Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

 MEIE ARHIIVIST

Nad jäid katsumustunnil kindlaks

Nad jäid katsumustunnil kindlaks

ESIMESE maailmasõja ajal, mis puhkes 1914. aastal, nägi avalikkus, et piibliuurijad on erapooletud (Jes. 2:2—4; Joh. 18:36; Efesl. 6:12). Kuidas käis jumalateenijate käsi Suurbritannias?

Henry Hudson

1916. aastal anti Suurbritannias välja seadus, millega kehtestati 18—40-aastaste vallaliste meeste sundvärbamine. Erand tehti vaid neile, kelle keeldumise põhjuseks olid siirad „usulised või kõlbelised veendumused”. Valitsuse loodud vastuvõtukomisjonid pidid otsustama, kellele ja mil määral teha erand.

Peagi istus umbes 40 piibliuurijat sõjaväevanglates ja 8 oli saadetud Prantsusmaale rindele. Niisuguse ebaõiglase kohtlemise pärast saatsid Suurbritannia vennad peaministrile Herbert Asquithile protestikirja ning koos sellega ka palvekirja, millele oli alla kirjutanud 5500 inimest.

Prantsusmaalt tulnud sõnumis teatati, et kaheksa sinna saadetut oli mõistetud surma mahalaskmise teel, kuna nad olid keeldunud sõjaväekorrale allumast. Aga kui vennad olid laskekomando ette üles rivistatud, nende karistust leevendati ja neile määrati 10 aastat sunnitööd. Nad saadeti tagasi Inglismaale kandma oma karistust tsiviilvanglates.

James Frederick Scott

Sõja venides laienes sõjaväekohustus ka abielumeestele. Valitsus tahtis luua pretsedendi ning Inglismaal Manchesteris anti kohtu alla arst ja piibliuurija Henry Hudson. 3. augustil 1916 langetas kohus otsuse, et vend Hudson ei ole täitnud oma kohust, ning määras talle trahvi ja andis sõjaväele üle. Samal ajal toimus Šotimaal Edinburghis teine samalaadne kohtuprotsess. 25-aastane kolportöör James Frederick Scott tunnistati süütuks. Kuninglik valitsus kaebas kohtuotsuse edasi, kuid siis loobus sellest, kuna lootis võita Londonis analoogse kohtuasja. Sellel kohtuprotsessil mõisteti vend Herbert Kipps süüdi, ta pidi maksma trahvi ja ta anti sõjaväele üle.

1916. aasta septembriks oli 264 venda palunud end väeteenistusest vabastada. Neist 5 vabastatigi, 154 pidi tegema „riikliku tähtsusega tööd”, 23 määrati tsiviilkorpustesse ning 82 saadeti sõjaväkke ja sõjakohus mõistis mõned neist korralduste täitmata jätmise eest süüdi. Kuna avalikkus tõstis protesti meeste halva kohtlemise pärast vanglas, viis valitsus nad sõjaväevanglast üle tsiviilvangilaagritesse.

Pryce Hughes

 Edgar Clay ja Pryce Hughes, kes teenis hiljem Suurbritannia harubüroo ülevaatajana, ehitasid Walesis tammi. Seevastu Herbert Senior — üks kaheksast Prantsusmaalt tagasi toodust — saadeti Yorkshire’i Wakefieldi vanglasse. Teised pidid ränka tööd tegema karmide tingimustega Dartmoori vanglas, kus oli kõige rohkem süümelistel kaalutlustel sõjaväeteenistusest keelduvaid piibliuurijaid.

Piibliuurija Frank Platt, kes oli nõustunud täitma lahingutegevusega mitte seotud ülesandeid, koges pikka aega julma tagakiusamist, kui ta sõdimisest keeldus. Atkinson Padgetti, kes kuulis tõest peagi pärast värbamist, kohtlesid sõjaväevõimud samuti julmalt, kui ta oli keeldunud võitlemast.

Herbert Senior

Ehkki meie vennad ei saanud ligi sada aastat tagasi täielikult aru, mida kristlik erapooletus hõlmab, püüdsid nad ikka olla Jumal Jehoovale meelepärased. Need, keda selles jutustuses nimeliselt mainiti, jätsid oma erapooletusega sel eriti keerulisel katsumustunnil hea eeskuju (Ilm. 3:10). (Suurbritannia harubüroo arhiivist.)