elutähtsaid Piibli tõdesid (Ilm. 22:17). Mõned noored juhatavad piibliuurimisi ja näevad, kuidas nende piibliõpilaste elukvaliteet paraneb. Teised jälle löövad innukalt kaasa hea sõnumi viimisel võõrkeelsetele territooriumitele (Laul 110:3; Jes. 52:7). Mida võiksid sina teha, et Jehoova töö tooks sulle veelgi enam rõõmu?

2. Kuidas ilmneb Timoteose loost see, et Jehoova usaldab noortele meeleldi vastutusrikkaid ülesandeid? (Vaata pilti artikli alguses.)

Sa võid teha noorena valikuid, tänu millele avaneb sul aja möödudes Jumala teenistuses suurepäraseid võimalusi. Näiteks Timoteos Lüstra linnast tegi tarku valikuid, millel oli oma osa selles, et ta sai hilises teismeeas või umbes 20-aastasena alustada misjonitööd (Ap. t. 16:1—3). Paistab, et kõigest mõni kuu hiljem, kui apostel Paulusel tuli vägivaldse tagakiusamise tõttu äsjamoodustatud Tessaloonika kogudusest lahkuda, tegi ta Timoteosele ülesandeks naasta Tessaloonikasse vendi julgustama (Ap. t. 17:5—15; 1. Tess. 3:1, 2, 6). Kas sa kujutad ette, mida võis Timoteos sellist ülesannet saades tunda?

 SINU KÕIGE TÄHTSAM VALIK

3. Mis on kõige tähtsam valik, mille sa elus teha saad, ja millal on parim aeg seda teha?

3 Noorena tehakse tähtsaid valikuid. Kuid üks valik on olulisem kui kõik teised — sinu otsus teenida Jehoovat. Millal on parim aeg seda otsust teha? Jehoova ütleb: „Mõtle oma Loojale oma nooruspäevil” (Kog. 12:1). Ainus õige viis seda teha Jehoovale on teenida teda kõigest südamest (5. Moos. 10:12). Jehoovat niiviisi teenima hakata on tähtsaim valik, mis sa eales teha saad. See mõjutab kogu su edasist elu (Laul 71:5).

4. Millised tähtsad valikud elus mõjutavad seda, kuidas sa saad Jumalat teenida?

4 Muidugi pole otsus teenida Jehoovat ainus valik, mis su tulevikku kujundab. Näiteks võid sa mõelda ka sellele, kas abielluda, kellega abielluda ja kuidas ennast elatama hakata. Need on kaalukad otsused. Kuid sa teed targasti, kui jõuad kõigepealt otsusele selles, kuidas sa tahad Jehoovat teenida (5. Moos. 30:19, 20). Miks nii? Sest need valikud on omavahel seotud. Sinu otsused seoses abielu ja enda elatamisega mõjutavad seda, kuidas sa saad Jumalat teenida. (Võrdle Luuka 14:16—20.) Ja ka vastupidi, sinu soov Jumalat teenida mõjutab sinu valikuid seoses abiellumise ja ilmaliku tööga. Seega langeta esmalt otsus tähtsaimas küsimuses (Filipl. 1:10).

MIDA SA OMA NOORUSEGA ETTE VÕTAD?

5., 6. Too näide, kuidas õigete valikute tegemine viib heade tulemusteni. (Vaata sellest numbrist ka artiklit „Tegin lapsena õige otsuse”.)

5 Kui oled otsustanud teenida Jehoovat, võiksid mõelda sellele, mida ta sinult ootab, ja jõuda selgusele, kuidas sa teda teenima hakkad. Üks vend Jaapanist kirjutab: „Kui olin 14-aastane, läksin kord kuulutama ühe kogudusevanemaga. Ta pani tähele, et ma ei nautinud kuulutustööd, ja ütles mulle sõbralikult: „Yuichiro, mine koju, istu laua taha ja mõtle hoolega sellele, mida Jehoova on sinu heaks teinud.” Tegin, nagu ta mulle ütles. Tegelikult mõtisklesin nendele asjadele ja palvetasin päris mitu päeva. Selle tulemusel mu suhtumine muutus. Varsti tundsin, et Jehoova tahte täitmine toob mulle rõõmu. Lugesin huviga jutustusi misjonäridest ning hakkasin mõtlema, kuidas saaksin endast Jumala töös rohkem anda.”

6 Yuichiro jätkab: „Otsustasin hakata tegema valikuid, mis võimaldaksid mul ühel heal päeval välismaal teenida. Näiteks läksin inglise keele kursusele. Pärast kooli leidsin osaajalise töö inglise keele õpetajana, mis võimaldas mul alustada pioneerteenistust. 20-aastasena hakkasin õppima mongoli keelt ja mul oli võimalus teha tutvust ühe mongolikeelse grupi kuulutajatega. Kaks aastat hiljem, aastal 2007, sõitsin mõneks ajaks Mongooliasse. Käisin kohalike pioneeridega kuulutamas ning nähes, kui paljud inimesed otsivad tõde, tekkis mul soov sellesse riiki kolida, et neid aidata. Läksin tagasi Jaapanisse ja hakkasin selleks plaane tegema. Olen teinud Mongoolias pioneeritööd alates 2008. aasta aprillist. Eluolud siin ei ole kerged. Ent inimesed kuulavad head sõnumit huviga ja ma saan aidata neil tulla Jehoova ligi. Tunnen, et olen valinud parima elutee.”

7. Millised valikud peab igaüks ise tegema ja millise eeskuju andis Mooses?

7 Iga inimene peab ise otsustama, kuidas ta soovib oma elu Jehoova tunnistajana elada (Joosua 24:15). Teised ei saa sulle öelda, kas ja kellega sa peaksid abielluma või mis tööd sa peaksid tegema. Kas sa otsustad sellise ameti kasuks, mille õppimiseks kulub vähe aega? Mõned teie seast, noored, elavad vaestes  külades, teised jõukates linnades. Teil kõigil on oma iseloom, erinevad võimed, kogemused, huvid ja vaimsed eesmärgid. Tõenäoliselt erinete te üksteisest sama palju kui Mooses teistest heebrea noortest vana aja Egiptuses. Talle oli kättesaadav kõik, mis kaasnes eluga kuningakojas, samal ajal kui teised heebrealased olid orjad (2. Moos. 1:13, 14; Ap. t. 7:21, 22). Nii nagu teie praegu, elasid ka nemad pöördelistel aegadel (2. Moos. 19:4—6). Igaühel neist seisis ees valik, kas teenida kogu südamest Jehoovat või mitte. Mooses tegi õige valiku. (Loe Heebrealastele 11:24—27.)

8. Mis võib aidata noorel tarku valikuid teha?

8 Jehoova aitab sul noorena õigeid valikuid teha. Ta on andnud Piibli põhimõtted, millest sa saad juhinduda, ükskõik missugused sinu olud ka poleks (Laul 32:8). Sinu vanemad ja ka kogudusevanemad, võivad aidata sul arutleda selle üle, kuidas neid põhimõtteid ellu rakendada (Õpet. 1:8, 9). Vaatame nüüd kolme Piibli põhimõtet, mis võivad aidata sul teha tarku valikuid seoses oma tulevikuga.

KOLM PIIBLI PÕHIMÕTET, MIS SIND AITAVAD

9. a) Milles väljendub see, et Jehoova on austanud meid valikuvabadusega? b) Milliseid võimalusi annab sulle see, kui sead Jumala kuningriigi elus esikohale?

9 Otsi esmalt Jumala kuningriiki ja tema õigust. (Loe Matteuse 6:19—21, 24—26, 31—34.) Jehoova on austanud meid sellega, et on andnud meile valikuvabaduse. Ta ei ütle, kui palju aega oma noorusest sa peaksid pühendama kuningriigi kuulutamisele. Ent Jeesus andis meile kasuliku põhimõtte otsida kuningriiki esmalt. Tema sõnade järgi elamine annab sulle rohkesti võimalusi näidata, kui suur on su armastus Jumala vastu, kui palju sa hoolid kaasinimestest ja kui kalliks pead sa igavest elu. Kas sinu plaanid seoses abielu ja elatise teenimisega näitavad, et muretsed rohkem oma varandusliku külje pärast või et sa otsid esmalt Jumala kuningriiki ja tema õigust?

10. Mis tegi Jeesuse õnnelikuks ja mis teeb õnnelikuks sinu?

10 Teiste teenimine teeb õnnelikuks. (Loe Apostlite teod 20:20, 21, 24, 35.) Jeesus õpetas seda elu põhitõde. Ta ise oli väga õnnelik inimene, sest ta tegi oma Isa, mitte iseenda tahtmist. Jeesus tundis heameelt sellest, et nägi alandlikke inimesi head sõnumit kuulda võtmas (Luuka 10:21; Joh. 4:34). Tõenäoliselt oled sa juba kogenud õnne, mis tuleneb teiste aitamisest. Kui teed oma elu suured otsused kooskõlas Jeesuse antud põhimõtetega, tood rõõmu nii endale kui ka Jehoovale (Õpet. 27:11).

11. Miks kaotas Baaruk rõõmu ja missugust nõu andis talle Jehoova?

11 Suurimat õnne toob meile Jehoova teenimine (Õpet. 16:20). Paistab, et Jeremija kirjutaja Baaruk unustas selle tõe. Mingil ajal ei tundnud ta enam Jehoova teenimisest rõõmu. Jehoova ütles talle: „Sina nõuad enesele suuri asju! Ära nõua! Sest vaata, ma toon õnnetuse kõigele lihale. . . . Ometi ma annan sulle saagiks su hinge kõigis paigus, kuhu sa lähed!” (Jer. 45:3, 5). Mis sa arvad, mis tõi Baarukile õnne: kas enesele suurte asjade nõudmine või ustava jumalateenijana Jeruusalemma hävingu üleelamine? (Jaak. 1:12.)

12. Tänu millisele valikule tunneb Ramiro elust suurt rõõmu?

12 Üks vend, keda teiste teenimine õnnelikuks teeb, on Ramiro. Ta räägib: „Minu pere oli vaene ja me elasime ühes külas Andide mäestikus. Niisiis, kui mu vanem vend pakkus välja, et  maksab kinni minu õpingud, kui astun ülikooli, oli see suur võimalus. Kuid olin hiljuti lasknud end ristida ja mulle oli tehtud ka hoopis teistsugune pakkumine: üks pioneer kutsus mind endaga ühte väikelinna, et seal koos kuulutustööd teha. Läksingi temaga kaasa, õppisin selgeks juuksuriameti ja avasin elatise teenimiseks juuksurisalongi. Pakkusime kohalikele võimalust õppida Piibli tõde ning paljud võtsid selle meelsasti vastu. Mõne aja möödudes läksin vastmoodustatud kogudusse, mille tegevus toimus ühes kohalikus keeles. Praeguseks olen olnud täisajalises teenistuses juba kümme aastat. Mitte ükski teine töö ei tooks mulle rohkem rahulolu, kui inimestele hea sõnumi õpetamine nende emakeeles.”

Ramiro on tundnud rõõmu Jehoova teenimisest juba noorusest alates (Vaata lõiku 12)

13. Miks on noorus sobiv aeg suurendada oma osa Jehoova teenistuses?

13 Tunne rõõmu Jehoova teenimisest juba noorena. (Loe Koguja 12:1.) Ära arva, et pead leidma kõigepealt hea töö, et võiksid siis hiljem Jehoovat teenida. Noorus on igati sobiv aeg, et suurendada oma osa Jehoova teenistuses. Paljudel noortel on üpris vähe perekohustusi ning neil on tervist ja jõudu, et tulla toime proovilepanevate ülesannetega. Mida tahaksid sina oma noorusajal Jehoovale anda? Ehk on sul eesmärk hakata pioneeriks? Või siis pakub sulle huvi teenimine võõrkeelsel territooriumil? Või tunned, et saad suurendada oma panust Jehoova töös oma praeguses koguduses? Ükskõik, mis eesmärgid sul Jehoova teenistuses ka poleks, on sul vaja end kuidagi elatada. Kui palju vajad sa selleks väljaõpet? Millise valiku sa teed?

KUIDAS TEHA PIIBLI PÕHIMÕTETE ALUSEL TARKU VALIKUID?

14. Mille suhtes on oma tulevikku planeerides vaja olla ettevaatlik?

14 Need kolm Piibli põhimõtet võivad  aidata sul hinnata oma võimalusi töökoha valikul. Kindlasti on koolinõustajatel kasulikku infot kohaliku tööturu kohta. Ka mõnest riigiasutusest saab teavet selle kohta, milliste oskustööliste järele on vajadus sinu kodukohas või piirkonnas, kuhu sa plaanid teenima asuda. Informatsioon sellistest allikatest võib olla kasulik, kuid ole ettevaatlik. Inimesed, kes ei armasta Jehoovat, võivad püüda istutada sinu südamesse armastust selle maailma vastu (1. Joh. 2:15—17). Kui keskendud sellele, mida maailmal sulle pakkuda on, võib su süda sind kergesti petta. (Loe Õpetussõnad 14:15; Jer. 17:9.)

15., 16. Kes võib anda sulle kõige paremat nõu seoses töö valikuga?

15 Kui oled teinud selgeks, millised on sinu valikuvõimalused tööturul, läheb sul vaja tarka nõu (Õpet. 1:5). Kes võiks aidata sul kaaluda oma valikuvõimalusi Piibli põhimõtete valguses? Kuula neid, kes armastavad Jehoovat ja ka sind ning kes tunnevad sind ja su olukordi hästi. Nad aitavad sul analüüsida sinu võimeid ja ajendeid. Võib-olla paneb nende öeldu sind oma eesmärkidele värske pilguga vaatama. Suureks õnnistuseks on see, kui sul on vanemad, kes armastavad Jehoovat. Ka kogudusevanemad on vaimselt pädevad andma sulle nõu. Samuti võiksid rääkida pioneeride ja reisiva ülevaatajaga. Miks otsustasid nemad hakata teenima Jehoovat täisajaliselt? Kuidas nad pioneeritööd alustasid ja mida nad enda elatamiseks ette võtsid? Mida nad oma teenistuses kõige enam naudivad? (Õpet. 15:22.)

16 Need, kes sind hästi tunnevad, võivad anda sulle usaldusväärset nõu. Näiteks oletame, et sa tahad jätta kooli pooleli ja alustada pioneeritööd põhiliselt sellepärast, et sind tüütab õppimisega kaasnev töö ja vaev. Inimene, kes sinust tõesti hoolib, mõistab tõenäoliselt su ajendeid ja aitab sul näha, et kool võib õpetada sind mitte kergelt alla andma. Ja see kulub tõesti ära, kui tahad teenida Jehoovat suuremal määral (Laul 141:5; Õpet. 6:6—10).

17. Milliseid otsuseid tuleb meil vältida?

17 Iga Jehoova teenija puutub kokku vaimsete ohtudega, mõjutustega, mis võivad viia ta Jehoovast eemale (1. Kor. 15:33; Kol. 2:8). Kuid mõne töö puhul on need ohud suuremad. Kas sa tead kedagi, kelle „usk on läinud põhja nagu laev” seetõttu, et ta on valinud teatud tüüpi töö? (1. Tim. 1:19.) On oluline, et su otsused ei ohustaks sinu suhteid Jumalaga (Õpet. 22:3).

TUNNE RÕÕMU ELUST NOORE KRISTLASENA

18., 19. Mida sa peaksid tegema, kui sul pole erilist soovi Jehoovat teenida?

18 Kui sa oled kasvatanud oma südames soovi teenida Jehoovat, siis naudi võimalusi, mida pakub noore jumalateenija elu. Tee valikuid, mis võimaldavad sul praegustel põnevatel aegadel rõõmuga Jehoova teenida (Laul 148:12, 13).

19 Kuid mida teha siis, kui sul pole erilist soovi Jehoovat teenida? Ära anna alla, vaid kasvata oma usku. Pärast seda, kui Paulus oli kirjeldanud oma pingutusi Jumalale meelepärase elu elamiseks, kirjutas ta: „Kui te mõtlete milleski teisiti, ilmutab Jumal teile, milline on õige meelelaad. Igatahes, kuhu oleme edenedes jõudnud, sealt mingem ka edasi samasuguse harjumuspärase korra järgi” (Filipl. 3:15, 16). Mõtiskle Jumala armastuse ja tema tarkade nõuannete üle. Tema aitab sul teha nooruses parimaid valikuid.