Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Kas sa mäletad?

Kas sa mäletad?

Kas sa lugesid hoolikalt viimaseid „Vahitorni” numbreid? Proovi, kas oskad vastata järgmistele küsimustele.

Millal Jeesus „kuulutas vangis olevaile vaimudele”? (1. Peetr. 3:19.)

Näib, et millalgi pärast seda, kui Jeesus üles äratati, kuulutas ta kurjadele vaimolenditele, et neid ootab ärateenitud karistus. (15/6, lk 23.)

Millised kolm raskust võivad teises abielus ette tulla?

Nendeks on: hoida tasakaalu, et esimene abielu ei varjutaks praegust; suhted vanade sõpradega, kes ei tunne su uut abikaasat; pole kerge usaldada uut abikaasat, kuna eelmine abikaasa pettis sind. (1/7, lk 9—10.)

Millal otsustab Jeesus, kes inimestest on lammas ja kes kits? (Matt. 25:32.)

See toimub suure viletsuse ajal, pärast valereligiooni hävitamist, kui Jeesus tuleb inimeste üle kohut mõistma. (15/7, lk 6.)

Millal seaduse eirajad, kellest räägitakse tähendamissõnas nisust ja umbrohust, nutavad ja kiristavad hambaid? (Matt. 13:36, 41, 42.)

Nad teevad seda suure viletsuse ajal, kui mõistavad, et hävingu eest pole pääsu. (15/7, lk 13.)

Millal täituvad Jeesuse sõnad ustava ja aruka orja kohta? (Matt. 24:45—47.)

Nende täitumine ei alanud 33. aasta nädalatepühal, vaid pärast aastat 1914. Aastal 1919 määrati ori majateenijate üle, kelleks on kõik kristlased, keda vaimselt toidetakse. (15/7 lk 21—23.)

Millal määrab Jeesus ustava orja kogu oma vara üle?

Ta teeb seda tulevikus, suure viletsuse ajal, kui ustav ori saab kätte taevase tasu. (15/7, lk 25.)

Kas Piiblis ei mainita mõningaid inimesi nimepidi seetõttu, et nad olid halvad või tähtsusetud?

Me ei peaks nii arvama. Piiblis jäetakse nimepidi mainimata nii neid, kes olid head, kui ka neid, kes olid halvad (Rutt 4:1—3; Matt. 26:18). Näiteks antakse meile teada vaid kahe ustava ingli nimed. (1/8, lk 10.)

Mis lisaks Jumalalt saadud jõule aitas 230 Jehoova tunnistajal üle elada teekond, mis sai alguse Sachsenhauseni koonduslaagrist?

Ehkki nad olid näljast ja haigustest nõrkemas, julgustasid nad muudkui üksteist edasi rühkima. (15/8, lk 18.)

Miks on meile innustav jutustus sellest, kuidas iisraellased ületasid Jordani jõe ja jõudsid tõotatud maale?

Ehkki oli suurvee aeg, peatas Jehoova veevoolu ja rahvas sai jõest üle minna. Kahtlemata tugevdas see rahva usku ja usaldust Jumala vastu, ja see jutustus annab jõudu meilegi. (15/9, lk 16.)

Mida näitab see, et Piiblis räägitakse korduvalt värvidest?

See kinnitab, et Jumal teab, et värvid kutsuvad inimestes esile teatud tundeid ja aitavad meil asju meeles hoida. (1/10, lk 14—15.)

Kuidas täitub kirjakohas Miika 5:4 toodud prohvetiennustus juhtidest ja karjastest meie päevil?

Me mõistame, et „seitse karjast ja kaheksa inimeste juhti”, keda mainitakse kirjakohas Miika 5:4, viitavad ametissemääratud kogudusevanematele, kes aitavad Jumala teenijatel olla tugevad ennustatud tulevase rünnaku ajal. (15/11, lk 20.)

Mis on mõned põhjused, miks me vajame Jumalat?

Me vajame head juhatust ja vastuseid elulistele küsimustele, ja seda kõike pakub Jumal. Ta aitab meil elada õnnelikku elu ning täidab oma Sõnas olevad tõotused, tänu millele saab see võimalikuks. (1/12, lk 4—6.)